Helsingin yliopiston entinen tai nykyinen opiskelija (siirtohaku)

Jos olet parhaillaan tai olet aikaisemmin ollut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana, huomioi tällä sivulla esitetyt säännöt hakiessasi uutta tutkinnonsuoritusoikeutta siirtohaun kautta. Jos haet päähaussa tai maisterihaussa, katso ohjeet täältä.

Helsingin yliopiston uusien 1.8.2017 tai sen jälkeen alkavien kandi- ja maisteriohjelmien osalta tutkinnonsuoritusoikeutta on rajattu rehtorin päätöksellä siten, että opiskelijalla voi olla Helsingin yliopistossa samanaikaisesti

  1. vain yksi samaan tutkintonimeen (esim. humanististen tieteiden kandidaatti) johtava alemman korkeakoulututkinnon tutkinnonsuoritusoikeus
  2. vain yksi tutkinnonsuoritusoikeus samassa koulutusohjelmassa.

Ensimmäinen rajoitus koskee uusia, 1.8.2017 tai sen jälkeen alkavia kandiohjelmia ja toinen rajoitus sekä kandi- että maisteriohjelmia. Huomaathan, että jos sinulle on myönnetty tutkinnonsuoritusoikeus ennen 1.8.2017, mutta olet siirtynyt uudenmalliseen koulutusohjelmaan, yllä olevat rajoitukset koskevat myös siirrettyä tutkinnonsuoritusoikeuttasi.  Huom!  Siirtohaussa ei voi hakea maisteriohjelmiin.

Lääketieteiden (lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmat) alalla opiskelijalla voi olla Helsingin yliopistossa samanaikaisesti vain yksi ylempään korkeakoulututkintoon (lääketieteen tai hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto) johtava tutkinnonsuoritusoikeus.

Huomioithan, että joitain tutkintonimikkeitä voidaan myöntää useammasta eri tiedekunnasta ja näin ollen rajoitus yhdestä samaan tutkintonimikkeeseen johtavasta alemman korkeakoulututkinnon tutkinnonsuoritusoikeudesta voi ylittää tiedekuntarajat.  Tällaisia tutkintonimikkeitä ovat:

  • luonnontieteiden kandidaatti (bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta ja matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta)
  • humanististen tieteiden kandidaatti (humanistinen tiedekunta ja lääketieteellinen tiedekunta)

Huomioithan lisäksi, että myös palautettavissa olevat opinto-oikeudet katsotaan voimassa oleviksi tutkinnonsuoritusoikeuksiksi.  Voit tarvittaessa hakea opinto-oikeuden palautusta tiedekunnaltasi.  Et voi saada lisäaikaa umpeutumassa olevaan tutkinnonsuoritusoikeuteesi hakemalla uudelleen samaa oikeutta.  Sinun tulee hakea lisäaikaa erikseen tiedekunnaltasi.

Mikäli sinulla on kysyttävää omasta tilanteestasi, ole hyvä ja ota yhteyttä hakuneuvontaan ennen kuin haet.

Seuraavassa on esitelty yleisimpiä esimerkkejä päätöksen soveltamisesta. 

Siirryt toisesta korkeakoulusta Helsingin yliopistoon

1. Sinulla on tutkinnonsuoritusoikeus toisessa suomalaisessa korkeakoulussa ja haet sen siirtämistä Helsingin yliopiston kandiohjelmaan. Sinulla on lisäksi aiempi tutkinnonsuoritusoikeus Helsingin yliopistossa, joka johtaa eri tutkintonimikkeeseen kuin se tutkintonimike, jonka saat koulutusohjelmasta, johon haet siirtoa. Voit tulla hyväksytyksi ohjelmaan ja säilyttää myös aikaisemman Helsingin yliopiston tutkinnonsuoritusoikeutesi.  Poikkeuksia ovat kuitenkin filosofian sekä ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelmat (kts. kohta kaksi).  

2. Sinulla on tutkinnonsuoritusoikeus toisessa suomalaisessa korkeakoulussa ja haet sen siirtämistä Helsingin yliopiston filosofian tai ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelmaan. Sinulla on jo tutkinnonsuoritusoikeus samassa kandiohjelmassa, mutta se johtaa eri tutkintonimikkeeseen kuin se tutkintonimike, jonka valitset hakiessasi siirtoa. Voit tulla hyväksytyksi ohjelmaan, mutta sinun tulee valmistua viimeistään 31.7. (ennen uuden tutkinnonsuoritusoikeuden alkua 1.8.) tai luopua aiemmasta Helsingin yliopiston oikeudestasi. Aiemmasta opiskeluoikeudesta ei tarvitse luopua ennen kuin sinulla on tieto siitä, tuletko hyväksytyksi toiseen koulutusohjelmaan. Jos otat vastaan uuden tutkinnonsuoritusoikeuden, luovut samalla vanhasta oikeudestasi.

