Har du studerat eller arbetat vid Helsingfors universitet? Välkommen till vår alumngrupp! Alla tidigare och nuvarande examens- och utbytesstuderande samt anställda vid Helsingfors universitet är universitetets alumner. Tillsammans är vi det största expertnätverket i Finland. Vi är redan över 27 000.

Dra nytta av alumnverksamheten. Håll dig à jour med hjälp av vetenskapsnyheter, nätverka på alumnevenemangen och fördjupa dina kunskaper genom fortbildning. Välj det sätt att delta som passar dig. Registrera dig avgiftsfritt på Alumncampus. Du kan också bli medlem i Alumnföreningen och bidra till universitetets framgångssaga.