Vastuullinen tiede

Vastuullisen tieteen periaatteita ovat luotettavuus, eettisyys, toistettavuus ja läpinäkyvyys. Näiltä sivuilta löydät tietoa siitä, miten Helsingin yliopisto edistää tutkimuksen vastuullisuutta.
Avoin tiede on vastuullisuutta

Avoin tiede lisää tieteen vastuullisuutta. Kun tutkimusprosesseja ja -aineistoja avataan, tutkimuksia on helpompi toistaa ja niiden tuloksia on helpompi todentaa, mikä edistää laadukasta tutkimusta.

Helsingin yliopisto edellyttää, että sen piirissä tuotetut tieteelliset julkaisut ovat lähtökohtaisesti avoimesti saatavilla.

Muiden tutkimustuotosten osalta avoimuus ei voi aina täysin toteutua eettisistä ja juridisista syistä. Tutkimusdatan yhteydessä puhutaankin FAIR-periaatteista, joiden mukaan tutkimusdatan kuvailutiedot tulisi olla löydettävissä myös silloin, kuin itse data ei ole avoimesti saatavilla.

FAIR-periaatteet tarkoittavat myös, että tutkimusdata on tuotettu tavalla, jossa on otettu huomioon eri tietojärjestelmien välinen yhteen toimivuus ja datan uudelleenkäyttö.

Niin avointa kuin mahdollista, niin suljettua kuin välttämätöntä.
Eettisesti kestävää tutkimusta

Vastuullisuuteen kuuluu myös siitä huolehtiminen, että tutkimus toteutetaan eettisesti kestävällä tavalla. Tietosuoja- ja tietoturvakysymykset on tärkeä huomioida tutkimusprosessissa.

Vastuulliseen tieteeseen kuuluu myös, että näiden eettisten periaatteiden loukkauksien käsittelylle on organisaatiossa oma prosessi.

Vastuullinen tutkijanarviointi ja DORA-julistus

Vastuullisen tutkijanarvioinnin yleiset periaatteet ovat läpinäkyvyys, integriteetti, tasapuolisuus, pätevyys ja monimuotoisuus.

Vastuullisen tutkijanarvioinnin suositus on osa Avomen tieteen ja tutkimuksen julistusta.

Tutustu myös