Samarbetsnätverk

I enlighet med fakultetens profil har vi ett aktivt internationellt samarbete samt forskningssamarbete med flera andra enheter, organisationer och vetenskapsområden.

Juridiska fakulteten har undertecknat ett "Pan-European Seal" -samarbetsavtal med Europeiska patentverket och Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet. Avtalet gör det möjligt att använda patentverkets och myndighetens nätbaserade lärmiljöer (EPO e-learning centre, EUIPO Learning Portal) samt genomföra praktik hos dem.

Utbytesprogram: Utbytesdestinationer samt Erasmus- och Nordplus- utbytesplatser i Europa.
Kontakta mobilitetsservicen

Juridiska sektorns samarbete
Tvärvetenskapligt forskningssamarbete