Kestävä yliopisto

Helsingin yliopisto on aktiivinen yhteiskunnan kehittäjä, kestävän hyvinvoinnin rakentaja ja globaalien haasteiden ratkaisija. Vastuu yhteiskunnasta ohjaa toimintaamme kaikilla tasoilla. Olemme sitoutuneet edistämään kestävää kehitystä tutkimuksessa, opetuksessa ja yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa. Monitieteisenä yliopistona pystymme tuottamaan kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja globaaleihin ongelmiin. Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutti HELSUS tarjoaa kestävyystieteiden tutkijoille poikkitieteellisen ja inspiroivan ympäristön, joka kannustaa tutkimaan, kokeilemaan ja löytämään parhaita ratkaisuja kestävän tulevaisuuden hyväksi. Tulevaisuudessa haluamme varmistaa sen, että toimimme kestävästi ja vastuullisesti niin ekologisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti kuin kulttuurisestikin. Kehitämme kampuksiamme yhä johdonmukaisemmin kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Kestävyys- ja vastuullisuusasioista vastaavien yhteystiedot

Kestävyys tutkimuksessa, opetuksessa ja kumppanuuksissa

Helsingin yliopistolla tutkitaan ja opetetaan kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen liittyviä teemoja lähes kaikissa tiedekunnissa – bio- ja ympäristötieteellisestä valtiotieteellisen tiedekuntaan, kiertotaloudesta ja ruuan tuotannosta Itämeren suojeluun tai ilmastotutkimukseen. Kestävyysteemat ovat myös osa yliopiston kumppanuusyhteistyötä. Katso esimerkkejä toiminnastamme alta.