Avoin tiede

Avoin tiede on yhteiskunnan voimavara

Julkisin varoin tuotettu tutkimustieto kuuluu tiedeyhteisön ja yhteiskunnan käyttöön. Tuomme Helsingin yliopistossa tehdyn tutkimuksen yhä kattavammin avoimesti koko yhteiskunnan käyttöön yhteiseksi tietopääomaksi. Näillä sivuilla voit lukea tutkijahaastatteluista, mitä kaikkea avoimella tieteellä saa aikaan, tutustua yliopiston avoimuuden strategiaan ja palveluihin sekä etsiä avoimia aineistoja eri lähteistä.

Mitä hyötyä avoimesta tieteestä?

Avoin tiede on tapa edistää tiedettä ja lisätä sen vaikuttavuutta yhteiskunnassa. Se saattaa tutkimuksen tulokset nopeasti muiden tutkijoiden saataville, säästää resursseja sekä parantaa tieteen laatua. Avoin tiede voi olla kansalaistiedettä, joka mahdollistaa tutkimukseen osallistumisen jokaiselle. Tietoyhteiskunnassa avoimesti hyödynnettävä data ja tutkimus synnyttävät uusia oivalluksia ja palveluita. Avoimen tieteen keinoin voi esimerkiksi parantaa kansanterveyttä, suojella ympäristöä ja tutkia historiallisia aineistoja uudella tavalla.

Avoin tiede tutkijan arjessa

Tutkijalle tutkimusdatan ja julkaisujen avaaminen tuo näkyvyyttä ja lisää viittauksia. Käytännössä avoimuus tarkoittaa tutkimusaineistojen, menetelmien ja julkaisujen avaamista verkossa ilman perusteettomia rajoituksia. Koko tutkimusprosessin laaja saavutettavuus, hyödynnettävyys ja läpinäkyvyys ovat kaikkien etu.

Tutustu avoimiin aineistoihin ja julkaisemiseen

Avoimet julkaisut ja avoimesti saataville tallennettu data ovat kaikkien hyödynnettävissä, mikä lisää kansalaisten ja yhteiskunnan luottamusta tieteeseen ja yhteiskunnan eri toimijoihin. Avoimuus toteutetaan suunnitelmallisesti, strategisesti ja vastuullisesti. Aineistojen avaamisessa huomioidaan eettiset ja oikeudelliset näkökohdat. Yliopistossa tuotetut väitöskirjat, tutkimusjulkaisut ja -aineistot ovat lähtökohtaisesti avoimia.