Vieras- ja monikielisiin maisteriohjelmiin  hakeneet ja hyväksytyt vuonna 2019 (30.8.2019)

Suomen- ja ruotsinkielisiin maisteriohjelmiin hakeneet kevään 2019 yhteishaussa (5.9.2019)

Koonti suomen- ja ruotsinkielisiin sekä vieras- ja monikielisiin maisteriohjelmiin hakeneista ja hyväksytyistä vuonna 2019 (5.9.2019)

Suomen- ja ruotsinkielisiin maisteriohjelmiin hakeneet ja hyväksytyt kevään 2018 yhteishaussa (11.9.2018)

Vieras- ja monikielisiin maisteriohjelmiin hakeneet ja hyväksytyt vuonna 2018 (9.10.2018)

Koonti suomen- ja ruotsinkielisiin sekä vieras- ja monikielisiin maisteriohjelmiin hakeneista ja hyväksytyistä vuonna 2018 (9.10.2018)

Pää­ha­ku

Kandiohjelmiin hakeneet, valintakokeisiin osallistuneet ja hyväksytyt kevään 2017 yhteishaussa.

Mais­te­ri­ha­ku

Suomen- ja ruotsinkielisiin maisteriohjelmiin hakeneet ja hyväksytyt kevään 2017 yhteishaussa.

Vieras- ja monikielisiin maisteriohjelmiin hakeneet ja hyväksytyt vuonna 2017.

Koonti kaikkiin maisteriohjelmiin hakeneista ja hyväksytyistä vuonna 2017

Avoi­men väy­lä ja siir­to­ha­ku

Avoimen väylän haussa hakeneet ja hyväksytyt vuonna 2017.

Siirtohaussa hakeneet ja hyväksytyt vuonna 2017.

Päähaussa hakeneet, valintakokeisiin osallistuneet ja hyväksytyt kevään 2016 yhteishaussa.

Maisterihaussa hakeneet ja hyväksytyt vuonna 2016. Tilastossa ovat mukana sekä englanninkieliset maisteriohjelmat, joihin haetaan University Admissions Finlandin kautta, sekä suomen- ja ruotsinkieliset maisteriohjelmat, jotka ovat osa korkeakoulujen yhteishakua.

Avoimen väylän haussa hakeneet ja hyväksytyt tiedekunnittain vuonna 2016. Eläinlääketieteellinen tiedekunta, farmasian tiedekunta ja lääketieteellinen tiedekunta eivät järjestäneet avoimen väylän hakua.

Siirtohaussa hakeneet ja hyväksytyt tiedekunnittain vuonna 2016. Eläinlääketieteellinen tiedekunta, farmasian tiedekunta, kasvatustieteellinen tiedekunta ja oikeustieteellinen tiedekunta eivät järjestäneet siirtohakua.