Kontaktuppgifter

Ansökningsservicen

Om du planerar att söka in för att bli examensstuderande får du råd och hjälp av Helsingfors universitets ansökningsservice.

Studierådgivning

Studentservicen i Porthania betjänar Juridiska fakultetens studenter.

Universitetets karriärservice tillhandahåller tjänster relaterade till arbetsliv och sysselsättning.

Om du behöver tjänster relaterade till studentutbyte och utbytesprogram kan du kontakta Mobilitetsservicen.

Forskarstudier

e-post: oik-jatkokoulutus@helsinki.fi

Universitetets kommunikation hjälper journalister och massmedier i alla frågor som gäller universitetet. Vi förmedlar information om forskningen vid universitetet, hjälper journalister hitta rätt personer för en intervju, tillhandahåller bildmaterial till medierna och ordnar evenemang och sammankomster.

Ta kontakt med universitetets kommunikation!

Om du vill ge respons på webbplatsens innehåll, skriva till serviceadressen på Centrumcampus comms-citycentre@helsinki.fi.