Kontaktuppgifter till avdelningen för geovetenskaper och geografi
På den här sidan hittar du kontaktuppgifter till avdelningen för geovetenskaper och geografi, inklusive kontaktuppgifterna till Seismologiska Institut och Kaupunkitutkimusinstituutti Urbaria.

De finns på tre separata platser: i Physicum och Exactum byggnaderna på Kumpula Campus och i Porthania byggnaden på Centrumcampus.
Prefekt
Viceprefekter

Geovetenskaper och geografi
Physicum, 1:a vån
PB 64 (Gustaf Hällströms gata 2)
00014 Helsingfors Universitet

Seismologiska Institutet
Exactum, 4:e vån
PB 68 (Peter Kalms gata 5)
00014 Helsingfors Universitet

Kaupunkitutkimusinstituutti Urbaria
Porthania
PB 4 (Universitetsgatan 3)
00014 Helsingfors Universitet

Prefekt

Webbplats: Seismologiska Institutet (på finska)

Infotelefon: +358294151600