Saavutettavuus

Saavutettavuus on yhdenvertaisuuden edistämistä. Digipalveluiden saavutettavuus tarkoittaa sitä, että kuka tahansa voi käyttää verkkopalveluja ja niissä olevia sisältöjä helposti. Tällä sivulla saavutettavuutta tarkastellaan uuden digipalvelulain (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta) saavutettavuusvaatimusten näkökulmasta.

Saavutettavuusdirektiivi ja sitä toteuttava laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta koskevat myös yliopistoa.

Miten sinä voit tehdä sisällöistäsi saavutettavampaa? Tämä sivu kokoaa yliopistolaisille suunnattuja saavutettavuusohjeita.

Yli­opis­ton tasa-arvo- ja yh­den­ver­tai­suus- sekä es­teet­tö­myys­työ

Helsingin yliopisto sitoutuu edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä ehkäisemään syrjintää kaikessa toiminnassaan. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sekä niiden osana esteettömyys ovat osa moninaisen ja monikielisen yliopistoyhteisön arkipäivää.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus on koko yliopiston henkilökunnan asia; opettajien, tutkijoiden ja tukipalvelu- ja asiantuntijahenkilöstön. Myös opiskelijoilla on vastuu noudattaa yhteisiä pelisääntöjä.

Ohjeiston ja palvelujen käyttäjinä ovat myös eri yhteistyötahot sekä yliopiston opiskelijat.

Digipalveluiden saavutettavuus

Saavutettavuus on verkkomaailman esteettömyyttä.

Helsinki.fi-verkkosivujen, kuten yliopiston monien muidenkin verkkopalvelujen, pitää olla digipalvelulain saavutettavuusvaatimusten mukaisia. Saavutettavuusselosteissa kerromme palvelujemme saavutettavuudesta ja saavutettavuuspalautteen antamisesta. Saavutettavuusselosteet löytyvät kunkin verkkopalvelun yhteydestä.

Saavutettavassa verkkopalvelussa on teknisesti virheetön toteutus, selkeä ja hahmotettava käyttöliittymä sekä ymmärrettävä sisältö. Saavutettavassa sisällöntuotannossa on vielä haasteita, sillä sisällöntuottajia on yliopistolla tuhansia.

Esimerkiksi Helsinki.fi-sivustoa on kehitetty jatkuvasti saavutettavammaksi asiantuntijoiden tekemien auditointien ja automaattisten työkalujen avulla. Sisällöntuottajia on perehdytetty saavutettavien sisältöjen tekemiseen.

Lisätietoa (kirjautuminen yliopiston käyttäjätunnuksella): 

Saavutettavuusohjeet Sisällöntuottajan oppaassa

Digipalvelulaki koskee suurinta osaa verkkosivustojen ja sovellusten toiminnoista ja sisällöistä. Lakia valvovan viranomaisen mukaan on vain muutamia sisältöjä ja palveluita, joiden ei tarvitse noudattaa saavutettavuusvaatimuksia. Poikkeukset:

 • suorat video- ja äänilähetykset
 • opetuksessa tilapäisesti rajatun ryhmän käytössä olevat sisällöt
 • tietyt testit (kyse esimerkiksi kuullun ymmärtämisestä tai visuaalisten taitojen testaamisesta)
 • kartat ja karttapalvelut (paitsi navigointikäyttöön tarkoitettu verkkokartta)
 • arkistoitu verkkosivusto tai sisältö
 • kolmannen osapuolen tuottama sisältö (esimerkiksi sosiaalisen median syötteet).

Muita sisältöjä koskevia saavutettavuusohjeita on koottu Sisällöntuottajan oppaan saavutettavuussivulle (kirjautuminen yliopiston käyttäjätunnuksella). Saavutettavuusvaatimusten huomioiminen vaatii uuden opettelua. Kun päivität aiempia sisältöjä tai teet uutta, huomioi ainakin, että

 • otsikkotasot ovat loogisesti järjestyksessä
 • kuvilla ja infograafeilla on vaihtoehtoiset tekstit
 • linkkitekstit ovat selkeitä
 • 23.9.2020 alkaen tallenteiksi jäävissä videoissa on tekstitys ja podcasteilla tekstivastine
 • myös liitetiedostot ovat saavutettavia.

Kielen selkeys ja ymmärrettävyys ovat avainasemassa sisältöjen saavutettavuudessa.

Sisällöntuottajan oppaan saavutettavuussivulla on myös tarkempia ohjeita helsinki.fi-sivuston Drupal-sisällöntuottajille sekä intranet Flamman sisällöntuottajille. Opiskelijan ohjeiden ja Opetustyön ohjeiden sisällöntuottajia varten on oma ohjeistuksensa Flammassa (kirjautuminen yliopiston käyttäjätunnuksella).

Opetustyön ohjeet

Sisällöntuottajan oppaan yleisen saavutettavuusohjeistuksen lisäksi yliopistolla on opettajille suunnatut Opetuksen saavutettavuus -ohjeet Opetustyön ohjeet -sivustossa.

Moodle (moodle.helsinki.fi) ja Moodle-pohjainen MOOC-ympäristömme (mooc.helsinki.fi) ovat opettajien pääasiallisia digitaalisten materiaalien julkaisukanavia. MOOC-alueista tulee tehdä aina saavutettavia, kun taas suljettuja Moodle-alueita ei tarvitse tehdä saavutettaviksi, jos niitä ei ole tarkoitettu toistuvaan käyttöön. 

Opettajille suunnatuissa ohjeissa opastetaan, miten Moodle-alueelle voidaan luoda, tuoda tai yhdistää kolmen tyyppistä sisältöä tai palveluita: 

 1. Moodlessa saavutettavaksi tehtävä sisältö (tekstit, linkit, taulukot, kuvat)
 2. Moodlen ulkopuolella saavutettavaksi tehtävä sisältö (esimerkiksi itse tuotetut dokumentit, videot ja äänitteet)
 3. Kolmannen osapuolen sisältö tai palvelu (esimerkiksi dokumentit, videot, äänitteet, verkkosivut tai verkkopalvelut).

Saavutettavuusohjeiden lisäksi opettajien tukena ovat opetusteknologiapalveluiden asiantuntijat.

Videoiden saavutettavuuteen liittyy vielä haasteita. Olemassa olevien järjestelmien kehittämisen lisäksi yliopistolla ollaan parhaillaan testaamassa ja pilotoimassa myös uusia välineitä ja palveluita, joiden avulla saavutettavuusvaatimuksiin voidaan tulevaisuudessa vastata paremmin.

Ohjeita opiskelijalle

Opetus on saavutettavaa, kun opiskelijana pääset vaivatta opetustiloihin, pystyt käyttämään vaivatta erilaisia opetuksessa ja siitä tiedottamisessa käytettäviä tietotekniikkapalveluja ja toimimaan täysipainoisesti itse opetustilanteessa.

Esteetön opiskelu edellyttää joskus erityisiä järjestelyjä tai välineitä. Lue lisää erityisjärjestelyiden ohjesivulta.

Opiskelijan Moodle-alueelle tuottamien sisältöjen ei tarvitse olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia. Poikkeuksena ovat sisällöt, joita käytetään toistuvasti: esimerkiksi sellainen opiskelijan tekemä video, joka jää oppimateriaaliksi tulevillekin vuosille, on tekstitettävä.

Heldassa julkaistavat tutkielmat tulisi tehdä saavutettaviksi. Opiskelijoille on tehty ohjeistusta erityisesti tutkielmatiedostojen saavutettavuudesta.