Tutkimusetiikka

Tältä sivulta löydät tutkimuseettisiä ohjeita ja tutkimuseettisten asioiden yhteystietoja.
Mitä on tutkimusetiikka?

Tieteellisen tutkimuksen luotettavuus ja tulosten uskottavuus edellyttävät, että tutkimuksessa noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä. Vastuu hyvän tieteellisen käytännön noudattamisesta kuuluu koko tiedeyhteisölle ja jokaiselle tutkijalle.

Helsingin yliopisto on sitoutunut Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeisiin hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja sen loukkausten käsittelemisestä.

Tutkimusten eettisyyttä arvioidaan yliopiston omissa tutkimuseettisissä toimikunnissa. Tutkimuksen eettinen ennakkoarviointi palvelee kahta tarkoitusta: se suojelee tutkittavia ja varmistaa tutkijan oikeusturvaa. Myös monet tutkimusrahoittajat ja -julkaisijat edellyttävät tutkimuksen eettistä ennakkoarviointia.

Tutkimusetiikka on tiiviissä yhteydessä muihin vastuullisen tieteen aihepiireihin aiheisiin eli tutkimusdatan hallintaan, tietosuojaan ja tutkimusjulkaisujen avoimeen saatavuuteen. Tutkimuksen eettisyyttä arvioidessa on olennaista tutustua myös aineistonhallinnan eettisiin kysymyksiin.

Tutkimuseettisten asioiden koordinaatio Helsingin yliopistossa: Asiantuntija (Tutkimuspalvelut), FT Aura Kivilaakso.

Tutkimuseettisiä ohjeita ja asiantuntijaelimiä

Valtakunnallisella tasolla toimii useita neuvottelu- ja lautakuntia, joiden tehtävänä on koordinoida ja edistää tutkimusetiikkaa, yhtenäistää käytäntöjä ja seurata tieteen kehittymistä.

Tutkimusetiikkaa käsittelevät asiantuntijaelimet jakaantuvat pääosin opetusministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön hallinnonaloille.

Kansallisia eettisiä asiantuntijaelimiä ovat

Tutustu myös