Helsingin yliopisto on aktiivinen yhteiskunnan kehittäjä, kestävän hyvinvoinnin rakentaja ja globaalien haasteiden ratkaisija sekä hyvinvoiva ja innostava yhteisö. Vastuu yhteiskunnasta ohjaa toimintaamme kaikilla tasoilla.