Vastuullinen talous

Kestävästi hoidettu talous luo pohjan yliopiston kaikelle toiminnalle.
Vastuullinen talous kestävän tulevaisuuden välineenä

Vakaa ja tasapainossa oleva talous mahdollistaa yliopiston tehtävien toteuttamisen.

Panostamme vastuulliseen sijoittamiseen ja tavoitteenamme on hiilineutraali sijoitussalkku. Olemme lopettaneet sijoitukset fossiilisten polttoaineiden tuottajiin.

Tavoitteena olla johtava yliopistosijoittaja

Helsingin yliopiston sijoitustoimintaa ohjaavat yliopiston hallituksen vuosina 2018 ja 2019 hyväksymät vastuullisen sijoitustoiminnan periaatteet.

Periaatteet perustuvat taloudelliseen vastuullisuuteen sekä YK:n tukemiin periaatteisiin liittyen ympäristön, sosiaaliseen vastuullisuuden ja hallintotavan huomioimiseen sijoittamisessa.

Matkalla kohti hiilineutraalia salkkua tärkeä välitavoite on luopua investoinneista fossiilisten polttoaineiden tuotantoon. Kaikista globaaleista osakeindeksirahastoistamme on poistettu fossiilisia polttoaineita tuottavat yritykset sekä yritykset, joilla on fossiilisia polttoainevarantoja.

Rahastoissamme ei myöskään ole tupakkatuotteita, kiistanalaisia aseita, aikuisviihdettä tai uhkapelejä valmistavia tai tarjoavia yrityksiä eikä muitakaan yrityksiä, jotka toimivat vastoin YK:n Global Compact -periaatteita.