Samarbetsnätverk

I enlighet med fakultetens profil har vi ett aktivt internationellt samarbete, som beaktar globaliseringens inverkan på juridiken, multinationell europarätt samt juridik och digitalisering. Fakulteten bedriver ett intensivt samarbete också på området för forskning i rysk rätt.

Juridiska fakulteten bedriver mångvetenskapligt forskningssamarbete med flera andra enheter, organisationer och vetenskapsområden.

Juridiska fakulteten engagerar sig starkt i forskningen kring digitaliseringen och dess konsekvenser. Fakulteten samarbetar med Centret för digital humaniora HELDIG  (Helsinki Centre for Digital Humanities).

Juridiska fakulteten medverkar i Institutet för hållbarhetsvetenskap vid Helsingfors universitet (HELSUS), som är en internationell och tvärvetenskaplig forsknings- och utbildningsgemenskap vid universitetet. Hållbarhetsvetenskaplig forskning bedrivs av över hundra forskningsgrupper från sju olika fakulteter.

Finnish China Law Center är ett nationellt centrum för kinesisk rätt och rättskultur som drivs som ett samarbete mellan nio universitet och som utvecklar och samordnar forskning och undervisning om kinesisk rätt och rättskultur. Centret leds av professor Ulla Liukkunen.

Läs mer på China Law Centers webbplats (på engelska)

Den kinesiska advokatbyrån Han Kun Law Offices och fakulteten har ingått ett avtal om utbytespraktik. Avtalet innebär att studenterna har möjlighet att få konkret erfarenhet av advokatverksamhet i Peking, Shanghai och Shenzhen. De som deltar i utbytesprogrammet får erfarenhet av praxis inom kinesisk juridik men också erfarenhet av praxis inom internationell juridik på bredare front, om de så önskar. Han Kun Law Offices är Kinas ledande advokatbyrå, som specialiserat sig på gränsöverskridande handel, kapitalinvestering, privat kapital och immateriella rättigheter. Avsikten är också att samarbetet ska erbjuda en kanal för samverkan och kommunikation mellan den finländska juridiska utbildningen och kinesisk rättspraxis.