Poissaolevaksi ilmoittautuminen ensimmäisenä opiskeluvuonna

Voit ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodeksi 2020–2021 vain, jos sinulla on poissaoloon lakisääteinen syy.

  • Jos poissaolon lakisääteinen syy osuu vain toiselle lukukaudelle (esim. tammikuussa alkava asepalvelus tai äitiysvapaa), voit halutessasi ilmoittautua poissaolevaksi koko lukuvuodeksi. Voit myös muuttaa kevätlukukautta koskevan läsnäoloilmoittautumisen poissaoloilmoittautumiseksi kevätlukukauden ilmoittautumisaikana.
  • Jos opinto-oikeutesi alkaa vuoden alusta, tarvitaan todistus lakisääteisestä poissaolon syystä vain kevätlukukaudelle.
  • Jos sinulla on ennestään joku muu tutkinnonsuoritusoikeus ja olet nyt saanut uuden tutkinnonsuoritusoikeuden, voit ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodeksi 2020–2021 vain, jos sinulla on poissaoloon lakisääteinen syy.

Mikäli ilmoittautumista ei ole tehty tämän sivun ohjeiden mukaisesti 31.8.2020 mennessä, menetät opiskeluoikeutesi. Jos haluat myöhemmin aloittaa opintosi, sinun on haettava korkeakoululta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi.

Lakisääteiset syyt poissaololle ensimmäisenä lukuvuonna ja poissaolon syyn todistavat asiakirjat

Yliopistolain mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle vain tietyistä syistä. Nämä syyt on lueteltu alla. Alla on myös kerrottu, millaisilla asiakirjoilla voit todistaa poissaolon lakisääteisen syyn:

1. Suoritat asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua:

  • palvelukseenastumismääräys

2. Olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla:

  • Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta
  • muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta

3. Olet oman sairautesi tai vammasi vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojasi:

  • sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen 1.8.2020.
  • sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamat esteet: riittävä selvitys, esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiön todistus, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys.

Poissaolon syyn todistavat asiakirjat on toimitettava suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä.

Poissaoloilmoituksen tekeminen

  1. Täytä ilmoittautumislomake.
  2. Toimita hakijapalveluille tämän sivun ohjeiden mukainen asiakirja, joka todistaa, että sinulla on lakisääteinen syy poissaolollesi. Jos osoitat poissaolosi syyn palvelukseenastumismääräyksellä, voit lähettää sen tavallisen sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen hakijapalvelut@helsinki.fi. Käytä viestissä otsikkoa "Lukuvuosi-ilmoittautuminen: palvelukseenastumismääräys". Jos osoitat poissaolosi syyn jollain muulla asiakirjalla, toimita se luottamuksellisen sähköpostin liitteenä Helsingin yliopiston hakijapalveluihin.

Huomaathan, että mikäli haluat ilmoittautua poissaolevaksi vain syys- tai kevätlukukaudeksi, tulee sinun ilmoittautumislomakkeen täyttämisen lisäksi toimittaa kuitti maksetusta jäsenmaksusta (sen lukukauden osalta, jolle ilmoittaudut läsnäolevaksi) sekä todistus lakisääteisestä poissaolon syystä luottamuksellisen sähköpostin liitteenä.

Mikäli et voi tai halua lähettää poissaoloon oikeuttavaa todistusta sähköisesti, voit lähettää sen postitse osoitteeseen (liitä dokumentteihin oheinen lomake täytettynä):

Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 24
00014 Helsingin yliopisto