Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten passar alla som är intresserade av hållbart utnyttjande av naturresurserna i Finland och i hela världen.

När du studerar vid Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten hör du till de första som får ta del av de senaste forskningsresultaten och lär sig att tillämpa dem i praktiken. Undervisningsmetoderna vid fakulteten är mångsidiga – våra studerande sitter inte bara och nöter bänkarna i biblioteket.