Podcastit: kuuntele tiedettä
Tutkijoiden ja yliopiston podcastit tarjoavat faktaa kuunneltavassa muodossa. Ne lähestyvät eri alojen ajankohtaisia aiheita ja ilmiöitä tutkitun tiedon kautta. Tiedepodcastit käsittelevät monipuolisesti erilaisia aiheita ilmastonmuutoksesta ravitsemukseen.
Utelias mieli -podcast

Utelias mieli puhuu tieteestä tunteella. Helsingin yliopiston podcastin jokaisessa jaksossa haastatellaan yliopiston tutkijaa, joka kertoo oman alansa mielenkiintoisimmasta ja innostavimmasta kysymyksestä juuri nyt.

Utelias mieli, jak­so 24: Miksi myötätuntoa pitäisi opettaa?

Myötätunto ei ole tunne vaan teko, johon osallistuu useampi kuin yksi ihminen. Miksi myötätunto on niin tärkeää yhteisöille, ja miten sitä voi edistää esimerkiksi työpaikoilla? 

Myötätunto on yhteiskunnan ja demokratian liima, sanoo kasvatustieteiden dosentti Antti Rajala, joka tutkii myötätuntotaitoja ja niiden kehittämistä varhaiskasvatuksessa. Miten päiväkodeissa kasvatetaan myötätuntoisia ihmisiä?

Utelias mieli on Helsingin yliopiston podcast, joka puhuu tieteestä tunteella.

Tiedekulman podcastit

Tutkittua tietoa ja puntaroitua puhetta. Tiedekulman podcastit tarjoavat toimitettuja keskusteluohjelmia Helsingin yliopiston olohuoneesta.

Podcast-sarjat

Tar­vit­sem­me te­ko­ä­lyn lu­ku­tai­toa toi­miak­sem­me rei­lus­ti da­tan ja al­go­rit­mien maa­il­mas­sa. Ih­mis­ten teko­äly -oh­jel­ma­sar­ja tar­jo­aa lä­pi­leik­kauk­sen te­ko­ä­lyn, da­tan ja al­go­rit­mien ny­ky­het­keen ja mah­dol­li­suuk­siin.

Jaksot:

 • Kenen ehdoilla tekoälyä kehitetään?
 • Millaiseen dataan voimme luottaa?
 • Tekoälyn avulla automaattiliikennettä kaupunkehin
 • Tarvitseeko tekoäly sääntöjä

Kuuntele kaikki jaksot

Luon­to­ka­don rat­kai­si­jat -oh­jel­ma­sar­jas­sa et­si­tään rat­kai­su­ja mo­ni­muo­toi­sen tu­le­vai­suu­den säi­lyt­tä­mi­sek­si.

Jaksot:

 • Mitä jokaisen pitäisi tietää luontokadosta?
 • Kuinka ajattelumme pitää muuttua, jotta ratkaisemme ympäristökriisit?
 • Kuinka luontokatoa torjutaan talouden ja sääntelyn avulla?

Kuuntele kaikki jaksot

Mi­ten voi­sim­me jäl­leen ym­mär­tää toi­siam­me pa­rem­min? Tie­de­kul­man oh­jel­ma­sar­jan ta­pah­tu­mat se­lit­tä­vät käyn­nis­sä ole­via yh­teis­kun­nal­li­sia il­miöi­tä ja ja­ko­lin­jo­ja Suo­mes­sa.

Jaksot:

 • Haloo, politiikka! – Miten politiikka on muuttunut ja miten siitä tulisi parempaa?
 • Kuuleeko toinen polvi? – Keskustelua sukupolvista ja vallasta
 • Velkaa, velkaa! – Mistä puhumme kun puhumme velasta?
 • Polarisaatio? Dialogi! – Miten ymmärtäisimme toisiamme paremmin?
 • Kahdeksan kuplan Suomi – Millainen on Suomen yhteinen tarina?

Kuuntele jaksot

Haluatko sukeltaa syvemmälle tutkittuun tietoon? Tiedekulmapokkari-sarja tarjoaa tutkimuksen näkökulman ajankohtaisiin aiheisiin ihmisaivoille sopivasta tiedonkäsittelystä ympäristökriisien historiaan.

Jaksot pohjautuvat Tiedekulmapokkareissa julkaistuihin, Helsingin yliopiston tutkijoiden kirjoittamiin teksteihin. Tiedekulmapokkarien julkaisija on Gaudeamus.

Kuuntele jaksot

Tutkijoidemme omat podcastit

Tutkijamme ja tutkimusryhmämme tuottavat podcasteja monilta eri tieteenaloilta. Ohjelmissaan he keskustelevat tutkimuksista, tuloksista ja tieteen tekemisestä.

Ravitsemustieteen tutkijat keskustelevat terveydestä ja ajankohtaisesta tutkimuksesta. Enimmäkseen hyväntuulista ja kohtalaista uutisointia terveydestä, mahdollisesti hälvenevää aivosumua.

Joka jaksossa perehdytään ajankohtaiseen tutkimukseen haastatellen sen tekijää sekä sukelletaan pintaa syvemmälle tutkimustiedon tulkinnassa. Tämä podi on suunnattu kaikille ravitsemustieteestä ja tutkimuksesta kiinnostuneille.

