Läroanstaltssamarbete

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten samarbetar i olika former med läroanstalter på andra stadiet.

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten erbjuder studenter på andra stadiet, lärare och studiehandledare flera sätt att bekanta sig med vetenskapsområdena och undervisningsutbudet. Också studenterna vid vår fakultet kan åka ut och berätta om sina studier antingen som studentambassadörer eller på eget initiativ. Lärarna kan använda lämpliga material för gymnasieeleverna i sin undervisning. Särskilt undervisningsstunderna som är på kommande är ämnade för undervisning i enlighet med gymnasiets läroplan. Också en del av webb- och kortkurserna kan användas som undervisningsmaterial. 

Bekanta dig också med exemplen på gradusamarbete mellan studenter och företag. 

 

De MOOC-kurser som fakulteten erbjuder gymnasieelever är webbkurser som är öppna för alla. De hör till sådana studier som också fakultetens kandidatstudenter avlägger och för prestationen beviljas studiepoäng i utbildningsprogram som ingår i en universitetsexamen vid Helsingfors universitet. De kurser som är lämpliga för gymnasieelever ger vanligtvis 1–2 sp (27–54 timmar arbete). Studenterna kan avlägga MOOC-kurserna självständigt (på kurssidorna finns kursspecifika anvisningar om bland annat tidtabellen). Det är en god idé att fråga gymnasiets studiehandledare hur man kan inkludera högskolestudier i gymnasiestudierna. 

Bekanta dig med vår fakultets kurser för gymnasieelever eller samtliga över 1 200 webbkurser vid Helsingfors universitet.

 

Du kan få mer information om studier vid vår fakultet genom att bjuda in en studentambassadör, som studerar inom ett intressant område, på gymnasiebesök. Studentambassadörerna  bildar ett nätverk vid Helsingfors universitet som åker runt till skolorna och berättar om studierna. Läs här Liisas och Juhos  berättelser om hur det är att vara studentambassadör!  

En student från vår fakultet kan också på eget initiativ besöka ett gymnasium. Material till gymnasiepresentationer kan laddas ner här. Vi hoppas att du som på eget initiativ berättar om dina studier fyller i denna e-blankett. Utöver studentambassadörerna och de självständiga presentatörerna kan också ämnesorganisationerna och tutorerna vara intresserade av att berätta om studierna redan i förväg eller mitt under året. De som inleder sina studier vid vår fakultet får bekanta sig med dem senast under orienteringsveckan. Studiehandledaren eller ämnesläraren kan beställa presentationer av studentambassadörerna här. 

 

 

Under läsåret 2021–2022 kommer det att finnas flera former av gymnasiesamarbete. Vi förbereder exempelvis kortkurser vars innehåll är lämpligt för gymnasiets läroplan. En helhet motsvarar till exempel 1 sp gymnasiestudier. Under en kortkurs kan gymnasieeleverna exempelvis få ta del av en dags laboratorieundervisning. En kortkurs kan inkludera förhandsmaterial och läromedel samt ett övningsarbete eller flera -arbeten där fakulteten ansvarar för undervisningen/handledningen. Gymnasieläraren bedömer sina studenters prestationer till exempel utifrån en skriftlig rapport. Vi planerar också undervisningsstunder som skulle passa under gymnasielektionerna och som till exempel skulle kunna bestå av 15–30 minuter långa videor och uppgifter som är knutna till ämnet. 

Gymnasiesamarbete bedrivs också genom campusbesök och öppna webbinarier för gymnasieelever. Bekanta dig med Helsingfors universitets gymnasiesamarbete