Kontinuerligt lärande

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten erbjuder livslångt lärande

Lärandet vid Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten slutar inte i och med avlagd examen. Vid Helsingfors universitet kan du lära dig nytt och vara med i Finlands största gemenskap för tänkande och kontinuerligt lärande som är öppen för alla. Vid Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten erbjuder vi flera kurser inom Öppna universitetet och MOOC-webbkurser som är öppna för alla. Ruralia-institutet ingår också i vår fakultet. Det erbjuder fortbildning på universitetsnivå och grundundervisning. Tillsammans med yrkeshögskolan Hämeen ammattikorkeakoulu erbjuder vi också möjlighet att genomgå specialiseringsutbildning i bioekonomi. Helsingfors universitet erbjuder också vetenskapsfostran.

Podcasten Ständillä

Den arbetslivsrelaterade podcasten, som studenterna vid Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten har producerat, behandlar aktuella teman tillsammans med företag inom biobranschen. Ansvarsfullhet är ett bärande tema i avsnitten.

Det går att lyssna på podcasten på Spotify.

Till gymnasieelever

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten erbjuder också gymnasieelever studiemöjligheter.

Bekanta dig här med läroanstaltssamarbetet och kurserna som också är öppna för gymnasieelever.