Kehitysmaatutkimus

Kehitysmaatutkimus

Kehitysmaatutkimus tarkastelee monitieteisestä näkökulmasta kehitystä, köyhyyttä, epätasa-arvoisuutta sekä sosiaalisia, poliittisia, ympäristöllisiä ja kulttuurisia muutoksia ja jatkuvuuksia niin sanotussa globaalissa etelässä. Helsingin yliopistolla kehitysmaatutkimuksen keskeisiin aiheisiin kuuluvat kehityksen teoria ja historia, kehityspolitiikka, globaali oikeudenmukaisuus, kehityksen suhde kulttuuriin, sukupuoleen, tilaan ja ympäristöön sekä globaaliin poliittiseen talouteen. Kehitysmaatutkimus on avartunut tiukasta kehitysmaakeskeisyydestä kehityksen holistisempaan ymmärrykseen ja tutkimaan uutta luovia mahdollisuuksia sekä vaihtoehtoja tulevaisuudelle.

Ajankohtaiset asiat löydät tieteenalan blogista!

Mitä on kehitysmaatutkimus?

Kehitysmaatutkimus on tieteenala, joka tarkastelee monitieteisestä näkökulmasta kehitystä, köyhyyttä, epätasa-arvoisuutta sekä sosiaalisia, poliittisia, ympäristöllisiä ja kulttuurisia muutoksia ja jatkuvuuksia niin sanotussa globaalissa etelässä. Kehitysmaatutkimus on avartunut tiukasta kehitysmaakeskeisyydestä ja ulottuu nykyisin myös monimuotoisiin etelä-pohjoinen -suhteisiin globalisoituvassa maailmassa. Suomessa kehitysmaatutkimus on omana tieteenalana ainoastaan Helsingin yliopistossa, missä se on vakiintunut yhteiskuntatiede.  

Monitieteinen tutkimusalue

Kehitysmaiksi kutsutaan Aasian, Afrikan ja Latinalaisen Amerikan maita, jotka kolonialismin myötä liitettiin maailmantalouteen ja maailmanjärjestelmään eurooppalaisten siirtomaavaltojen alusmaina. Aiemmassa tutkimuksessa korostui kehitysmaiden erot niin sanottuihin kehittyneisiin, moderneihin maihin. Nykyisin tätä erottelua haastavat postmodernia, postkolonialismia sekä kehityskritiikkiä edustavat tutkimusotteet. Samalla kehitysmaiden sisäinen kirjo ja suuret keskinäiset erot ovat saaneet aiempaa enemmän huomiota. Nykytutkimuksessa tarkastellaan esimerkiksi globalisaation, ympäristömuutosten sekä kehityspolitiikan vaikutuksia kehitysmaiden ihmisten mahdollisuuksiin tehdä omaa elämäänsä koskevia valintoja.

Helsingin yliopistossa kehitysmaatutkimus on suhteellisen nuori, kansainvälinen ja taustaltaan monitieteinen tieteenala. Sen nykyisiin painopistealueisiin kuuluvat muun muassa

 • Globalisaatio ja kehitys  
 • Ympäristö, kehitys ja poliittinen ekologia 
 • Luonnonvarapolitiikka, resurssitalous ja ympäristönhallinta 
 • Kehitysmaiden kaupungit 
 • Siirtolaisuus ja liikkuvuus 
 • Valtionmuodostus, politiikka ja valta
 • Yhteiskunnalliset liikkeet, kansalaisyhteiskunta ja ja kehityksen vaihtoehtoiset käsitykset ja käytännöt  
 • Konfliktit ja kehitys 
 • Kestävä kehitys ja oikeudenmukaisuus 

Tieteenalavastaava: VTT, lehtori Eija Ranta 

  Lisätietoa tutkimuksesta ja apurahatutkijoista löydät Helsingin yliopiston tutkimusportaalista

  Tieteenalan käynnissä olevia tutkimushankkeita:

  Lisää tieteenalan tutkimushankkeita löydät tutkimusportaalista

  Kehitysmaatutkimuksen posti- ja käyntiosoite

  PL 18 (Unioninkatu 35)
  00014 Helsingin yliopisto

  Tietoa medialle

  Viestinnän yhteystiedot