Global Political Economy

Globaalin poliittisen talouden keskus (Helsinki-GPE) perustettiin huhtikuussa 2020. Keskuksen tarkoituksena on elvyttää ja kehittää poliittisen talouden tieteenalaa sekä tukea sen monitieteistä tutkimusta ja opetusta. Lähestymistapamme yhdistää talousteorioita ja maailmanpolitiikan tutkimusta uudella tavalla. Hyväksymme lähtökohdaksi talousteorioiden ja lähestymistapojen moninaisuuden. Metodologinen ja filosofinen avarakatseisuus on tärkeää, jotta voimme saavuttaa parempaa ymmärrystä globaalista taloudesta ja sen käytännöistä. Kriittinen pluralismi mahdollistaa rationaalisen ja emansipatorisen tutkimuksen. Helsinki-GPE keskittyy laajoihin, esimerkiksi makrotalouden, makrohistorian ja globalisaatiotutkimuksen aloilla tavallisesti tutkittuihin kokonaisprosesseihin, ottaen samalla huomioon arkielämän ja yksittäisten toimijoiden vaikutuksen näiden prosessien ilmentäjinä ja tuottajina. Monikansalliset yhtiöt ovat yksi esimerkki tällaisista toimijoista. Keskus kokoaa, koordinoi ja kehittää monitieteistä poliittisen talouden tutkimusta sekä Helsingin yliopistossa että sen ulkopuolella.

Ajankohtaista
Tuoreimpia blogikirjoituksia