Lediga anställningar

Läs om de mångsidiga karriärmöjligheter och sök nu. Läs mer om vårt inspirerande arbetsmiljö

Universitetslektor i nordisk litteratur

Helsingfors universitet är ett av världens främsta mångvetenskapliga forskningsuniversitet. Helsingfors universitet är ett internationellt vetenskapligt samfund med 40 000 studenter och anställda som verkar på fyra campus i Helsingfors och på 15 andra orter i Finland. Humanistiska fakulteten vid...

Klinisk lärare, lungsjukdomar och allergologi

Medicinska fakulteten främjar vetenskaplig forskning av hög kvalitet och ansvarar för den forskningsbaserade grundläggande utbildningen och påbyggnadsutbildningen i medicin och odontologi samt psykologi och logopedi och för det engelskspråkiga magisterprogrammet Transmed. Förutom att fakulteten ger...

Universitetslektor i svenska språket

Helsingfors universitet – Bland de bästa i världen Helsingfors universitet, som grundades år 1640, är ett av världens bästa mångvetenskapliga forskningsuniversitet. Helsingfors universitet är ett internationellt vetenskapligt samfund med 40 000 studerande och anställda som verkar på fyra campus i...

Universitetslektor i svenska språket, (vikariat)

Helsingfors universitet – Bland de bästa i världen Helsingfors universitet, som grundades år 1640, är ett av världens bästa mångvetenskapliga forskningsuniversitet. Helsingfors universitet är ett internationellt vetenskapligt samfund med 40 000 studerande och anställda som verkar på fyra campus i...

Matematiikan professori/apulaisprofessori, matematiikan opettajankoulutus

Helsingin yliopisto on yksi maailman parhaista monitieteisistä tutkimusyliopistoista. Yliopistossa on 11 tiedekuntaa ja noin 35 000 tutkinto-opiskelijaa. Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan kuuluva matematiikan ja tilastotieteen osasto (https://www.helsinki.fi/fi/...

Universitetslektor, religionsvetenskap

Helsingfors universitet är Finlands äldsta och största universitet, en internationell akademisk gemenskap med 40 000 studerande och forskare. På de internationella rankinglistorna placerar sig Helsingfors universitet i regel bland de 100 bästa universiteten. Helsingfors universitet söker lösningar...

Universitetslektor, Japanstudier

Helsingfors universitet är Finlands äldsta och största universitet, en internationell akademisk gemenskap med 40 000 studerande och forskare. På de internationella rankinglistorna placerar sig Helsingfors universitet i regel bland de 100 bästa universiteten. Helsingfors universitet söker lösningar...