POST-DOCTORAL RESEARCHER, FACULTY OF LAW

The University of Helsinki www.helsinki.fi/university is among the leading multidisciplinary research universities in the world. In addition to its 11 faculties, the University of Helsinki includes several independent institutes, some of which are jointly operated with other universities. Some 36,...

BITRÄDANDE PROFESSOR I MARINARKEOLOGI

Helsingfors universitet – Bland de bästa i världen Helsingfors universitet, som grundades år 1640, är ett av världens bästa mångvetenskapliga forskningsuniversitet. Helsingfors universitet är ett internationellt vetenskapligt samfund med 40 000 studerande och anställda som verkar på fyra campus i...

BITRÄDANDE PROFESSOR / PROFESSOR I RYSKA

Helsingfors universitet – Bland de bästa i världen Helsingfors universitet, som grundades år 1640, är ett av världens bästa mångvetenskapliga forskningsuniversitet. Helsingfors universitet är ett internationellt vetenskapligt samfund med 40 000 studerande och anställda som verkar på fyra campus i...

BITRÄDANDE PROFESSOR / PROFESSOR I ÖVERSÄTTNINGSVETENSKAP

Helsingfors universitet – Bland de bästa i världen Helsingfors universitet, som grundades år 1640, är ett av världens bästa mångvetenskapliga forskningsuniversitet. Helsingfors universitet är ett internationellt vetenskapligt samfund med 40 000 studerande och anställda som verkar på fyra campus i...

Biträdande professor/professor i språkdidaktik

Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet är Finlands mångsidigaste enhet för forskning och utbildning i pedagogik och lärarutbildning och också internationellt ansedd. Fakultetens forskning och undervisning har som mål att på bästa sätt förverkliga människans kulturella och sociala...

UNIVERSITETSLEKTOR, HISTORIA

Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning hör till Humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Institutionens styrka är mångdisciplinär humanistisk forskning och undervisning. Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning vid Helsingfors...

Biträdande professor geografi

Helsingfors universitet är ett mångvetenskapligt forskningsuniversitet som hör till de främsta i världen och till de tio bästa universiteten i Europa. Vid universitetet studerar omkring 36.000 examensstudenter. Institutionen för geovetenskaper och geografi är den ledande enheten för forskning och...