Dela med dig av din kunskap
Alumnerna är en betydande resurs för universitetet. Tillsammans kan vi öka vårt universitets genomslagskraft, erbjuda undervisning av ännu bättre kvalitet och producera allt mer mångsidig forskning.

Som alumn kan du välja det lämpligaste sättet för dig att delta: var mentor, ge en student ett graduämne eller dela med dig av din kunskap under en arbetslivskurs.
Gruppmentorskap är samarbete mellan alumner och studenter när det är som bäst

Vill du vara mentor för studenter under deras första tid i arbetslivet och knyta kontakter med andra mentorer?

Studenterna behöver exempel från mer erfarna alumner till stöd för studierna och inspiration för karriärplanering. Nu har du ett ypperligt tillfälle att hjälpa studenterna slutföra sina studier och komma ut i arbetslivet!

Gruppmentorskap innebär att en mentor handleder en grupp på 2–4 adepter. Adepterna diskuterar vilka frågor som rör karriär och arbetsliv de vill fokusera på under mentorprogrammet. Gruppen fastställer sina mål och innehållet i mentorskapet tillsammans och fungerar som ett team. En fördel med gruppmentorskap jämfört med individuella mentorprogram är att adepterna utöver mentorns stöd även får kamratstöd av varandra. 

Programmet vars längd är nästan sex månader ger en unik möjlighet att fungera som mentor, lära känna studenterna och dela med sig av sin egen syn på karriär och arbetsliv.

Vi ordnar varje år ett gruppmentorskapsprogram som inleds under hösten, och därför söker vi varje år alumner från vårt universitet som är verksamma inom olika branscher och som vill bli mentorer. Bli mentor du också!

Erbjud inspiration under arbetslivskvällen

Under Coach Café-arbetslivskvällarna möts studenter och alumner under ett par timmar i en avslappnad atmosfär. 

Av alumnerna får studenterna stöd, tips och sparrning i kvällens ämnesområde; alumnerna får för sin del bland annat veta mer om studierna och studenternas förväntningar på arbetslivet och kontakt med det egna hemuniversitetet.

Även nyutexaminerade alumner är välkomna att delta i evenemangen för att ta del av erfarenheterna hos alumner som redan varit verksamma i yrkeslivet en längre tid. 

Beroende på deltagarna, talarna och kvällens tema kan man till exempel diskutera i små grupper eller alla tillsammans fritt utbyta erfarenheter och synpunkter kring ett visst tema över en kopp kaffe.  

Anmäl dig som talare under en arbetslivskväll och berätta om din karriär för studenterna!

Stöd och sparra andra alumner

Behöver du sparrning eller söker du en mentor? Är du själv villig att vara mentor för eller sparra en annan alumn?

Vår tvärvetenskapliga och internationella alumngemenskap ger en unik möjlighet att knyta kontakter och mångsidigt utveckla sina egna färdigheter. De mångsidiga bakgrunderna bland våra alumner är en resurs som inspirerar och ger nycklar till nya slags idéer och stärkande av kompetens.

  • Saknar du en mentor exempelvis för att tydliggöra dina egna karriärmål?
  • Vill du kanske under en kort tid diskutera en viss fråga med en alumnkollega, kanske ur ett tvärvetenskapligt perspektiv?
  • Är du intresserad av att vara mentor för eller sparra en annan alumn?
  • Vill du exempelvis samla en liten kamratgrupp av alumner, där ni kan sparra varandra?

Om du svarade ja på någon eller flera av frågorna ovan, kom med i Mentorskapsnätverket! Genom nätverket kan du hitta andra alumner och ni kan utvecklas tillsammans.