FIN-EPOS

Suomen kansallinen FIN-EPOS-konsortio on suomalaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten yhteisö, joka ylläpitää kiinteän maan geofysiikan havaintoasemia ja laboratorioita. Havaintoaineistoa toimitetaan kansallisiin ja kansainvälisiin tietokeskuksiin ja edelleen Eurooppalaiseen EPOS tutkimusinfrastruktuuriin.