Kehitysmaatutkimus

Kehitysmaatutkimus tarkastelee monitieteisestä näkökulmasta kehitystä, köyhyyttä, epätasa-arvoisuutta sekä sosiaalisia, poliittisia, ympäristöllisiä ja kulttuurisia muutoksia ja jatkuvuuksia niin sanotussa globaalissa etelässä. Helsingin yliopistolla kehitysmaatutkimuksen keskeisiin aiheisiin kuuluvat kehityksen teoria ja historia, kehityspolitiikka, globaali oikeudenmukaisuus, kehityksen suhde kulttuuriin, sukupuoleen, tilaan ja ympäristöön sekä globaaliin poliittiseen talouteen. Kehitysmaatutkimus on avartunut tiukasta kehitysmaakeskeisyydestä kehityksen holistisempaan ymmärrykseen ja tutkimaan uutta luovia mahdollisuuksia sekä vaihtoehtoja tulevaisuudelle.

Ajankohtaiset asiat löydät tieteenalan blogista!