Personer

Medicinska fakulteten är fyllt av intelligenta studerande, toppforskare inom sina respektive områden, citerade forskare och skickliga talare.
Bekanta dig med experterna och personal

Vid Medicinska fakulteten arbetar över 1000 personer som forskare, lärare eller övrig personal. Sök deras kontaktuppgifter enligt namn, enhet eller exempelvis vetenskapsområde.

Forskare och lärare
Ledning

Fakulteten leds av dekanus. Prodekaner som utses av dekanus stöder honom eller henne i utvecklingen av fakulteten, genomförandet av universitetets strategi och främjandet av avdelningarnas samarbete på ett sätt som bestäms av dekanus. Under verksamhetsperioden 2022–2025 har fakulteten tre prodekaner. Deras huvudsakliga ansvarsområden är forskning, undervisning och samhällssamverkan.