Kehitysmaatutkimus

Kehitysmaatutkimus

Kehitysmaatutkimus tarkastelee monitieteisestä näkökulmasta kehitystä, köyhyyttä, epätasa-arvoisuutta sekä sosiaalisia, poliittisia, ympäristöllisiä ja kulttuurisia muutoksia ja jatkuvuuksia niin sanotussa globaalissa etelässä. Helsingin yliopistolla kehitysmaatutkimuksen keskeisiin aiheisiin kuuluvat kehityksen teoria ja historia, kehityspolitiikka, globaali oikeudenmukaisuus, kehityksen suhde kulttuuriin, sukupuoleen, tilaan ja ympäristöön sekä globaaliin poliittiseen talouteen. Kehitysmaatutkimus on avartunut tiukasta kehitysmaakeskeisyydestä kehityksen holistisempaan ymmärrykseen ja tutkimaan uutta luovia mahdollisuuksia sekä vaihtoehtoja tulevaisuudelle.

Ajankohtaiset asiat löydät tieteenalan blogista!

Mitä on kehitysmaatutkimus?

Kehitysmaatutkimus on tieteenala, joka tarkastelee monitieteisestä näkökulmasta kehitystä, köyhyyttä, epätasa-arvoisuutta sekä sosiaalisia, poliittisia, ympäristöllisiä ja kulttuurisia muutoksia ja jatkuvuuksia niin sanotussa globaalissa etelässä. Kehitysmaatutkimus on avartunut tiukasta kehitysmaakeskeisyydestä ja ulottuu nykyisin myös monimuotoisiin etelä-pohjoinen -suhteisiin globalisoituvassa maailmassa. Suomessa kehitysmaatutkimus on omana tieteenalana ainoastaan Helsingin yliopistossa, missä se on vakiintunut yhteiskuntatiede.  

Monitieteinen tutkimusalue

Kehitysmaiksi kutsutaan Aasian, Afrikan ja Latinalaisen Amerikan maita, jotka kolonialismin myötä liitettiin maailmantalouteen ja maailmanjärjestelmään eurooppalaisten siirtomaavaltojen alusmaina. Aiemmassa tutkimuksessa korostui kehitysmaiden erot niin sanottuihin kehittyneisiin, moderneihin maihin. Nykyisin tätä erottelua haastavat postmodernia, postkolonialismia sekä kehityskritiikkiä edustavat tutkimusotteet. Samalla kehitysmaiden sisäinen kirjo ja suuret keskinäiset erot ovat saaneet aiempaa enemmän huomiota. Nykytutkimuksessa tarkastellaan esimerkiksi globalisaation, ympäristömuutosten sekä kehityspolitiikan vaikutuksia kehitysmaiden ihmisten mahdollisuuksiin tehdä omaa elämäänsä koskevia valintoja.

Helsingin yliopistossa kehitysmaatutkimus on suhteellisen nuori, kansainvälinen ja taustaltaan monitieteinen tieteenala. Sen nykyisiin painopistealueisiin kuuluvat muun muassa

 • Globalisaatio ja kehitys  
 • Ympäristö, kehitys ja poliittinen ekologia 
 • Luonnonvarapolitiikka, resurssitalous ja ympäristönhallinta 
 • Kehitysmaiden kaupungit 
 • Siirtolaisuus ja liikkuvuus 
 • Valtionmuodostus, politiikka ja valta
 • Yhteiskunnalliset liikkeet, kansalaisyhteiskunta ja ja kehityksen vaihtoehtoiset käsitykset ja käytännöt  
 • Konfliktit ja kehitys 
 • Kestävä kehitys ja oikeudenmukaisuus 

Tieteenalavastaava: VTT, lehtori Eija Ranta 

Professorit
BG
Barry
Gills
professori
Kehitysmaatutkimus
Tieteenala Kehitysmaatutkimus
AN
Anja
Nygren
professori
Kehitysmaatutkimus
Tieteenala Kehitysmaatutkimus

Apulaisprofessorit
Markus
Kröger
apulaisprofessori, toinen kausi
Kehitysmaatutkimus
Tieteenala Kehitysmaatutkimus, Valtio-oppi, hallintotiede

Associate Professor of Development Studies and Academy Research Fellow

FO
Franklin
Obeng-Odoom
apulaisprofessori, toinen kausi
Kehitysmaatutkimus
Tieteenala Kehitysmaatutkimus

Yliopistonlehtorit
MH
Minna
Hakkarainen
yliopistonlehtori
Kehitysmaatutkimus
Tieteenala Kehitysmaatutkimus
PM
Paola
Minoia
yliopistonlehtori
Kehitysmaatutkimus
Tieteenala Kehitysmaatutkimus, Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede, Maantiede ja ympäristötieteet, Ympäristötiede, Valtio-oppi, hallintotiede
AP
Aili
Pyhälä
yliopistonlehtori
Kehitysmaatutkimus
Tieteenala Kehitysmaatutkimus, Ympäristötiede, Muut yhteiskuntatieteet
Eija
Ranta
yliopistonlehtori
Kehitysmaatutkimus
Tieteenala Kehitysmaatutkimus

Toimin kehitysmaatutkimuksen yliopistonlehtorina ja tieteenalavastaavana. Lisäksi toimin yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelman johtoryhmässä ja Helsingin yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan varajäsenenä. Tutkin kehityspolitiikkaa, kehityksen vaihtoehtoja, valtionmuodostusta ja kansalaisyhteiskunnan asemaa Latinalaisessa Amerikassa ja Afrikassa.

