Tillgänglighetsutlåtande för rekrytering

Tillgänglighetsutlåtande för rekryteringssystem vid Helsingfors universitet.

Helsingfors universitets rekryteringssystem ska följa tillgänglighetskraven i lagen om digitala tjänster. I tillgänglighetsutlåtandet berättar vi om våra tjänsters tillgänglighet och om hur man kan ge tillgänglighetsrespons. Läs mera om tillgänglighet vid Helsingfors universitet.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten www.jobs.helsinki.fi. Utlåtandet har upprättats 1.11.2023. Utlåtandet har uppdaterats 6.3.2024. För tjänsten gäller lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt lagen ska offentliga nättjänster vara tillgängliga. 

Utlåtandet grundar sig på en utomstående tillgänglighetsexperts rapport angående tjänstens tillgänglighet. Rapporten har upprättats 1.11.2023. 

Tillgänglighetens tillstånd

Uppfyller tillgänglighetskraven delvis. 

Icke-tillgängligt innehåll

Webbplatsen uppfyller inte ännu kraven fullständigt. 

De upptäckta bristerna har uppdelats enligt tillgänglighetsrapportens innehåll. 

Visualitet

 • Filladdningselementets färgkontrast är bristande då en fil har laddats i den, samt då pekaren förs på den. (WCAG 1.4.3).
 • Kontrasten mellan sökfält och dess bakgrund är inte tillfredställande på tjänsten olika sidor. (WCAG 1.4.11).

Programmerad struktur

 • Tjänsten innehåller flera bilder som saknar textmotsvarighet eller som inte alternativt har markerats så, att de går att skippa med skärmläsare. (WCAG 1.1.1) Fast 6.3.2024
 • Arbetsuppgiftssidorna saknar datorstyrd namngivning, fastän en del av texten har betonats visuellt som en rubrik. (WCAG 1.3.1)
 • Sökfältets nuvarande namnlapp är inte deskriptiv. (WCAG 1.3.1, 2.4.6)
 • Logolänken i tjänstens sidhuvud förekommer vid skärmläsaranvändning endast som en namnlös bild eller ett tomt element (WCAG 2.4.4, 4.1.2). Den saknar textmotsvarighet, som skulle innefatta bildens synliga text. (WCAG 1.4.5)
 • I huvudnavigeringen finns det objekt som använder aria-haspopup-attribut, vilket strider mot ARIA-specifikationen. (WCAG 4.1.2)
 • Alla sidor har inte ett unikt eller deskriptivt title-attribut. (WCAG 2.4.2)
 • Tjänsten har innehåll som avviker från gränssnittets språk. Innehållen har inte markerats med deras egna språkattribut. (WCAG 3.1.2). Dessa innehåll innefattar bl.a. språklänkar och jobbannonser som skapats med avvikande språk. 
 • Språkmenyn har verkställts i tjänsten på flera olika sätt och namngetts annorlunda i alla. (WCAG 4.1.2, 3.2.4)
 • Filernas laddningselement är komplicerade då det kommer till deras programmerade struktur och namnstruktur. De skiljer sig från det visuella genomförandet. (WCAG 1.3.1)
 • Modaldialogerna innehåller osynliga ”framhäva”-texter som läses med skärmläsare även då de är datorstyrt kopplade till vissa knappar. Dessa knappar betonas inte visuellt – följaktligen missuppfattas de med skärmläsare. (WCAG 1.3.1)
 • Språkvalsknappen på meddelandens kontrollsida har ett onämnt knapp-element. (WCAG 4.1.2)

Navigering

 • Brödsmulestigen har inte verkställts datorstyrt på samma sätt på tjänstens olika sidor. Detta är särskilt förvirrande för skärmläsaranvändare. (WCAG 1.3.1).
 • I rekryterinswebbplatsen kan man inte ta sig från varje sida till tjänstens startsida. (WCAG 2.4.5).
 • Flera navigeringselement har använts i tjänstens sidfot, men de saknar urskiljande namn. (WCAG 4.1.2).
 • Tjänstens hopplänk har verkställts så att den inte fungerar med Safari-läsaren vid tangentbordsanvändning. (WCAG 2.1.1).
 • Läget för elementen i tjänstens sidhuvud varierar enligt vilken sida man befinner sig på, samt om man är inloggad eller inte. En del element förflyttas på vissa sidor till huvudinnehållsområdet. (WCAG 3.2.3)

Blankett-element

 • Fält som frågar efter användarens egen information har inte markerats datorstyrt korrekt med rätt autocomplete-värde. (WCAG 1.3.5)
 • Då lösenordet ska bytas får skärmläsaranvändare motstridande respons angående fältens ifyllning. Meddelanden är inte kopplade till deras fält. (WCAG 1.3.1)
 • Tjänstens combobox-element fungerar inte pålitligt med de vanligaste skärmläsar- och webbläsarkombinationerna. De följer inte fullständigt ARIA-specifikationen (WCAG 4.1.2). Elementen har namngetts med otydliga aria-labels. (WCAG 2.4.6).
 • På jobbansökningssidan fungerar Telefonnummer-fältets anvisning inte pålitligt med de vanligaste skärmläsar- och webbläsarkombinationerna. (WCAG 1.3.1).
 • Man får inte ett pålitligt meddelande med de vanligaste skärmläsar- och webbläsarkombinationerna ifall man överskrider maximumantalet tecken i jobbansökans fria fält. Meddelandet förblir inte synligt, så att den går att upptäcka som text på sidan. (WCAG 1.3.1).

Parsing

Tjänsten innehåller en del fel gällande markeringen av elementens start- och sluttaggs, samt elementens standardiserade indrag. (WCAG 4.1.1)

Bedömningsmetod

Extern bedömning: en extern aktör har bedömt webbplatsen. Externa aktören har inte deltagit i webbplatsens planering och utveckling. 

Märkte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? 

Du kan ge tillgänglighetsrespons per epost på adressen rekrytointi@helsinki.fi. Namnge ditt meddelande (Tillgänglighetsrespons) och berätta i meddelandet vilken sida och hurdant problem det är frågan om. Svaret kan dröja 14 dagar.

Helsingfors rekryteringstjänster ansvarar för jobs.helsinki.fi-webbplatsens tillgänglighet och behandling av respons. 

Tillsynsmyndighet 

Ge respons i försa hand till oss, webbplatsens administratör, ifall du upptäcker tillgänglighetsproblem i webbplatsen. Svaret kan dröja 14 dagar. 

Om du inte är nöjd med svaret du fått eller inte får något svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionalförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionalförvaltningsverkets sidor berättas i detalj hur man gör en anmälan och hur ärendet behandlas. 

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation

Regionförvaltningsverket i Södra Finland 
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi 
webbtillganglighet(at)rfv.fi
telefonväxel 0295 016 000