Geovetenskapliga och geografiska forskningslaboratorier och forskningsstationer
Avdelningen för geovetenskaper och geografi har moderna forskningslaboratorier och omfattande materialdatabaser, forskningsstationer samt ett riksomfattande nätverk av seismiska mätstationer.
Forskningslaboratorier

Laboratoriet för geoinformatik ligger i Physicum på Campus Gumtäkt och består av fyra anpassningsbara undervisnings- och laborationslokaler. Rummen kan anslutas till varandra med hjälp av öppningsbara mellanväggar enligt kursernas och workshopparnas behov. Laboratorierna är utrustade så att varje arbetsstation har en stationär dator och 1–2 bildskärmar, beroende på laboratoriet. Varje laborationslokal har också en fast dataprojektor eller smarttavla samt ljudåtergivningsutrustning. Arbetsstationerna är 46 till antalet om lärarnas arbetsstationer räknas med (12+12 och 11+11).

Programvara

Laboratoriet för geoinformatik upprätthåller mångsidig branschspecifik programvara, både av marknadsledare och med öppen källkod. Laboratoriet har beredskap för grundläggande undervisning i geoinformatik samt bl.a. för omfattande studier av fjärranalysmetoder, och för databehandling och stadsplanering. Med hjälp av programmen har laboratoriet möjlighet att mångsidigt stödja studenter och forskare i arbetets alla skeden, från insamling av datamaterial på fältet, tömning av olika enheter (GPS, GNSS, UAV, mätutrustning), till analys och publicering av resultat.

Vi tillhandahåller bl.a. följande program

  • ArcGis ja ArcGis Pro
  • MapInfo
  • Erdas Imagine
  • ENVI+IDL
  • Pix4D
  • Microstation
  • QGis
  • SagaGis

Datamaterial

Personalen och studenterna vid avdelningen för geovetenskaper och geografi har tillgång till ett stort antal olika inhemska geografiska datamängder samt datalager som genererats av olika projekt.

Användarrättigheterna och nedladdningsmetoderna varierar från fall till fall, men de flesta är tillgängliga för vetenskaplig forskning och/eller studier på universitetets datorer. Begäran om publiceringsrätt för kartpresentationer som utarbetats utifrån materialet ska nästan utan undantag riktas separat till den/dem som producerat materialet.

HelLabs är en laboratoriehelhet inom geofysik, miljöforskning och mineralogi. HelLabs erbjuder analystjänster samt omfattande möjligheter till fysikaliska och kemiska analyser.

Läs mer om HelLabs verksamhet på HelLabs webbplats (på engelska).

The BioGeoClimate Modelling Lab fokuserar på spatial och temporal modellering av jorden, särskilt inom det biogeografiska, geomorfologiska och klimatologiska området.

Läs mer om verksamheten på webbplatsen BioGeoClimate Modelling Lab (på engelska).

Earth Change Observation Laboratory studerar de fysikaliska, biologiska och samhälleliga förändringarna främst på södra halvklotet med hjälp av fjärranalysmetoder.

Läs mer på webbplatsen Earth Change Observation Laboratory (på engelska).

Databasen NOW (New and old world) innehåller omfattande data om däggdjursfossiler från de europeiska och nordamerikanska kontinenterna.

Läs mer om innehållet i NOW (på engelska).

Taita forskningsstation

Helsingfors universitets forskningsstation i Taita (Taita Research Station) är en mångvetenskaplig forskningsstation som ligger i Taitabergen i Kenya. Stationen, som öppnades 2011, förvaltas av avdelningen för geovetenskaper och geologi vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet.  Forskningsstationens omgivning fungerar som ett laboratorium ute i det fria och lämpar sig väl för forskningsprojekt inom naturvetenskap, samhällsvetenskap, ekologi och evolutionsbiologi, växt- och djursystematik och mikrobiell ekologi.