Forskande personal

Nedan listas personer som står i anställningsförhållande till fakulteten. Emeritis och stipendieforskare finner man med namn via universitetets personsökning och via forskningsportal.

Inom de officiella vetenskapskategorierna finns juridiken en av samhällsvetenskaperna. Juridiska fakultetens lärare och forskare använder en noggrannare indelning i universitetets forskningsdatabas och personsökning.

Show less info
Show less info
Show less info
Show less info
Show less info