Företagssamarbete och partnerskap

Vid Helsingfors universitet bedrivs internationellt betydande forskning som hjälper oss att lösa globala utmaningar tillsammans med företag. Inled samarbete med oss och få nya idéer, utveckla din affärsverksamhet och säkerställ att ditt företag har tillgång till kunnande på toppnivå.
SAMARBETE DRIVER HÅLLBAR TILLVÄXT

Vi är en partner för företag vars mål är att skapa lösningar för världen. Gränsöverskridande samarbete mellan universitetsvärlden och företagsvärlden är nyckeln till hållbar förnyelse och konkurrenskraft. Tillsammans är vi fler.

MER INFORMATION OCH KONTAKT

Kontakta oss: business@helsinki.fi.

Vårt expertteam för affärssamarbete hjälper dig att komma igång.
Vi hjälper dig att hitta de rätta samarbetsformerna och universitetspartnerna för att tillgodose ditt företags behov. 

Nyheter