Karriär vid Helsingfors universitet

Vetenskapen har kraften att förändra världen. Bli en del av Helsingfors universitet, ett av världens bästa forskningsuniversitet — en internationell gemenskap med över 30 000 studenter och 8 000 anställda som förenas av modigt tänkande, forskning och lärande. Helsingfors universitet är Finlands största universitet och ett av världens främsta mångvetenskapliga universitet.
Jobba för världens bästa

Vårt arbetssätt utmärks av en tvärvetenskaplighet som tillsammans med vår hängivenhet för gränsöverskridande samarbete låter oss hitta rätta lösningar och bygga en mer hållbar framtid. Våra värderingar förenar oss – sanning, bildning, frihet och inkludering – samt vår vilja att göra ett arbete som gör skillnad på riktigt.

Kom med oss: arbeta för framtiden – för världens bästa.