Forskande personal

Sök efter personal vid Helsingfors universitet: Personsökning och kontaktuppgifter
Fakultetens kontaktuppgifter

Professorer
Antti
Aine
professor
Juridiska fakulteten
Vetenskapsgren Juridik

Idrottsrätt

Ellen
Eftestöl-Wilhelmsson
professor
Juridiska fakulteten
Vetenskapsgren Juridik

Svenskspråkig professor i civil- och handelsrätt.

DF
Dan
Frände
professor
Juridiska fakulteten
Vetenskapsgren Juridik
Leena
Halila
professor
Juridiska fakulteten
Vetenskapsgren Juridik

Prodekanus (samhällsrelationer)
Förvaltningsrätt, förvaltningsprocessrätt

Heikki
Halila
professor
Juridiska fakulteten
Vetenskapsgren Juridik
Marjaana
Helminen
professor
Juridiska fakulteten
Vetenskapsgren Juridik
MH
Mika
Hemmo
professor
Juridiska fakulteten
Vetenskapsgren Juridik
Jaakko
Husa
professor
Juridiska fakulteten
Vetenskapsgren Juridik
Timo
Kaisanlahti
Professor of Practice
Juridiska fakulteten
Vetenskapsgren Juridik

Tieteenalat: Tilinpäätösoikeus, oikeustaloustiede

Jukka
Kekkonen
professor
Juridiska fakulteten
Vetenskapsgren Juridik
Jan
Klabbers
professor
Juridiska fakulteten
Vetenskapsgren Juridik
Kai
Kokko
professor
Juridiska fakulteten
Vetenskapsgren Juridik
Päivi
Korpisaari
professor
Juridiska fakulteten
Vetenskapsgren Juridik
MK
Martti
Koskenniemi
professor
Juridiska fakulteten
Vetenskapsgren Juridik
Tuomas
Lehtinen
Professor of Practice
Juridiska fakulteten
Vetenskapsgren Juridik
Päivi
Leino-Sandberg
professor
Juridiska fakulteten
Vetenskapsgren Juridik
Pia
Letto-Vanamo
forskningsdirektör
Juridiska fakulteten
Vetenskapsgren Juridik
Susanna
Lindroos-Hovinheimo
professor
Juridiska fakulteten
Vetenskapsgren Juridik, Övriga samhällsvetenskaper
Tuula
Linna
professor
Juridiska fakulteten
Vetenskapsgren Juridik
UL
Ulla
Liukkunen
professor
Juridiska fakulteten
Vetenskapsgren Juridik

Tieteenalat: työoikeus, kansainvälinen yksityisoikeus ja oikeusvertailu

Pages

Biträdande professorer
Dorota
Gozdecka
biträdande professor, andra skedet
Juridiska fakulteten
Katri
Havu
biträdande professor
Juridiska fakulteten
Vetenskapsgren Juridik
Ida
Koivisto
biträdande professor
Juridiska fakulteten
Vetenskapsgren Juridik
Riikka
Koulu
biträdande professor
Juridiska fakulteten
Vetenskapsgren Juridik

Disciplines: law and digitalisation, procedural law and conflict management, law, technology and society

HM
Heikki
Marjosola
biträdande professor
Juridiska fakulteten
Vetenskapsgren Juridik

Tieteenalat: rahoitusoikeus, EU-oikeus, oikeustaloustiede

Jari
Murto
biträdande professor
Juridiska fakulteten
Vetenskapsgren Juridik
Olli
Norros
biträdande professor, andra skedet
Juridiska fakulteten
Vetenskapsgren Juridik
Niko
Soininen
biträdande professor
Juridiska fakulteten
Vetenskapsgren Juridik

Hållbarhetsrätt, Miljörätt, Vattenrätt, Havsförvaltningsrätt

Universitetslektorer
Dan
Helenius
universitetslektor
Juridiska fakulteten
Vetenskapsgren Juridik
Ari
Hirvonen
universitetslektor
Juridiska fakulteten
Vetenskapsgren Juridik, Filosofi, Teater, dans, musik, övrig scenkonst
Martti
Häkkänen
universitetslektor
Juridiska fakulteten
Vetenskapsgren Juridik
HL
Heidi
Lindfors
universitetslektor
Juridiska fakulteten
Vetenskapsgren Juridik

tieteenalat: insolvenssioikeus, prosessioikeus

Tapani
Lohi
universitetslektor
Juridiska fakulteten
Vetenskapsgren Juridik
Liisa
Nieminen
universitetslektor
Juridiska fakulteten
Vetenskapsgren Juridik
Jaana
Norio
universitetslektor
Juridiska fakulteten
Vetenskapsgren Juridik

försäkringsrätt, konsumenträtt

FN
Frey
Nybergh
universitetslektor
Juridiska fakulteten
Vetenskapsgren Juridik
Ukri
Soirila
universitetslektor
Juridiska fakulteten
Vetenskapsgren Juridik
PS
Petra
Sund-Norrgård
universitetslektor
Juridiska utbildningen i Vasa
Vetenskapsgren Juridik
IT
Immi
Tallgren
universitetslektor
Juridiska fakulteten
Vetenskapsgren Juridik
HT
Hannele
Tolonen
universitetslektor
Juridiska utbildningen i Vasa
Vetenskapsgren Juridik
Kristiina
Äimä
universitetslektor
Juridiska fakulteten
Vetenskapsgren Juridik

