Forskarskola

Forskarskolan vid Helsingfors universitet har 33 doktorandprogram, som omfattar alla vetenskapsområden och doktorander. Forskarskolans områden grundar sig på samarbete inom forskning och doktorsutbildningen.
Forskarskolan vid Helsingfors universitet

Forskarskolan vid Helsingfors universitet erbjuder utbildning i överförbara färdigherer för doktorander i sina doktorandprogram och utvecklar doktorsutbildning inom sina vetenskapsområden i samarbete med doktorandprogrammen och fakulteterna som ansvarar för dem.

Doktorandprogrammen ger doktorander systematisk utbildning och handledning inom sina vetenskapsområden.

Forskarstudierätter ansökas alltid från doktorandprogrammen.

Har du några frågor? Vänligen kontakta den nya forskarskolan via e-post uhds-office@helsinki.fi.

Är doktorsstudier för mig?

Doktorsexamen är en lång men givande process. De som har doktorerat vid Helsingfors universitetet är vetenskapliga experter med en mångsidig utbildning och förutsättningar att arbeta med krävande forsknings- och undervisningsuppgifter vid universitet och med sakkunniguppdrag som kräver akademisk expertis i informationssamhället. Om du tänker att ansöka här, börja förbereda dig i god tid och glöm inte att bekanta dig med de olika alternativen för att finansiera doktorandstudier.