Akatemiatutkijat
Marjaana
Jauhola
akatemiatutkija
Kehitysmaatutkimus
Tieteenala Kehitysmaatutkimus, Muut, Valtio-oppi, hallintotiede

Yliopistotutkijat
AL
Anu
Lounela
yliopistotutkija
Kehitysmaatutkimus
Tieteenala Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
FQ
Florencia
Quesada Avendano
yliopistotutkija
Kehitysmaatutkimus
Tieteenala Historia ja arkeologia, Kehitysmaatutkimus

Tutkijatohtorit
C
Johanna
Eklund
tutkijatohtori
Kehitysmaatutkimus
Tieteenala Geotieteet, Ekologia, evoluutiobiologia, Metsätiede
JH
Johanna
Hohenthal
tutkijatohtori
Kehitysmaatutkimus
Tieteenala Maantiede ja ympäristötieteet, Kehitysmaatutkimus
OO
Ossi
Ollinaho
tutkijatohtori
Kehitysmaatutkimus
Tieteenala Kehitysmaatutkimus
TV
Tuija Marita
Veintie
tutkijatohtori
Kehitysmaatutkimus
Tieteenala Kasvatustieteet, Kehitysmaatutkimus

Tohtorikoulutettavat
CC
Christopher
Chagnon
tohtorikoulutettava
Kehitysmaatutkimus
Tieteenala Kehitysmaatutkimus
JG
Johanna
Götz
tohtorikoulutettava
Kehitysmaatutkimus
Tieteenala Kehitysmaatutkimus
MK
Martta
Kaskinen
tohtorikoulutettava
Kehitysmaatutkimus
Tieteenala Kehitysmaatutkimus
SK
Sanna
Komi
tohtorikoulutettava
Kehitysmaatutkimus
Tieteenala Kehitysmaatutkimus
Mira
Käkönen
tohtorikoulutettava
Kehitysmaatutkimus
Tieteenala Kehitysmaatutkimus

Olen tohtorikoulutettava kehitysmaatutkimuksen oppiaineessa. Tutkin ympäristö- ja kehityskysymyksiä valtasuhteiden näkökulmasta. Väitöskirjassani tarkastelen veden ja ilmastonmuutoksen hallinnan yhteenkietoutumista Mekongin jokialueella Kaakkois-Aasiassa. Kiinnostuksen kohteinani ovat poliittinen ekologia, ympäristökysymykset globaalin oikeudenmukaisuuden näkökulmasta, luonnonvarojen ja valtakeskittymien muodostumisen prosessit sekä veden, ilmastonmuutoksen ja haavoittuvuuden politiikka. Olen työskennellyt useissa ympäristö- ja kehityskysymyksiin liittyvissä tutkimushankkeissa Kambodzhassa, Laosissa ja Vietnamissa.

AP
Attila
Paksi
tohtorikoulutettava
Kehitysmaatutkimus
Tieteenala Kehitysmaatutkimus
SS
Saila-Maria
Saaristo
tohtorikoulutettava
Kehitysmaatutkimus
Tieteenala Kehitysmaatutkimus, Sosiaali- ja kulttuuriantropologia

Saila-Maria Saaristo is PhD Researcher in the Doctoral Programme "Political, Societal and Regional Change" at the University of Helsinki and the Doctoral Programme "Democracy in the 21st Century" of the University of Coimbra. Her current research focuses on evictions and resistance against evictions in Lisbon. In the project, she examines the phenomenon occupation of social housing units as well as social movements who support the residents. She is interested in urban practices of resistance in the current context of financialized capitalism, in different manifestations of urban inequality, considering account gender, ethnicity and social class, and in promises and opportunities of a genuine exchange of experiences, practices and theories between the South and the North.

AS
Anna
Salmivaara
tohtorikoulutettava
Kehitysmaatutkimus
Tieteenala Kehitysmaatutkimus
AT
Antti
Tarvainen
tohtorikoulutettava
Kehitysmaatutkimus
Tieteenala Kehitysmaatutkimus
MV
Marketta
Vuola
tohtorikoulutettava
Kehitysmaatutkimus

  Lisätietoa tutkimuksesta ja apurahatutkijoista löydät Helsingin yliopiston tutkimusportaalista

  Kehitysmaatutkimuksen posti- ja käyntiosoite

  PL 18 (Unioninkatu 35)
  00014 Helsingin yliopisto

  Tietoa medialle

  Viestinnän yhteystiedot