Kestävä kehitys
Helsingin yliopisto on aktiivinen yhteiskunnan kehittäjä, kestävän hyvinvoinnin rakentaja ja globaalien haasteiden ratkaisija. Vastuu yhteiskunnasta ohjaa toimintaamme kaikilla tasoilla.
Kes­tä­vyys tut­ki­muk­ses­sa, ope­tuk­ses­sa ja kump­pa­nuuk­sis­sa

Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutti HELSUS tarjoaa kestävyystieteiden tutkijoille poikkitieteellisen ja inspiroivan ympäristön, joka kannustaa tutkimaan, kokeilemaan ja löytämään parhaita ratkaisuja kestävän tulevaisuuden hyväksi. Kehitämme myös kampuksiamme yhä johdonmukaisemmin kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Ajankohtaista
Tu­tus­tu yli­opis­ton si­tou­muk­siin

Helsingin yliopisto on sitoutunut

  • vähentämään rakennustensa energian- ja vedenkulutusta kymmenellä prosentilla vuoteen 2025 mennessä.
  • selvittämään kaikissa peruskorjaus- ja uudisrakennuskohteissaan mahdollisuudet tuottaa uusiutuvaa energiaa rakennuksessa tai sen läheisyydessä
  • toteuttamaan terveellisten ja kestävien liikkumistapojen edistämiseksi toimenpideohjelman, jolla parannetaan sekä opiskelijoiden että henkilökunnan työmatkapyöräilyn edellytyksiä yliopistolla ja kannustetaan joukkoliikenteen käyttöön

Sitoumukset ovat näkyvillä Sitoumus2050.fi verkkopalvelussa. Verkkopalvelussa organisaatiot, yritykset ja yksityiset henkilöt voivat antaa kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksia ja ideoita.Toimikunta, pääsihteeristö ja asiantuntijapaneeli seuraavat sekä tukevat sitoumuksia ja niiden edistymistä.