Poissaolevaksi ilmoittautuminen ensimmäisenä opiskeluvuonna

Yliopistolain mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle ainoastaan seuraavista syistä:

  1. suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
  2. on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai
  3. on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.

Jos sinulla on ennestään joku muu tutkinnonsuoritusoikeus ja olet nyt saanut uuden tutkinnonsuoritusoikeuden, voit ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodeksi 2018–2019 vain, jos sinulla on poissaoloon lakisääteinen syy.

Jos poissaolon lakisääteinen syy osuu vain toiselle lukukaudelle (esim. tammikuussa alkava asepalvelus tai äitiysvapaa), voit halutessasi ilmoittautua poissaolevaksi koko lukuvuodeksi. Voit myös muuttaa kevätlukukautta koskevan läsnäoloilmoittautumisen poissaoloilmoittautumiseksi kevätlukukauden ilmoittautumisaikana.

Huom! Jos haluat ilmoittautua poissaolevaksi vain syys- tai kevätlukukaudeksi tulee sinun silti ilmoittautumislomakkeen täyttämisen lisäksi toimittaa todistus lakisääteisestä poissaolon syystä ensisijaisesti luottamuksellisen sähköpostin liitteenä. Mikäli et voi tai halua lähettää poissoloon oikeuttavaa todistusta sähköisesti, voit lähettää sen postitse osoitteeseen: Hakijapalvelut, Fabianinkatu 33 (PL 3), 00014 Helsingin yliopisto.

Jos opinto-oikeutesi alkaa vuoden alusta tarvitaan todistus lakisääteisestä poissaolon syystä vain kevätlukukaudelle.

Mikäli ilmoittautumista ei ole tehty edellä kuvatulla tavalla 31.8.2018 mennessä, menetät opiskeluoikeutesi. Jos haluat myöhemmin aloittaa opintosi, sinun on haettava korkeakoululta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi.

Asiakirjat, joilla voit todistaa poissaolosi lakisääteisen syyn

jos suoritat asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua:

  • palvelukseenastumismääräys

jos olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla:

  • Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta
  • muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta

jos olet oman sairautesi tai vammasi vuoksi kykenemätön aloittamaan opintoja:

  • sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen 1.8.2018.
  • sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamat esteet: riittävä selvitys, esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiön todistus, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys.

Asiakirjat on toimitettava suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä.

Voit tehdä poissaoloilmoituksen e-lomakkeella ja toimittaa tarvittavat dokumentit lakisääteisestä poissaolon syystä hakijapalveluihin luottamuksellisen sähköpostin liitteenä.

Dokumentit voi toimittaa tarvittaessa myös postiosoitteella (liitä dokumentteihin oheinen lomake täytettynä):
Hakijapalvelut
PL 3
00014 Helsingin yliopisto

Lisätietoja:
hakijapalvelut@helsinki.fi