Professor i offentlig rätt

Helsingfors universitet https://www.helsinki.fi/sv är ett av världens främsta mångvetenskapliga forskningsuniversitet. Universitetet har elva fakulteter och ett flertal fristående institutioner, av vilka en del är gemensamma med andra universitet. Antalet studerande som studerar för att avlägga en...

Doktorand till juridiska fakultetens utbildningsenhet i Vasa

Helsingfors universitet hör till världens främsta mångvetenskapliga forskningsuniversitet. Universitetet har 11 fakulteter och ett flertal fristående institutioner, av vilka en del är gemensamma med andra universitet. Antalet examensstuderande vid universitetet är 36 000. Juridiska fakulteten vid...

Dekanus, Medicinska fakulteten

Helsingfors universitet är ett av världens främsta forskningsuniversitet. Universitetet är Finlands mångsidigaste institution för vetenskap, bildning och intellektuell förnyelse, en föregångare och en framtidsbyggare. Vid universitetet finns följande fakulteter: Teologiska fakulteten, Juridiska...

Dekanus, Farmaceutiska fakulteten

Helsingfors universitet är ett av världens främsta forskningsuniversitet. Universitetet är Finlands mångsidigaste institution för vetenskap, bildning och intellektuell förnyelse, en föregångare och en framtidsbyggare. Vid universitetet finns följande fakulteter: Teologiska fakulteten, Juridiska...

Dekanus, Veterinärmedicinska fakulteten

Helsingfors universitet är ett av världens främsta forskningsuniversitet. Universitetet är Finlands mångsidigaste institution för vetenskap, bildning och intellektuell förnyelse, en föregångare och en framtidsbyggare. Vid universitetet finns följande fakulteter: Teologiska fakulteten, Juridiska...

Dekanus, Humanistiska fakulteten

Helsingfors universitet är ett av världens främsta forskningsuniversitet. Universitetet är Finlands mångsidigaste institution för vetenskap, bildning och intellektuell förnyelse, en föregångare och en framtidsbyggare. Vid universitetet finns följande fakulteter: Teologiska fakulteten, Juridiska...

Dekanus, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

Helsingfors universitet är ett av världens främsta forskningsuniversitet. Universitetet är Finlands mångsidigaste institution för vetenskap, bildning och intellektuell förnyelse, en föregångare och en framtidsbyggare. Vid universitetet finns följande fakulteter: Teologiska fakulteten, Juridiska...

Dekanus, Bio- och miljövetenskapliga fakulteten

Helsingfors universitet är ett av världens främsta forskningsuniversitet. Universitetet är Finlands mångsidigaste institution för vetenskap, bildning och intellektuell förnyelse, en föregångare och en framtidsbyggare. Vid universitetet finns följande fakulteter: Teologiska fakulteten, Juridiska...

Dekanus, Statsvetenskapliga fakulteten

Helsingfors universitet är ett av världens främsta forskningsuniversitet. Universitetet är Finlands mångsidigaste institution för vetenskap, bildning och intellektuell förnyelse, en föregångare och en framtidsbyggare. Vid universitetet finns följande fakulteter: Teologiska fakulteten, Juridiska...

Dekanus, Pedagogiska fakulteten

Helsingfors universitet är ett av världens främsta forskningsuniversitet. Universitetet är Finlands mångsidigaste institution för vetenskap, bildning och intellektuell förnyelse, en föregångare och en framtidsbyggare. Vid universitetet finns följande fakulteter: Teologiska fakulteten, Juridiska...

Dekanus, Teologiska fakulteten

Helsingfors universitet är ett av världens främsta forskningsuniversitet. Universitetet är Finlands mångsidigaste institution för vetenskap, bildning och intellektuell förnyelse, en föregångare och en framtidsbyggare. Vid universitetet finns följande fakulteter: Teologiska fakulteten, Juridiska...

Dekanus, Juridiska fakulteten

Helsingfors universitet är ett av världens främsta forskningsuniversitet. Universitetet är Finlands mångsidigaste institution för vetenskap, bildning och intellektuell förnyelse, en föregångare och en framtidsbyggare. Vid universitetet finns följande fakulteter: Teologiska fakulteten, Juridiska...

Dekanus, Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten

Helsingfors universitet är ett av världens främsta forskningsuniversitet. Universitetet är Finlands mångsidigaste institution för vetenskap, bildning och intellektuell förnyelse, en föregångare och en framtidsbyggare. Vid universitetet finns följande fakulteter: Teologiska fakulteten, Juridiska...