Aiviksen podcast on mukana Tutkitun tiedon teemavuoden 2021 -ohjelmassa!

Löydät podin muun muassa seuraavista palveluista:

Askelpalautin on podcast, jossa tohtori, tietojenkäsittelijä ja toimittaja puhuvat tietokoneiden vaikutuksista ihmisiin. Kahden viikon välein ilmestyvän ohjelman vakiokaartina toimivat Salla-Maaria Laaksonen, Otto Ahoniemi ja Olli Sulopuisto.

Sarjamme on poikkeuksellisen helppo tilata käyttämääsi podcast-soittimeen.

Voit painaa taikanappulaa, joka ohjaa sinut automaattisesti sopivaan paikkaan sen mukaan, millä laitteella satut juuri nyt selailemaan saittiamme.

Jos taikuus on juuri nyt loppu tai haluat päättää itse, näistä linkeistä on apua:

 

Chasing for Smart Materials podcast-jakso löytyy yliopiston Soundcloud-tililtä.

 

Eurasia and Global Migration Conference Podcast, maahanmuuttoaiheinen podcast virittelee tulevan Eurasia and Global Migration -konferenssin tunnelmiin (englanniksi). 

Eu­roop­pa­lai­sen oi­keu­den, iden­ti­tee­tin ja his­to­rian tut­ki­muk­sen huippuyksikkö EuroStorien podcast käsittelee Eurooppaa ja sen ongelmia eri näkökulmista. 

Exaltissa tutkijat puhuvat luonnonmateriaaleista. He keskustelevat niiden louhimisesta ja rajallisuudesta sekä vaihtoehdoista nykyisin käytetyille materiaaleille.
 

Kommunikaation kompastuskiviä -podcast-sarjassa emeritusprofessori Arto Mustajoki keskustelee mielenkiintoisten vieraiden kanssa ihmisten välisen kanssakäymisen sudenkuopista.

Kompleksi on Helsingin psykologian opiskelijoiden ainejärjestön ja Helsingin yliopiston psykologian oppiaineen oma podcast. Podcastissa puhutaan tieteen tekijöiden ja psykologian saralla vaikuttavien ihmisten kanssa psykologien mahdollisuudesta yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Voit kuunnella Kompleksia yleisimmissä podcast-palveluissa.

Maanviljelijät tietobaari, pelto on monimutkainen ekosysteemi, johon maanviljelijä-tutkijat paneutuvat 8-osaisessa podcast-sarjassaan. Maanviljelijä ruokkii maata, joka ruokkii pieneliöitä, jotka puolestaan ruokkivat kasveja, jotka ruokkivat meitä. Kuulostaa selkeältä, mutta pelto on monimutkainen ekosysteemi, johon vaikuttavat monet asiat. Maanviljelijät jatkuvasti kokeilevat ja oppivat kokemuksistaan, etenkin nyt kun ruuantuotannosta ja ilmastonmuutoksesta puhutaan paljon. Nuoret maanviljelijä - tutkijat Juuso Joona Joutsenosta ja Tuomas Mattila Pusulasta kertovat 8- osaisessa podcast-sarjassaan omista kokemuksiaan sekä maanviljelijöinä että tutkijoina.

Menneisyyden jäljillä, podcast käsittelee historian tarinoita ja historian vaikutuksiin.

Podcastissa syvennytään menneisyyden tarinoihin ja siihen, miten eri tavoilla historia meitä ympäröi.

Poikkeusaikoja – kaupunkielämää Helsingissä: Gulashiparooneja ja espanjankärpäsiä.

Historiantutkijat Samu Nyström ja Oona Ilmolahti tarkastelevat kriisiaikojen merkillistä maailmanmenoa, jossa on paljon tuttua myös korona-ajan kaupunkilaisille. Jutustelun lomassa kuunnellaan aikalaiskokemuksia, tarkastellaan museoesineiden merkityksiä sekä etsitään poikkeusaikojen kerrostumia tutuista kaupunkitiloista.

Poliittinen talous, podcast politiikasta, taloudesta ja poliittisesta taloudesta. Vakiopuhujina Timo Harjuniemi ja Lauri Holappa.

Ranskaa raakana -podcast kielestä ja kulttuurista. Oppaana FT Johanna Isosävi, joka tutkii kohteliaisuutta Koneen säätiön tuella. Bon appétit!

The Science Basement, tiedettä laaja-alaisesti tohtorikoulutettavien silmin (englanniksi).

Veden kierto, ajankohtaista tutkittua tietoa ilmastonmuutoksen torjunnasta. Mitä ilmakehässämme tapahtuu? Haluatko ajantasaista ja tutkittua tietoa ilmastonmuutoksen torjunnasta? Miten ilmakehä, maa, vesi ja ihminen vaikuttavat toisiinsa? Kuuntele Veden kierto -podcast, joka pureutuu Helsingin yliopistossa tehtävään ilmakehätieteen tutkimukseen.

Neliosaisen podcast-sarjan on tuottanut Helsingin yliopiston Ilmakehätieteiden keskus INAR, ja jaksot on toteuttanut äänitaiteilija ja toimittaja Leena Häkkinen. Jaksot on äänitetty Helsingin yliopiston tutkimusasemalla Hyytiälässä.

Yliopisto-lehden podcast-jakso löytyy yliopiston Soundcloud-tililtä.