Information om fakulteten

Fakulteten leds av dekanus. Prodekaner som valts av dekanus stöder honom eller henne i utvecklingen av fakulteten, genomförandet av universitetets strategi och främjandet av avdelningarnas samarbete på ett sätt som bestäms av dekanus. Under verksamhetsperioden 2018–2021 har fakulteten tre prodekaner. Deras huvudsakliga ansvarsområden är forskning, undervisning och samhällssamverkan.

Kolla in fakultetens nyckelindikatorer för 2022.

Personal

Det har inte skett några större förändringar i årsverken under de senaste tre (3) årens granskningsperiod. Könsfördelningen är antalet kvinnor mycket högre än män (61,7%). Professorer 115, biträdande professorer 21 (15 i andra perioden) och två akademiprofessorer. Också två yrkeslivsprofessorer har utnämnst vid fakulteten.

Forskning

Medicinska fakultetens publikationer representerar ungerfär en tredjedel av Helsingfors Universitets publikationer. Den största andelen av publikationerna har gjorts i samarbete med HUS Helsingfors Universitetssjukhus. Fakultetens publikationsantal växer fortfarande årligen. Därtill har man lyckats utöka antalet fritt tillgängliga- och parallellpublikationer.

Studenter

Det finns fem grundutbildningsprogram in Medicinska fakulteten

  • Tandläkarutbildningens program
  • Logopedins utbildningsprogram
  • Utbildningsprogram i medicin
  • Psykologins utbildningsprogram
  • Translationella utbildningsprogrammet inom medicin

Medicinska fakulteten erbjuder därtill specialist utbildning för läkare, tandläkare, psykoterapeuter, specialpsykologer, allmän medicin samt fortbildning för specialläkare.

Examen

Det avlades sammanlagt 498 grundutbildningsexamen, utav dessa 83 lägre examen och 415 högre grundutbildningsexamen inom följande utbildningsprogram:

  • Tandläkarutbildningen
  • Logopedin
  • Medicin
  • Psykologin
  • Translationella medicinska utbildningsprogrammet
Ekonomin

Fakultetens finansiering består till stor del av kompletterande finansiering. De största finansiärerna är Finska Akademin (22%) och diverse inhemska finansiärerna (bla. Fonderna) (18%).