Forskardoktorer
Anette
Alen-Savikko
forskardoktor
Juridiska fakulteten
Vetenskapsgren Juridik

viestintä- ja informaatio-oikeus, teknologiaoikeus, immateriaalioikeus

SB
Shakila
Bu-Pasha
forskardoktor
Juridiska fakulteten
Vetenskapsgren Juridik
MD
Maija
Dahlberg
forskardoktor
Juridiska fakulteten
Vetenskapsgren Juridik
Massimo
Fichera
akademiforskare
Juridiska fakulteten
Vetenskapsgren Juridik, Statsvetenskap
AG
Alexander
Gurkov
forskardoktor
Juridiska fakulteten
Vetenskapsgren Juridik
MH
Maarten
Hillebrandt
forskardoktor
Juridiska fakulteten
Vetenskapsgren Juridik, Statsvetenskap
SH
Samuli
Hurri
universitetsforskare
Juridiska fakulteten
Vetenskapsgren Juridik
TJ
Teemu
Juutilainen
forskardoktor
Juridiska fakulteten
Vetenskapsgren Juridik
EK
Emilia
Korkea-aho
akademiforskare
Juridiska fakulteten
Vetenskapsgren Juridik

Tieteenalat: eurooppaoikeus, EU-lainsäädäntö, päätöksenteko

Visa Anton Julius
Kurki
forskardoktor
Juridiska fakulteten

Jag jobbar som Finlands Akademis forskardoktor vid juridiska fakulteten. Jag forskar och undervisar särskilt inom rättsteori och -filosofi samt djurrätt.

Jag undervisar på svenska och kan t.ex. bli intervjuad på svenska.

FL
Fernando
Losada Fraga
akademiforskare
Juridiska fakulteten
Vetenskapsgren Juridik
Juli
Mansnérus
forskardoktor
Juridiska fakulteten
Vetenskapsgren Juridik

Forskardoktor i medicinsk- och biorätt. Jag undervisar inom medicinsk- och biorätt, immaterial- och konsumenträtt samt europarätt.

Sanna
Mustasaari
forskardoktor
Juridiska fakulteten
Vetenskapsgren Juridik
Beata
Mäihäniemi
forskardoktor
Juridiska fakulteten
Vetenskapsgren Juridik
Päivi
Neuvonen
forskardoktor
Juridiska fakulteten
Vetenskapsgren Juridik
Tiina
Paloniitty
forskardoktor
Juridiska fakulteten
Vetenskapsgren Juridik
YT
Yihong
Tiittala
forskardoktor
Juridiska fakulteten
Vetenskapsgren Juridik

Tieteenala: Kiinan oikeus, Kansainvälinen työoikeus

Freek
Van der Vet
universitetsforskare
Juridiska fakulteten
Vetenskapsgren Socialvetenskaper
Juha
Vesala
forskardoktor
Juridiska fakulteten
Vetenskapsgren Juridik

Doktorander
JA
Julia
Ahlfors
doktorand
Juridiska fakulteten
Vetenskapsgren Juridik
HA
Henna Liisa
Airaksinen
doktorand
Juridiska fakulteten
Vetenskapsgren Juridik
EA
Elina
Almila
doktorand
Juridiska fakulteten
Vetenskapsgren Juridik
CD
Céline
Dujardin
doktorand
Juridiska fakulteten
Vetenskapsgren Juridik
MF
Mehrnoosh
Farzamfar
doktorand
Juridiska fakulteten
Vetenskapsgren Juridik
JH
Jenni Maria
Hakkarainen
doktorand
Juridiska fakulteten
Vetenskapsgren Juridik
SH
Samuli
Hiilesniemi
doktorand
Juridiska fakulteten
Vetenskapsgren Juridik
SH
Suvi
Hirvonen-Ere
doktorand
Juridiska fakulteten
Vetenskapsgren Juridik
SH
Salla Katriina
Hyvönen
doktorand
Juridiska fakulteten
Vetenskapsgren Juridik
SK
Saila Pauliina
Kananen
doktorand
Juridiska fakulteten
Vetenskapsgren Juridik
KK
Katariina
Kaura-aho
doktorand
Juridiska fakulteten
Vetenskapsgren Juridik, Filosofi
TK
Tone
Knapstad
doktorand
Juridiska fakulteten
Vetenskapsgren Juridik
AL
Anna
Lumijärvi
doktorand
Juridiska fakulteten
ML
Marita
Lähteenmäki
doktorand
Juridiska utbildningen i Vasa
Vetenskapsgren Juridik
MM
Marta
Maroni
doktorand
Juridiska fakulteten
Vetenskapsgren Juridik, Sociologi
TM
Teemu
Matikainen
doktorand
Juridiska utbildningen i Vasa
Vetenskapsgren Juridik
PM
Parvathi
Menon
doktorand
Juridiska fakulteten
Vetenskapsgren Juridik
KM
Ketino
Minashvili
doktorand
Juridiska fakulteten
Vetenskapsgren Juridik
OP
Outi Riikka
Penttilä
doktorand
Juridiska fakulteten
Vetenskapsgren Juridik

Pages