Helsingin yliopistossa tehdään Suomen avoiminta tiedettä. Olemme edelläkävijä sekä avoimen tiedon tuottamisessa että hyödyntämisessä. Tuomme yliopistossa tehtyjen tutkimusten tulokset yhä kattavammin koko yhteiskunnan käyttöön yhteiseksi tietopääomaksi.

Tutkimuksen avulla ratkaisemme maailmanlaajuisia haasteita sekä tuotamme syvempää ymmärrystä ympäröivästä maailmasta. Tutkimusprosessin avoimuus ja avoin toimintakulttuuri nopeuttavat ja tehostavat tutkimustulosten laajempaa hyödyntämistä. Helsingin yliopistossa avoimuus on tieteentekemisen lähtökohta.