Studier vid fakulteten

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten erbjuder mångsidiga alternativ för dem som är intresserade av ämnen inom jord- och skogsbruk samt livsmedelsvetenskaper.

Framtidens stora frågor såsom klimatförändringen, livsmedelskvaliteten och tillräcklig tillgång på näring globalt, skogarnas mångfald och skogsanvändning, tillräcklig tillgång på energi och skydd av Östersjön kräver tvärvetenskapliga approacher. Genom studier hos oss lär du dig också att förena ekonomiska synvinklar och miljöperspektiv.

Från Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten utexamineras mångsidiga experter på det biologiska området och inom kommersiell verksamhet till näringslivets och det övriga samhällets behov. Vi utbildar framtidens experter som kan stävja och kontrollera miljöförändringarna samt arbeta med livsmedels- och energilösningar.

Sysselsättningssituationen för dem som utexamineras från fakulteten ser bra ut. Vår undervisning ger färdkost för att tillämpa kunskapen i praktiken och behandla aktuella frågor. Vår utbildning erbjuder också en mycket bra grund för att bygga sig en internationell karriär.