Så här rekryterar vi

Bekanta dig med vår rekryteringsprocess och våra rekryteringsprinciper.
Rekryteringsprocessens förlopp Rekryteringens skeden

Vår rekryteringsprocess kan variera beroende på vilken anställning du söker.

Likvärdighet och offentlighet under rekryteringen

Helsingfors universitet är en jämlik och likvärdig arbetsgivare vilket också styr vår rekrytering. Vi vill rekrytera experter från olika bakgrunder till universitetet eftersom vi uppskattar mångfald på arbetsplatsen. Personvalen görs utifrån den information vi får av den sökande själv eller under rekryteringsprocessen. Vi baserar våra beslut på bedömningskriterier som fastställts i förväg. Vi fäster uppmärksamhet vid personvalens kvalitet.

Vid rekrytering av undervisnings- och forskningspersonal och vid bedömning av karriärutveckling följer vi rekommendationerna och principerna för ansvarsfull utvärdering av en forskare.

Helsingfors universitet är en offentligrättslig aktör vilket betyder att all vår rekrytering är offentlig. Anställningsbeslut och mottagna ansökningar finns till påseende på begäran. Universitetet publicerar aldrig information om de sökande utan särskilt tillstånd. När sådan information publiceras visas inte uppgifter som avslöjar vem det är frågan om, så du kan vara viss om att din integritet skyddas.

Lediga arbetsplatser

Se lediga arbetsplatser och anvisningar som hjälper dig med ansökan.