Börja studera

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten är en av de fyra fakulteterna på Campus Vik. På Campus Vik, med sitt unika läge, koncentreras undervisning och forskning inom biovetenskaper, lantbruks- och skogsvetenskaper, livsmedelsvetenskaper samt farmaci och veterinärmedicin. Det finns mer än 6 000 studenter på campus, varav ungefär 2 000 studerar hos oss.
Studera vid Helsingfors universitet

Ta reda på hur det är att studera vid utbildningsprogrammen vid Helsingfors universitet och varför Helsingfors universitet skulle vara en bra studieplats just för dig. Bekanta dig också med våra studenters erfarenheter och chatta med dem.