Sysselsättningsprogram för personer med funktionsvariation

Helsingfors universitet har startat ett sysselsättningsprogram för personer med funktionsvariation som en del av universitetets temaår 2022 för inklusion av personer med funktionsvariation. Inom ramen för programmet rekryteras främst personer med någon funktionsvariation till universitetet i andan av positiv särbehandling. Sysselsättningsprogrammet är en del av universitets arbete för jämställdhet och likabehandling.

Programmet är en del av universitetets hållbarhets- och ansvarsprogram. Programmet är ett tillfälle för universitetet att få viktig information om hur rekryteringarna kan ytterligare utvecklas för att förbättra tillgängligheten. 

Sök till universitetets sysselsättningsprogram och bli en del av vårt arbetskollegium.
 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och definitionen av funktionsnedsättning

Enligt avtalet innefattar personer med funktionsnedsättning personer med varaktiga fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar, vilka i samspel med olika hinder kan motverka deras fulla och verkliga deltagande i samhället på lika villkor som andra.

I artikel 27 i avtalet föreskrivs om rätten till arbete för personer med funktionsnedsättning på samma villkor som för andra. I detta ingår rätten att kunna förtjäna sitt uppehälle genom fritt valt eller antaget arbete på arbetsmarknaden och i en arbetsmiljö som är öppen, som främjar integration och är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

Varför deltar vi?

Helsingfors universitet vill främja likabehandling i arbetslivet och sysselsättningen av personer med funktionsvariation. År 2022 startade universitetet ett pilotprogram för att sysselsätta personer med funktionsvariation i samarbete med Handikappforum rf. Programmet lanserades som en del av universitetets temaår för inkludering av personer med funktionsvariation, med målet att öka medvetenheten och bygga en mer jämställd gemenskap.

Sysselsättningsprogrammet är en del av Helsingfors universitets program för hållbarhet och ansvar. Inom programmet har främjande av jämställdhet och förebyggande av diskriminering i all vår verksamhet fastställts som ett fokusområde för hållbarhets- och ansvarsarbetet. Andra åtgärder som fastställts är bland annat att förbättra tillgängligheten och icke-diskrimineringen i rekryteringen samt att öka informationen om tillgängliga rutter på campusen. Vårt mål är att vara en föregångare när det gäller att skapa en atmosfär som respekterar mångfald.  

Mer information om arbetet kring socialt ansvar finns på webbplatsen för hållbarhet och ansvar.

Vem kan söka?

Anställningar som öppnats via programmet kan sökas av vem som helst och särskilt en person som har en skada eller långtidssjukdom som enligt hens egen bedömning påverkar arbetet.

I programmet rekryteras i första hand personer med någon funktionsnedsättning i en anda av positiv särbehandling till universitetets arbetsgemenskaper.

Ytterligare information om programmet 

tasa-arvovastaava@helsinki.fi

Lediga anställningar ingår i programmet

Sidan uppdateras allt eftersom anställningar lediganslås.

Hur söker jag en anställning?

Börja med att registrera dig och skapa ett konto i systemet.

Registrering av nya användare och inloggning i systemet sker på job portal.

Du kan också klicka dig in på sidan genom att trycka på Sök jobbet i respektive platsannons i lediga anställningar.

I samband med registreringen frågar vi efter din e-postadress, ett lösenord, ditt namn och ditt bosättningsland eller din bostadsort. Innan du skapar ett användarnamn ska du läsa och godkänna ett dataskyddsutlåtande. 

Vi rekommenderar att du använder en annan e-postadress än @helsinki.fi när du registrerar dig. 

Systemet styr dig direkt till din kandidatprofil. Du får också en bekräftelse på registreringen till den e-postadress du angett. 

Läs mer