Tutkintonimikkeet ovat:

  • filosofian kandiohjelma: humanististen tieteiden kandidaatti (HuK) tai valtiotieteiden kandidaatti (VTK)
  • ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma:maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti (MMK) tai elintarviketieteiden kandidaatti (ETK)

3. Sinulla on tutkinnonsuoritusoikeus toisessa suomalaisessa korkeakoulussa ja haet sen siirtämistä Helsingin yliopiston kandiohjelmaan. Sinulla on lisäksi aiempi, 1.8.2017 tai sen jälkeen alkanut tutkinnonsuoritusoikeus Helsingin yliopistossa (tai olet siirtänyt ennen 1.8.2017 saadun tutkinnonsuoritusoikeutesi uudenmalliseen koulutusohjelmaan tai siirryt uudenmalliseen koulutusohjelmaan siirtymäajan päätyttyä 1.8.2020), ja se johtaa samaan tutkintonimikkeeseen kuin se tutkintonimike, jonka saat koulutusohjelmasta, johon haet siirtoa. Voit tulla hyväksytyksi ohjelmaan, mutta sinun tulee valmistua viimeistään 31.7. (ennen uuden tutkinnonsuoritusoikeuden alkua 1.8.) tai luopua aikaisemmasta Helsingin yliopiston oikeudestasi. Aiemmasta opiskeluoikeudesta ei tarvitse luopua ennen kuin sinulla on tieto siitä, tuletko hyväksytyksi toiseen koulutusohjelmaan. Jos otat vastaan uuden tutkinnonsuoritusoikeuden, luovut samalla vanhasta oikeudestasi.

4. Sinulla on tutkinnonsuoritusoikeus toisessa suomalaisessa korkeakoulussa ja haet sen siirtämistä Helsingin yliopiston kandiohjelmaan. Sinulla on lisäksi aiempi, muun kuin alemman korkeakoulututkinnon suoritusoikeus (esimerkiksi tohtorintutkinto) Helsingin yliopistossa. Voit tulla hyväksytyksi ohjelmaan ja säilyttää myös aikaisemman Helsingin yliopiston tutkinnonsuoritusoikeutesi.

5. Opiskelet hammaslääketiedettä toisessa suomalaisessa korkeakoulussa ja haet tutkinnonsuoritusoikeutesi siirtämistä Helsingin yliopiston hammaslääketieteen koulutusohjelmaan. Sinulla on aiempi tutkinnonsuoritusoikeus Helsingin yliopiston lääketieteen koulutusohjelmaan. Voit tulla hyväksytyksi ohjelmaan, mutta sinun tulee valmistua viimeistään 31.7. (ennen uuden tutkinnonsuoritusoikeuden alkua 1.8.) tai luopua aikaisemmasta Helsingin yliopiston oikeudestasi.  Aiemmasta opiskeluoikeudesta ei tarvitse luopua ennen kuin sinulla on tieto siitä, tuletko hyväksytyksi toiseen koulutusohjelmaan. Jos otat vastaan uuden tutkinnonsuoritusoikeuden, luovut samalla vanhasta oikeudestasi.

Siirryt Helsingin yliopiston sisällä toiseen kandiohjelmaan

6. Sinulla on tutkinnonsuoritusoikeus jossakin Helsingin yliopiston uudenmallisessa kandiohjelmassa (eikä sinulla ole muita alemman korkeakoulututkinnon suoritusoikeuksia) ja haet sen siirtämistä toiseen Helsingin yliopiston kandiohjelmaan. Voit tulla hyväksytyksi, ellei hakukohteen valintaperusteissa ole muuta määrätty.

7. Sinulla on ennen 1.8.2017 alkanut alemman korkeakoulututkinnon suoritusoikeus Helsingin yliopistossa. Opiskelet vanhan tutkintorakenteen mukaisesti ja haluat vaihtaa nykyisestä vanhan tutkintorakenteen mukaisesta koulutusohjelmasta toiseen saman tiedekunnan ohjelmaan.

