Johtaminen ja päätöksenteko
Tiedekuntaa johtaa dekaani, professori Jaakko Kangasjärvi vuodesta 2018. Hallintokaudella 2018–2021 tiedekunnassa on kolme varadekaania, Minna Nyström, Helena Åström ja Atte Korhola, joiden päävastuualueet ovat tutkimus, opetus ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus.
Tiedekuntaneuvosto

Ylintä päätösvaltaa tiedekunnassa käyttää tiedekuntaneuvosto, johon dekaanin lisäksi kuuluu 8 professoria, 5 muista opettajista ja tutkijoista sekä muusta henkilökunnasta valittua jäsentä ja 5 opiskelijajäsentä.

Tiedekuntaneuvosto kehittää tiedekunnan opetusta ja tutkimusta, päättää tiedekunnan taloudesta, nimittää dekaanin ja varadekaanit, nimittää henkilöt keskeisiin tiedekunnan virkoihin ja myöntää tiedekunnassa suoritetut tutkinnot. Tiedekuntaneuvosto kehittää dekaanin johdolla tiedekunnan toimintaa kokonaisuutena yliopiston toiminnan ja talouden tavoitteiden sekä yliopiston strategian ja tiedekunnan tavoiteohjelman mukaisesti.

Dekaanit

Tiedekuntaneuvoston kokoukset

Johtoryhmä

Tiedekunnassa on dekaanin johdolla toimiva johtoryhmä, joka tukee dekaanin strategista johtamistoimintaa sekä varmistaa tiedekunnan johtotehtävissä toimivien vuorovaikutuksen ja keskinäinen tiedonkulun. Johtoryhmässä ovat mukana varadekaanit ja tutkimusohjelmien johtajat sekä biologisten asemien johtaja. 

Tutkimusohjelmien johtajat ja -asemien johtaja

Dekaanit
Dekaani Jaakko Kangasjärvi

Dekaani johtaa tiedekuntaa ja vastaa mm. tiedekunnan kehittämisestä, tehokkaasta ja tuloksellisesta toiminnasta sekä yliopiston strategian toteutumisesta tiedekunnassa.

Jaakko Kangasjärvi on kasvibiologian professori. Hänen erityisalojaan ovat kasvien ympäristöön sopeutumiseen liittyvän viestinvälityksen ja geenisäätelyn tutkiminen. Hän on myös primaarituottajien molekyylibiologian huippuyksikön varajohtaja ja yksi Helsingin yliopiston siteeratuimmista tutkijoista.

Johdon assistentti: Soile Saloranta

 

Varadekaani Minna Nyström, tutkimusasiat

Minna Nyström on epigenetiikan ja genetiikan professori. Hänen tutkimusalansa liittyy paksusuolisyöpään ja erityisesti periytyvään paksusuolisyöpään, syövän kehityksen mekanismeihin, riskitekijöihin ja ennaltaehkäisyyn. 90-luvulta jatkunut tutkimustyö ja aktiivinen kansallinen ja kansainvälinen toiminta periytyviä suolistosyöpiä tutkivassa yhteisössä huipentui 2013 keksinnöllisen diagnostisen menetelmän kehittämiseen ja oman start up -yrityksen perustamiseen.

Varadekaani Nyström vastaa tiedekunnan tutkimusasioista ja tutkijakoulutuksen kehittämisestä. Hän toimii myös tarvittaessa dekaanin sijaisena.

Varadekaani Helena Åström, opetus- ja kaksikielisyysasiat

Varadekaani Helena Åström vastaa opetus- ja kaksikielisyysasioista.

Varadekaani Atte Korhola, yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Atte Korhola on ympäristömuutoksen professori.

Tutkimusohjelmien johtajat ja tutkimusasemien johtaja

Molekulaariset ja integratiiviset biotieteet - MIBS

Johtaja Juha Partanen ja varajohtaja Sarah Butcher

Organismi- ja evoluutiobiologia - OEB

Johtaja Kurt Fagerstedt ja varajohtaja Craig Primmer

Ekosysteemit ja ympäristö -  ECOENV

Johtaja Sirkku Manninen ja varajohtaja Heikki Setälä

Biologiset tutkimusasemat

Tiedekuntaneuvoston kokoukset

Tiedekuntaneuvoston käsiteltäväksi aiotut asiat tulee jättää ao. esittelijöille viimeistään keskiviikkona kahta viikkoa ennen kokousta klo 15.45 mennessä. Seuraavan kokouksen esityslista, josta voit tarkistaa asiasi käsittelyn, julkaistaan Flamma-intranetissä aina kokousta edeltävänä torstaina. Flammaan vaaditaan kirjautuminen. Jos et voi kirjautua Flammaan, ota yhteyttä bio-admin@helsinki.fi

Kokoukset syksyllä 2021

Kokoukset pidetään tiistaisin alkaen klo 12.15.

    Tiistaina 31.08.2021
    Materiaalin toimitusaika viimeistään 18.08.2021 klo 15.45

    Tiistaina 28.09.2021
    Materiaalin toimitusaika viimeistään 15.09.2021 klo 15.45

    Tiistaina 26.10.2021
    Materiaalin toimitusaika viimeistään 13.10.2021 klo 15.45

    Tiistaina 07.12.2021, etäkokous zoom
    Materiaalin toimitusaika viimeistään 24.11.2021 klo 15.45

Kokoukset keväällä 2022

Kokoukset pidetään tiistaisin alkaen klo 12.15. etäkokouksina (Zoom).

Materiaalit toimitetaan viimeistään kaksi viikkoa aikaisemmin keskiviikkona klo 15.45

  • tiistai 25.01.
  • tiistai 22.02.
  • tiistai 29.03.
  • tiistai 3.5.
  • tiistai 14.06.
  • tiistai 28.06. (sp)