Johtaminen ja päätöksenteko

Tiedekuntaa johtaa dekaani, professori Jaakko Kangasjärvi vuodesta 2018. Hallintokaudella 2022–2025 tiedekunnassa on kolme varadekaania, Craig Primmer, Helena Åström ja Atte Korhola, joiden päävastuualueet ovat tutkimus, opetus ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus.
Tiedekuntaneuvosto

Ylintä päätösvaltaa tiedekunnassa käyttää tiedekuntaneuvosto, johon dekaanin lisäksi kuuluu 8 professoria, 5 muista opettajista ja tutkijoista sekä muusta henkilökunnasta valittua jäsentä ja 5 opiskelijajäsentä.

Tiedekuntaneuvosto kehittää tiedekunnan opetusta ja tutkimusta, päättää tiedekunnan taloudesta, nimittää dekaanin ja varadekaanit, nimittää henkilöt keskeisiin tiedekunnan virkoihin ja myöntää tiedekunnassa suoritetut tutkinnot. Tiedekuntaneuvosto kehittää dekaanin johdolla tiedekunnan toimintaa kokonaisuutena yliopiston toiminnan ja talouden tavoitteiden sekä yliopiston strategian ja tiedekunnan tavoiteohjelman mukaisesti.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Tiedekuntaneuvoston käsiteltäväksi aiotut asiat tulee jättää ao. esittelijöille viimeistään keskiviikkona kahta viikkoa ennen kokousta klo 15.45 mennessä. Seuraavan kokouksen esityslista, josta voit tarkistaa asiasi käsittelyn, julkaistaan Flamma-intranetissä aina kokousta edeltävänä torstaina. Flammaan vaaditaan kirjautuminen. Jos et voi kirjautua Flammaan, ota yhteyttä admin-viikki@helsinki.fi

Kevät 2023

Kokoukset pidetään tiistaisin alkaen klo 12.15. (paitsi 27.6. sp-kokous alkaa jo klo 9.00!)

 • Tiistaina 31.01.2023, Infokeskus Korona, sali 4024
  Materiaalin toimitusaika viimeistään 18.1.2023 klo 15.45
   
 • Tiistaina 28.02.2023, Infokeskus Korona, sali 4024
  Materiaalin toimitusaika viimeistään 15.2.2023 klo 15.45
   
 • Tiistaina 28.03.2023, Infokeskus Korona, sali 4024
  Materiaalin toimitusaika viimeistään 15.3.2023 klo 15.45
   
 • Tiistaina 13.04.2023, Zoom-kokous (Ainoa tässä kokouksessa käsiteltävä asia: Opiskelijavalintojen kehittäminen)
   
 • Tiistaina 25.04.2023, Zoom-kokous
  Materiaalin toimitusaika viimeistään 12.4.2023 klo 15.45
   
 • Tiistaina 23.05.2023, Zoom-kokous
  Materiaalin toimitusaika viimeistään 10.5.2023 klo 15.45
   
 • Tiistaina 13.06.2023, Infokeskus Korona, sali 4024
  Materiaalin toimitusaika viimeistään 31.5.2023 klo 15.45
   
 • Tiistaina 27.06.2023, sp-kokous (Vain maisterintutkielmat!)
  Materiaalin toimitusaika viimeistään 14.6.2023 klo 9.00

Syksy 2023

Kokoukset pidetään tiistaisin alkaen klo 12.15.

 • Tiistaina 29.08.2023, Zoom-kokous
  Materiaalin toimitusaika viimeistään 16.8.2023 klo 15.45
   
 • Tiistaina 26.09.2023,Infokeskus Korona, sali 4024
  Materiaalin toimitusaika viimeistään 13.9.2023 klo 15.45
   
 • Tiistaina 31.10.2023, Zoom-kokous
  Materiaalin toimitusaika viimeistään 18.10.2023 klo 15.45
   
 • Tiistaina 5.12.2023, Infokeskus Korona, sali 4024
  Materiaalin toimitusaika viimeistään 22.11.2023 klo 15.45

