Avoin tiede

Helsingin yliopistossa tehdään Suomen avoiminta tiedettä. Olemme edelläkävijä sekä avoimen tiedon tuottamisessa että hyödyntämisessä. Tuomme yliopistossa tehtyjen tutkimusten tulokset yhä kattavammin koko yhteiskunnan käyttöön yhteiseksi tietopääomaksi.

Tutkimuksen avulla ratkaisemme maailmanlaajuisia haasteita sekä tuotamme syvempää ymmärrystä ympäröivästä maailmasta. Tutkimusprosessin avoimuus ja avoin toimintakulttuuri nopeuttavat ja tehostavat tutkimustulosten laajempaa hyödyntämistä. Helsingin yliopistossa avoimuus on tieteentekemisen lähtökohta.

 

Julkisin varoin tuotettu tutkimustieto kuuluu tiedeyhteisön ja yhteiskunnan käyttöön. Koko tutkimusprosessin avaaminen auttaa löytämään uusia ja parempia tutkimuskysymyksiä sekä yhteistyömahdollisuuksia, mikä parantaa tutkimuksen vaikuttavuutta. Tutkimustoiminnan avoimuus on hyvän tieteellisen käytännön edellytys. Avoimet julkaisut ja avoimesti saataville tallennettu data ovat kaikkien hyödynnettävissä, mikä lisää kansalaisten ja yhteiskunnan luottamusta tieteeseen ja yhteiskunnan eri toimijoihin.

Avoin tiede on yksi yliopiston strategisia kehittämiskohteita. Yliopisto kehittää tutkimusympäristöä ja tutkimusinfrastruktuureja avoimen tieteen periaattein sekä kehittää tutkimuksen näkyvyyden seurantaa. Avoin tiede ja tutkimus -hankkeessa toteutetun selvityksen mukaan avoin toimintakulttuuri toteutui suomalaisista tutkimusorganisaatioista parhaiten Helsingin yliopistossa.

Avoimuus toteutetaan suunnitelmallisesti ja strategisesti. Aineistojen avaamisessa huomioidaan eettiset ja oikeudelliset näkökohdat. Yliopistossa tuotetut väitöskirjat, tutkimusjulkaisut ja -aineistot ovat lähtökohtaisesti avoimia. Yliopisto suosittelee myös avoimien menetelmien ja ohjelmistojen käyttöä ja kehittämistä tutkimuksessa.

Think Open -pilottisivusto kokoaa Helsingin yliopiston avointa tutkimusdataa, koodia ja julkaisuja. Hyödynnä niitä vapaasti. Tutkijahaastatteluista voit lukea, mitä kaikkea avoimella tieteellä saa aikaan. Avoin tiede mahdollistaa uudenlaisen yhteistyön ja innovaatioita.

Tutkijalle tutkimusdatan ja julkaisujen avaaminen tuo näkyvyyttä ja lisää viittauksia. Käytännössä avoimuus tarkoittaa tutkimusaineistojen, menetelmien ja julkaisujen avaamista verkossa ilman perusteettomia rajoituksia. Koko tutkimusprosessin laaja saavutettavuus, hyödynnettävyys ja läpinäkyvyys ovat kaikkien etu. Tieteen avoimuuden kannalta myös avoin vertaisarviointi on tapa avata tieteentekoa ja tutkimusprosessia laajemmalle yleisölle.

Yliopistossa artikkelien avoin rinnakkaistallentaminen yliopiston digitaaliseen arkistoon Heldaan takaa artikkelien löytyvyyden ja pysyvyyden. Muita tapoja julkaista avoimesti löydät Tutkijan avoimen julkaisemisen oppaasta. Ohjeita tutkimusdatan kuten mittausaineiston, korpusten tai kyselytutkimusten tulosten hallintaan ja kuvailuun löydät Research Data Management -oppaasta.

Tutkijan ohjeistus

Ota yhteyttä ja kysy