Yhteiskuntavastuu

Helsingin yliopisto on aktiivinen yhteiskunnan kehittäjä, kestävän hyvinvoinnin rakentaja ja globaalien haasteiden ratkaisija sekä hyvinvoiva ja innostava yhteisö. Vastuu yhteiskunnasta ohjaa toimintaamme kaikilla tasoilla.

Yliopiston yhteiskuntavastuun periaatteet

Helsingin yliopisto on rakentunut suomalaista oikeudenmukaista ja tasa-arvoista yhteiskuntaa, hyvinvointia ja kansallisidentiteettiä vuodesta 1640 saakka.

Kestävyys tutkimuksessa ja opetuksessa

Helsingin yliopistolla tutkitaan ja opetetaan kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen liittyviä teemoja lähes kaikissa tiedekunnissa – bio- ja ympäristötieteellisestä valtiotieteellisen tiedekuntaan, kiertotaloudesta ja ruuan tuotannosta Itämeren suojeluun tai ilmastotutkimukseen.