Ympäristömuutos ja globaali kestävyys | Maisteriohjelma

Kuinka tehdä kestäviä valintoja maailmanlaajuisesti?

Globaalit yhteiskunnalliset ja ympäristöongelmat edellyttävät ratkaisuja, jotka tukeutuvat useisiin tieteenaloihin ja ylittävät tieteen ja päätöksenteon väliset raja-aidat. Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelmassa sinut koulutetaan vastaamaan globaaleihin ympäristöön ja kestävyyteen liittyviin haasteisiin luentojen, seminaarien, projektioppimisen sekä laboratorio- ja kenttäkurssien avulla.

Voit valita yhden maisteriohjelman kahdesta opintosuunnasta: ympäristömuutoksen opintosuunnan tai globaalin kestävyyden opintosuunnan. Voit myös valita temaattisia opintokokonaisuuksia esimerkiksi seuraavilta aloilta: ilmastonmuutos, ruokajärjestelmät, kaupunkitutkimus, Itämeri-tutkimus, arktinen tutkimus sekä sosio-ekologiset järjestelmät.

Perustiedot
Opintojen laajuus ja kesto 120 opintopistettä, 2 vuotta
Tutkintotaso Maisteri
Kieli Suomi, Englanti, Ruotsi
Tuition fee per year (only non-EU/EEA citizens) 13 000 EUR
Hakuaika Alkaa: 09.12.2024 08.00 Loppuu: 02.01.2025 15.00
Ohjelman opetuskieli

Maisteriohjelma on monikielinen. Opetus järjestetään englanniksi. Kurssit ja opinnäytteet on myös mahdollista suorittaa suomeksi tai ruotsiksi (ellei opetuksen kannalta ole syytä edellyttää muuta). Monikielisessä ohjelmassa opiskelijat toimivat osana kansainvälistä opiskelija- ja tutkijayhteisöä.