Päähaussa hakeneet, valintakokeisiin osallistuneet ja hyväksytyt kevään 2016 yhteishaussa.

Maisterihaussa hakeneet ja hyväksytyt vuonna 2016. Tilastossa ovat mukana sekä englanninkieliset maisteriohjelmat, joihin haetaan University Admissions Finlandin kautta, sekä suomen- ja ruotsinkieliset maisteriohjelmat, jotka ovat osa korkeakoulujen yhteishakua.

Avoimen väylän haussa hakeneet ja hyväksytyt tiedekunnittain vuonna 2016. Eläinlääketieteellinen tiedekunta, farmasian tiedekunta ja lääketieteellinen tiedekunta eivät järjestäneet avoimen väylän hakua.

Siirtohaussa hakeneet ja hyväksytyt tiedekunnittain vuonna 2016. Eläinlääketieteellinen tiedekunta, farmasian tiedekunta, kasvatustieteellinen tiedekunta ja oikeustieteellinen tiedekunta eivät järjestäneet siirtohakua.