Vikgemenskapen

På Campus Vik finns det över 2 000 studenter som hör till Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten och bildar Vikgemenskapen. Vikgemenskapen (viikkiläisyys på finska) är ett bekant begrepp också i företagsvärlden, där alumnerna ofta beskriver sin studietid utgående från Vikgemenskapen. Det är en bra idé att vara aktiv under studietiden och göra saker och ting tillsammans med andra Vikstudenter.

Det bästa med Campus Vik är gemenskapen som skapats på campus med dess studierum, affärer och bostäder. Också Viks läge är ypperligt, eftersom det grönskande landskapet inspirerar forskningen och undervisningen.

Studentkulturen

Nätverkande och lärande sker också i kärnan av studentkulturen, vid ämnesorganisationerna. Ämnesorganisationerna och övriga evenemang som hör studielivet till, såsom Viikki Speksi, Viikki Brewing Society och Sisu International Sports United, erbjuder studenter som intresserar sig för kultur, ölbryggning eller idrott omfattande hobbymöjligheter. Man ska inte heller bortse från studentkulturen som en av upphovsgivarna till den goda Vikandan. Studentkulturen ligger också bakom flera företag som tagit sats i Vik!

Att bo i Vik

Det är enkelt för den som bor i Vik att delta i allt som ordnas där. Efter föreläsningarna går ingen onödig tid till resor och med tanke på fritidsaktiviteter ligger naturen nära. Hur är det att bo i Vik? Bekanta dig med studenternas berättelser här.