Reilun kaupan korkeakoulu
Olemme Reilun kaupan korkeakoulu. Saimme arvonimen vuonna 2013.

Opiskelijat tekivät syksyllä 2012 aloitteen Reilun kaupan arvonimen hakemisesta yliopistolle, ja johto tarttui ehdotukseen. Reilun kaupan tukeminen on konkreettinen tapa tukea kestävää kehitystä ja tehdä hankintakäytännöistä vastuullisempia.

Reilun kaupan korkeakouluna yliopisto sitoutuu edistämään Reilu kauppa -sertifioitujen tuotteiden käyttöä ja saatavuutta hankinnoissaan sekä lisäämään yliopistolaisten tietoisuutta Reilusta kaupasta ja sen merkityksestä globaaleissa tuotanto- ja kulutussuhteissa.

Rei­lua kah­via ja tee­tä

Yliopistolla juodaan päivittäin tuhansia kupillisia kahvia ja teetä, joten merkin valinnalla on merkitystä. Yliopiston virallisissa tilaisuuksissa tarjottava kahvi ja tee on aina Reilun kaupan kahvia ja teetä. Valinnasta on sovittu HYY Ravintoloiden, Fazer Amican ja Sodexon kanssa.

HYY Ravintolat toimittaa yli puolet kaikesta yliopiston tiloissa ja tilaisuuksista tarjoillusta kahvista ja teestä. Kaikkien sopimusravintoloiden tavoite on kasvattaa Reilun kaupan tuotteiden valikoimaa toimipisteissään.

Reilun kaupan tiimi suunnittelee toimintaa

Reilun kaupan tekijätiimi suunnittelee ja toteuttaa Helsingin yliopiston Reilun kaupan toimintaa, kuten viestintää, kampanjaviikkoja ja teemapäiviä. Se vastaa yliopiston Reilu kauppa –strategian suunnittelusta ja toteutumisen seurannasta. Tiimin jäseninä on yliopiston ravintoloiden ja yliopistopalveluiden edustajia, tutkimus- ja opetushenkilökuntaa sekä opiskelijoita. Työtä tehdään yhdessä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan ja ravintolatoimijoiden kanssa. 

 
Lue lisää: