Kontaktuppgifter

Fakulteten finns i byggnaden Porthania (Universitetsgatan 3) på Centrumcampus i Helsingfors, och den har också en enhet i Vasa.
Allmänna kontaktuppgifter

Postadress

Juridiska fakulteten

PB 4

00014 Helsingfors universitet

Telefon

Tfn +358 (0) 2941 911 (växel)

E-post

oik-yleishallinto@helsinki.fi (OBS! Till denna adress skickas också begäran om besök eller utlåtande.)

Enhet i Vasa

Besöksadress

Ekgården, 4:e våningen

Storalånggatan 28–30

Vasa

Postadress

Helsingfors universitet / Juridiska utbildningen i Vasa

PB 1010 (Storalånggatan 28–30)

FI-65100 Vasa

An­sök­nings­ser­vicen

Om du planerar att söka in för att bli examensstuderande får du råd och hjälp av Helsingfors universitets ansökningsservice.

Stu­di­e­råd­giv­ning

Studentservicen i Porthania betjänar Juridiska fakultetens studenter i Helsinki och Vasa studentservicen studenter i Vasa.

Universitetets karriärservice tillhandahåller tjänster relaterade till arbetsliv och sysselsättning.

Om du behöver tjänster relaterade till studentutbyte och utbytesprogram kan du kontakta Mobilitetsservicen.

Fors­kar­stu­di­er

e-post: oik-jatkokoulutus@helsinki.fi

Möten enligt överenskommelse.

Helsingfors universitets förvaltnings- och stödtjänster finns vid Universitetsservicen. Vänligen använd den serviceadress som nämns nedan om du vill kontakta Juridiska fakulteten, till exempel för att begära utlåtanden.

Kontaktuppgifterna till de lokala tjänsterna för fakultetens personal finns i Flamma (logga in med ditt användarnamn vid universitetet).

PB 4, 00014 Helsingfors universitet

Telefon: 02941 22260

E-post: oik-yleishallinto@helsinki.fi

Obs! I saker rörande studier eller undervisning, var vänlig och kontakta Studentservicen, se ovanför.

Universitetets kommunikation hjälper journalister och massmedier i alla frågor som gäller universitetet. Vi förmedlar information om forskningen vid universitetet, hjälper journalister hitta rätt personer för en intervju, tillhandahåller bildmaterial till medierna och ordnar evenemang och sammankomster.

Ta kontakt med universitetets kommunikation!

Om du vill ge respons på webbplatsens innehåll, skriva till serviceadressen på Centrumcampus comms-citycentre@helsinki.fi.

E-faktureringsadress: 003703134717 (EDI-kod)

FO-nummer: 0313471-7

Momsnummer: FI03134717

Operatörens förmedlarkod: 003703575029

E-fakturaoperatör Telia Finland Oyj

Fakturor ska innehålla följande referensuppgifter: H200 Juridiska fakultet