Esityslistat ja pöytäkirjat

Tiedekuntaneuvoston käsiteltäväksi aiotut asiat tulee jättää ao. esittelijöille viimeistään keskiviikkona kahta viikkoa ennen kokousta klo 15.45 mennessä. Seuraavan kokouksen esityslista, josta voit tarkistaa asiasi käsittelyn, julkaistaan Flamma-intranetissä aina kokousta edeltävänä torstaina. Flammaan vaaditaan kirjautuminen. Jos et voi kirjautua Flammaan, ota yhteyttä admin-viikki@helsinki.fi

Johtoryhmä

Tiedekunnassa on dekaanin johdolla toimiva johtoryhmä, joka tukee dekaanin strategista johtamistoimintaa sekä varmistaa tiedekunnan johtotehtävissä toimivien vuorovaikutuksen ja keskinäinen tiedonkulun. Johtoryhmässä ovat mukana varadekaanit ja tutkimusohjelmien johtajat sekä biologisten asemien johtaja.

Dekaanit
Dekaani Jaakko Kangasjärvi

Dekaani johtaa tiedekuntaa ja vastaa mm. tiedekunnan kehittämisestä, tehokkaasta ja tuloksellisesta toiminnasta sekä yliopiston strategian toteutumisesta tiedekunnassa.

Jaakko Kangasjärvi on kasvibiologian professori. Hänen erityisalojaan ovat kasvien ympäristöön sopeutumiseen liittyvän viestinvälityksen ja geenisäätelyn tutkiminen. Hän on myös primaarituottajien molekyylibiologian huippuyksikön varajohtaja ja yksi Helsingin yliopiston siteeratuimmista tutkijoista.

Dekaanin assistentti: Soile Saloranta

 

Varadekaani Craig Primmer

Varadekaani Primmer vastaa tiedekunnan tutkimusasioista ja kansainvälisyydestä. Hän toimii myös tarvittaessa dekaanin sijaisena.

"Olen erittäin innostunut aloittamaan uudessa tehtävässäni tutkimusvaradekaanina 2022. On sekä haaste että mahdollisuus jatkaa edellisen varadekaanin hienoa työtä ja käynnistää uusia aloitteita. Aloitan haastavaan aikaan, mutta uskon vahvasti, että meillä on hyvät mahdollisuudet pysyä biologisen ja ympäristötutkimuksen kärkipaikkana Suomessa ja olla myös Euroopan ja maailman parhaiden joukossa. Muista yliopistoista poiketen olemme pandemian aikana täyttäneet tiedekunnassa monia uusia tehtäviä. Uusiin aloitteisiin liittyen: Sen jälkeen kun perustimme menestyksellisesti kolme tutkimusohjelmaa vuonna 2018, nyt on mielestäni tullut sopiva aika vahvistaa tutkimusyhteistyötä eri tutkimusohjelmien välillä.

Olen innoissani voidessani oppia sekä uusilta että pitkäaikaisilta tiedekunnan jäseniltä, jotta voimme kasvaa yhdessä. Haluan myös hyödyntää tiedekunnan laajaa kokemusta ja asiantuntemusta tarjotaksemme tutkijoille vertaispalautetta ja tukea tutkimusapurahojen valmistelussa."

Varadekaani Helena Åström

Varadekaani Helena Åström vastaa tiedekunnan opetusasioista.

Varadekaani Atte Korhola

Varadekaani Korhola vastaa tiedekunnan yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta ja kestävästä kehityksestä.

Atte Korhola on ympäristömuutoksen professori.

Varadekaani Juha Voipio

Varadekaani Voipio vastaa tiedekunnan tila-asioista ja infrastruktuureista

Tutkimusohjelmien johtajat ja tutkimusasemien johtaja

Molekulaariset ja integratiiviset biotieteet - MIBS

Johtaja Juha Partanen ja varajohtaja Ville Hietakangas

Organismi- ja evoluutiobiologia - OEB

Johtaja Anna-Liisa Laine ja varajohtaja Johanna Mappes

Ekosysteemit ja ympäristö -  ECOENV

Johtaja Sirkku Manninen ja varajohtaja David Thomas

Biologiset tutkimusasemat