Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan varadekaanit ja tutkimusohjelmien johtajat valittu

Varadekaaneina jatkavat Atte Korhola ja Helena Åström – uutena varadekaanina aloittaa Craig Primmer. Varadekaanien uusina vastuualueina ovat kansainvälisyys- sekä kestävyys- ja vastuullisuusasiat. Tutkimusohjelmien johtajina jatkavat Kurt Fagerstedt, Sirkku Manninen ja Juha Partanen.

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan dekaani Jaakko Kangasjärvi on nimittänyt varadekaanit ja tutkimusohjelmien johtajat kaudelle 1.1.2022–31.12.2025.

– Dekanaatin uuden alkavan kauden haasteet liittyvät opetuksen ja koulutusohjelmien järjestämiseen sellaisiksi, että ne vastaavat yhteiskunnan suunnalta tuleviin tulevaisuuden haasteisiin sekä kasvaviin opiskelijamääriin – opetus ja kulttuuriministeriön tavoite on, että 2030 mennessä 50 prosenttia ikäluokasta saa korkeakoulututkinnon - sekä kansainvälisten opiskelijoiden suurempaan osuuteen opiskelijoissa. Tutkimuksen ja opetuksen yhteyden kasvattaminen ja parantaminen, sekä korkeatasoisen tutkimuksen vaaliminen ja sen edellytysten parantaminen entisestään on myös yksi ydintavoitteista. Kaikki tämä pitää tehdä vähemmillä resursseilla kuin mihin olemme aiemmin tottuneet ja se tarkoittaa sitä, että meidän tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota myös varainhankintaan ja vuorovaikutukseen ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Ja kaikki tämä tehdään tietysti kestävyys ja vastuullisuus huomioon ottaen kaikessa toiminnassamme, sanoo dekaani Kangasjärvi, joka jatkaa bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan dekaanina hallintokaudella 2022–2025.

Varadekaanit ovat:

  • Craig Primmer aloittaa tutkimusvaradekaanina. Hän vastaa tiedekunnan tutkimuksesta ja jatkokoulutuksesta sekä kansainvälisyyteen ja kansainvälistymiseen liittyvistä asioista.
  • Helena Åström jatkaa opetusvaradekaanina. Hän vastaa tiedekunnan opetuksesta, koulutusohjelmista ja kaksikielisyysasioista.
  • Atte Korhola jatkaa yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen varadekaanina. Hän vastaa yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta, varainhankinnasta ja tiedekunnan viestinnästä. Uutena alueena Korhola vastaa myös tiedekunnan kestävyys- ja vastuullisuusasioista.

Tarkemmat kuvaukset varadekaanien vastuista ja toiminnasta löydät tiedekunnan sivulta johtaminen ja päätöksenteko.

Tutkimusohjelmien johtajina jatkavat:

Tutkimusohjelmien uusina varajohtajina ovat seuraavat henkilöt:

Nykyisten varadekaanien ja osastojen johtajien kausi päättyy 31.12.2021. Tehtävät olivat avoimessa haussa 13.9.–3.10.2021. Dekaani kuuli tiedekuntaneuvostoa ja asianomaisia tutkimusohjelmia ennen päätöstään varadekaanien ja tutkimusohjelmien johtajien valinnasta.