FIN-EPOS

Suomen kansallinen FIN-EPOS-konsortio on suomalaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten yhteisö, jonka jäsenet omistavat ja ylläpitävät kiinteän maan geofysiikan havaintoasemia, laboratorioita ja aineistoja. Havaintoaineistoa toimitetaan kansallisiin ja kansainvälisiin tietokeskuksiin ja edelleen eurooppalaiseen EPOS tutkimusinfrastruktuuriin.