Opiskelijan vanhemmille

Vanhemmilla on keskeinen rooli opintonsa aloittavan yliopisto-opiskelijan tukijana. Sen vuoksi uskomme, että vanhempien on tärkeä myös saada oikeaa ja luotettavaa tietoa yliopisto-opiskelusta. Olemme keränneet tälle sivulle erityisesti uusien yliopisto-opiskelijoiden vanhemmille suunnattua tietoa.

Arvostetusta yliopistosta valmistuminen on avain työllistymiseen

Helsingin yliopisto on yksi maailman johtavista monitieteisistä tutkimusyliopistoista ja on vuosi toisensa jälkeen sijoittunut sadan parhaimman yliopiston joukkoon kansainvälisissä listauksissa.

Opiskelu Helsingin yliopistossa kannattaa: tutkinto maineikkaassa yliopistossa avaa monia ovia työmarkkinoilla. Yliopiston urapalvelujen tekemän selvityksen mukaan koulutus ei pelkästään paranna teoreettista osaamista, vaan myös analyyttista ja systemaattista ajattelua sekä tiedonhakutaitoja ja ongelmanratkaisukykyä. Kaikilla näillä taidoilla on runsaasti kysyntää työmarkkinoilla.

Helsingin yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen lisäksi laajat kansainvälistymismahdollisuudet kaikilla aloilla. Opiskelijavaihdon tai harjoittelun kautta saatu kansainvälinen kokemus avaa opiskelijalle monia ovia niin kansainvälisillä kuin kotimaisilla työmarkkinoilla ja jatko-opinnoissa.

Turvallinen ympäristö ja suvaitsevainen ilmapiiri

Turvallinen opiskeluympäristö on perusvaatimus opintojen sujumiselle menestyksekkäästi. Fyysisen turvallisuuden tunteen lisäksi pidämme tärkeänä, että opiskelijamme kokevat yliopiston turvalliseksi paikaksi opiskella ja kasvaa akateemisen yhteisön jäseneksi. Erityisesti uusien opiskelijoiden kohdalla yliopistoyhteisöön kiinnittymistä tuetaan orientoivien opintojen ja tuutoroinnin sekä opiskelijajärjestöjen monipuolisen toiminnan kautta.

Erinomaiset opiskelijapalvelut – pidämme huolta opiskelijoistamme

Pyrimme auttamaan jokaisen uuden opiskelijamme mahdollisimman hyvin opintojensa alkuun. Tutkimustulokset ja kokemus ovat osoittaneet, että ensimmäisellä vuodella on erityisen suuri vaikutus opintojen sujumiseen myös myöhemmillä opintovuosilla.

Henkilökunta ja opiskelijatuutorit ottavat uudet opiskelijat vastaan koulutusohjelmassa ja auttavat heitä heidän opintojensa alussa. Helsingin yliopiston Minun yliopistoni –projekti painottaa uusien opiskelijoiden roolia yliopistoyhteisön jäseninä ja siksi uskomme kattaviin ja hyvin toteutettuihin orientoiviin opintoihin ensimmäisen vuoden alussa. Alla lista palveluista, joita tarjoamme uusille opiskelijoillemme:

Uusien opiskelijoiden sivut
Tuutorointi
Orientoivat opinnot
Palvelut opiskelijoille

Yllä mainittujen palvelujen lisäksi jokaisella tiedekunnalla on oma opiskelijaneuvontansa. Ammattitaitoinen ja ystävällinen henkilökuntamme auttaa opiskelijoita kaikissa opiskelun vaiheissa valmistumiseen saakka. Yliopiston opiskelijaneuvonta tekee myös yhteistyötä useiden auttavien tahojen mm. opintopsykologien, yliopistopastorin ja etsivän nuorisotyön kanssa.

Kuinka voit tukea lastasi yliopisto-opinnoissa

Pohjautuen kokemuksiimme uusien opiskelijoiden neuvomisesta olemme keränneet vanhemmille seuraavia vinkkejä, kuinka auttaa lastaan yliopisto-opinnoissa.

1 Tue opiskelijan itsenäisyyttä
Anna opiskelijan tehdä omat päätöksensä. Pääaineen ja opintokokonaisuuksien valintojen ei tulisi perustua pelkästään käsitykseen siitä, mikä on turvallisin tai käytännöllisin ratkaisu. Anna myös tilaa tieteelliseen kiinnostukseen perustuville päätöksille. Helsingin yliopistolla kaikkia opiskelijoita kohdellaan tasa-arvoisina ja kypsinä aikuisina, jotka suunnittelevat itse opintonsa ja valitsemaan kurssinsa itsenäisesti.

2 Kuuntele ja rauhoittele
Jokainen opiskelija kokee opintonsa raskaaksi ja epäilee valintojaan jossain vaiheessa ensimmäistä vuotta. Tämä on hyvin yleistä uusille opiskelijoille ja erityisesti opiskelijoille, joille yliopistomaailma on aivan uusi. Uuteen opiskelutapaan ja -kulttuuriin tottuminen voi joskus tuntua vaikealta. Opintoneuvojien kanssa keskustelu auttaa useimmiten ja tarpeen tullen voi ottaa yhteyttä myös opintopsykologiin.

3 Kannusta opiskelijaa tutustumaan tiedekunnan henkilökuntaan ja ottamaan osaa tiedekunnan ja ylioppilaskunnan tapahtumiin
Yliopistossa opiskelu on hyvin itsenäistä ja voi tuntua aluksi yksinäiseltä. Siksi rohkaisemme opiskelijoitamme tutustumaan muihin opiskelijoihin, tiedekunnan henkilökuntaan ja tapaamaan opettajia ja professoreita heidän vastaanottoaikoinaan. Ylioppilaskunta tarjoaa valtavan määrän vapaa-ajan harrastuksia ja järjestötoimintaa, joka voi tasapainottaa opiskeluja. Tutkimukset ovat osoittaneet, että opiskelijat, joilla on läheiset suhteet tiedekunnan henkilöstöön ja muihin opiskelijoihin saavat myös eniten irti opiskelusta.

4 Kannusta opiskeluun oppimisen vuoksi
Yliopistossa opiskellaan, jotta kasvettaisiin akateemisiksi asiantuntijoiksi, mutta yliopistovuodet sisältävät myös älyllistä etsintää ja henkilökohtaista kasvua. Moni opiskelija on tottunut suorittamaan opintopisteitä ja keskittymään arvosanoihin. Me Helsingin yliopistossa kuitenkin kannustamme heitä myös opiskelemaan oppimisen vuoksi ja opiskelemaan ymmärtääkseen. Yliopistomme on tutkimuksen kärjessä opetuksen ja oppimisen tutkimustyössä ja meistä on tärkeää, että jokainen opiskelijamme tunnistaa myös itsellensä parhaat oppimistavat.

Helsingin yliopistossa seurataan opiskelijoiden kokemuksia Learn-palautekyselyn kautta opiskelun eri vaiheissa ja pyritään myös tällä tavoin jatkuvasti kehittämään oppimisen ympäristöjä opiskelijalähtöisesti.