Utbildning

För dig som är intresserad av förnybara naturresurser och hållbarhet

I framtiden kommer de stora frågorna som klimatförändringen, kvaliteten på maten och tillgången till mat, skogarnas diversitet och utnyttjandet av skogarna, energifrågorna och skyddet av Östersjön att kräva mångvetenskapliga angreppssätt. När du studerar hos oss lär du dig också att beakta ekonomiska aspekter och miljöaspekter.

Experter i biovetenskaper och affärsverksamhet

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten utbildar mångsidiga experter i biovetenskaper och affärsverksamhet för näringslivets och hela samhällets behov. Vi utbildar framtidens experter som ska producera kunskap om och kontrollera miljöförändringarna och lösa frågorna kring mat- och energiförsörjning.

Sysselsättningsläget för våra experter är fortsättningsvis gott, vår undervisning utvecklar förmågan att tillämpa kunskap i praktiken och att behandla aktuella frågor. Våra utbildningar ger också en bra grund för den som är intresserad av en internationell karriär.

Obs! Över­gångs­pe­ri­o­den av ut­bild­nings­re­form tar slut 18.12.2020.

Om du har börjat studera före hösten 2017 och avlägger din examen enligt den gamla examensstruktur, läs instruktioner om att slutföra examen i tid.