Sysselsättningsprogram för personer med funktionsvariation
Helsingfors universitet har startat ett sysselsättningsprogram för personer med funktionsvariation som en del av universitetets temaår för inklusion av personer med funktionsvariation. Inom ramen för programmet rekryteras personer med någon funktionsvariation till universitetet i andan av positiv särbehandling från och med början av 2023.

Programmet är en del av universitetets hållbarhets- och ansvarsprogram och genomförs som ett pilotprojekt i samarbete med Handikappforum rf. Programmet är ett tillfälle för universitetet att få viktig information om hur rekryteringarna kan ytterligare utvecklas för att förbättra tillgängligheten. 

Sök till universitetets sysselsättningsprogram och bli en del av vårt arbetskollegium. 

 

FN:S KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Enligt avtalet innefattar personer med funktionsnedsättning personer med varaktiga fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar, vilka i samspel med olika hinder kan motverka deras fulla och verkliga deltagande i samhället på lika villkor som andra. 

I artikel 27 i avtalet föreskrivs om rätten till arbete för personer med funktionsnedsättning på samma villkor som för andra. I detta ingår rätten att kunna förtjäna sitt uppehälle genom fritt valt eller antaget arbete på arbetsmarknaden och i en arbetsmiljö som är öppen, som främjar integration och är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. 

 

VARFÖR DELTAR VI I DETTA?

Helsingfors universitet vill för sin del bidra till att främja sysselsättningen av personer med funktionsvariation och likabehandlingen i arbetslivet.

Sysselsättningsprogrammet lanserades som ett pilotprojekt som en del av universitetets temaår för inklusion av personer med funktionsvariation i syfte att öka medvetenheten och stärka samhörigheten. 

Prorektor Tom Böhling säger: ”Temaåret för inklusion av personer med funktionsvariation har varit mycket aktivt. Tack redan nu till alla deltagare! Jag uppmuntrar även olika enheter att i den utsträckning det är möjligt ta vara på tillfället att rekrytera inom ramen för detta sysselsättningsprogram – det lönar sig.”

 

VEM KAN SÖKA?

Anställningar som öppnats via programmet kan sökas av vem som helst som har någon skada eller långtidssjukdom som påverkar arbetet enligt personens egen bedömning. 

 

YTTERLIGARE INFORMATION OM PROGRAMMET 

tasa-arvovastaava@helsinki.fi

Lediga anställningar ingår i programmet

 

Sidan uppdateras allt eftersom anställningar lediganslås.

HUR SÖKER JAG EN ANSTÄLLNING?

Om du inte har sökt arbete hos oss tidigare i det nya systemet (sedan 17.5.2022), börja med att registrera dig och skapa ett konto i systemet. 

Nya användare registrerar sig på https://jobs.helsinki.fi/

Du kan också klicka dig in på sidan genom att trycka på Sök jobbet i respektive platsannons: www.helsinki.fi/sv/om-oss/karriar-och-lediga-anstallningar/lediga-anstallningar

I samband med registreringen frågar vi efter din e-postadress, ett lösenord, ditt namn och ditt bosättningsland eller din bostadsort. Innan du skapar ett användarnamn ska du läsa och godkänna ett dataskyddsutlåtande. 

Vi rekommenderar att du använder en annan e-postadress än @helsinki.fi när du registrerar dig. 

Systemet styr dig direkt till din kandidatprofil. Du får också en bekräftelse på registreringen till den e-postadress du angett.