Marknadsföringsplanerare till undervisnings- och studentservicen

Helsingfors universitet är ett av världens främsta mångvetenskapliga forskningsuniversitet och är ett internationellt vetenskapssamfund med över 40 000 studenter och anställda. Universitetsservicen hjälper universitetets personal och studenter så att de kan fokusera på forskning, undervisning,...

Kansler

Helsingfors universitet grundades 1640 och är idag ett av världens främsta mångvetenskapliga forskningsuniversitet. Med sina drygt 40 000 studerande och anställda är universitetet ett internationellt vetenskapssamhälle vars uppdrag är att ta fram forskningsbaserad kunskap som används för världens...