Klinisk lärare, patologi

Medicinska fakulteten främjar vetenskaplig forskning av hög kvalitet och ansvarar för den forskningsbaserade grundläggande utbildningen och påbyggnadsutbildningen i medicin och odontologi samt för det engelskspråkiga magisterprogrammet Transmed. Förutom att fakulteten ger undervisning och bedriver...

Professor i farmaceutisk biologi

Helsingfors universitet – Bland de bästa i världen! Helsingfors universitet, som grundades år 1640, är ett av världens bästa mångvetenskapliga forskningsuniversitet. Helsingfors universitet är ett internationellt vetenskapligt samfund med 40 000 studerande och anställda som verkar på fyra campus i...

Universitetslektor i svenska språket

Helsingfors universitet är ett av världens främsta mångvetenskapliga forskningsuniversitet. Helsingfors universitet är ett internationellt vetenskapligt samfund med 40 000 studenter och anställda som verkar på fyra campus i Helsingfors och på 15 andra orter i Finland. Humanistiska fakulteten vid...

Universitetslektor, forskningsetik och öppen vetenskap

Helsingfors universitet – Bland de bästa i världen. Helsingfors universitet, som grundades år 1640, är ett av världens bästa mångvetenskapliga forskningsuniversitet. Helsingfors universitet är ett internationellt vetenskapligt samfund med 40 000 studerande och anställda som verkar på fyra campus i...