Jos haluat siirtyä vanhan tutkintorakenteen mukaisesta koulutusohjelmasta suoraan saman tiedekunnan uuden tutkintorakenteen mukaiseen toiseen koulutusohjelmaan, voit hakea siirtohaun kautta ja tulla hyväksytyksi bio- ja ympäristötieteellisessä, humanistisessa, ja maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa. Tietoa siirtymisestä uuteen tutkintorakenteeseen löydät kunkin tiedekunnan Flamma-sivuilta. Tietoa siitä, mitä vanhasta tutkintorakenteesta uuteen siirtyminen merkitsee, löydät niin ikään Flammasta.

Jos opiskelet matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa ja haluat siirtyä tiedekunnan sisällä toiseen ohjelmaan, sinun ei tule hakea siirtohaussa vaan hakea suoraan tiedekunnalta pääaineen vaihtoa. Pääaineen vaihdosta saat lisätietoa tutustumalla tiedekunnan omiin ohjeisiin tai ottamalla yhteyttä tiedekunnan opintoneuvontaan.

Voit myös siirtyä vanhan tutkintorakenteen sisällä, mikäli ehdit suorittaa tavoitetutkintosi 31.7.2020 mennessä. Muussa tapauksessa suositellaan siirtymistä uusiin kandi- ja maisteriohjelmiin. Lisätietoa vanhan tutkintorakenteen sisällä siirtymisestä löydät tiedekuntasi Flamma-sivuilta.

8. Sinulla on kaksi eri alemman korkeakoulututkinnon suoritusoikeutta Helsingin yliopiston uudenmallisissa kandiohjelmissa ja haet toisen siirtämistä muuhun Helsingin yliopiston kandiohjelmaan. Voit tulla hyväksytyksi ohjelmaan, mutta jos siirron jälkeen kumpikin tutkinnonsuoritusoikeuksistasi johtaisi samaan tutkintonimikkeeseen, sinun tulee valmistua viimeistään 31.7. (ennen uuden tutkinnonsuoritusoikeuden alkua 1.8.) tai luopua siitä aikaisemmasta Helsingin yliopiston oikeudestasi, joka ei ollut siirron kohteena.  Aiemmasta opiskeluoikeudesta ei tarvitse luopua ennen kuin sinulla on tieto siitä, tuletko hyväksytyksi toiseen koulutusohjelmaan. Jos otat vastaan uuden tutkinnonsuoritusoikeuden, luovut samalla vanhasta oikeudestasi.

  • Esimerkiksi: Sinut on hyväksytty vuonna 2017 tai sen jälkeen uudenmalliseen taloustieteen kandiohjelmaan tavoitteenasi valtiotieteiden kandidaatin tutkinto (VTK). Lisäksi sinulla on tutkinnonsuoritusoikeus uudenmallisessa historian kandiohjelmassa (tai olet siirtänyt aikaisemman yleisen historian tutkinnonsuoritusoikeutesi uudenmalliseen koulutusohjelmaan), jossa tavoitteenasi on humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK). Haet taloustieteen kandiohjelman tutkinnonsuoritusoikeuden siirtoa kielten kandiohjelmaan tavoitteenasi humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK). Voit tulla hyväksytyksi kielten kandiohjelmaan, mutta sinun tulee valmistua historian kandiohjelmasta viimeistään 31.7. (ennen uuden tutkinnonsuoritusoikeuden alkua 1.8.) tai luopua tutkinnonsuoritusoikeudestasi historian kandiohjelmassa.  Aiemmasta opiskeluoikeudesta ei tarvitse luopua ennen kuin sinulla on tieto siitä, tuletko hyväksytyksi toiseen koulutusohjelmaan. Jos otat vastaan uuden tutkinnonsuoritusoikeuden, luovut samalla vanhasta oikeudestasi.

9. Sinulla on kaksi eri alemman korkeakoulututkinnon suoritusoikeutta Helsingin yliopistossa. Näistä toinen on alkanut ennen 1.8.2017 ja toinen sen jälkeen. Haet ennen 1.8.2017 alkaneen tutkinnonsuoritusoikeutesi siirtoa johonkin Helsingin yliopiston uuteen kandiohjelmaan, joka johtaa samaan tutkintonimikkeeseen kuin 1.8.2017 alkanut aikaisempi tutkinnonsuoritusoikeutesi. Voit tulla hyväksytyksi ohjelmaan, sinun tulee valmistua viimeistään 31.7. (ennen uuden tutkinnonsuoritusoikeuden alkua 1.8.) tai luopua siitä aikaisemmasta Helsingin yliopiston oikeudestasi, joka ei ollut siirron kohteena.  Aiemmasta opiskeluoikeudesta ei tarvitse luopua ennen kuin sinulla on tieto siitä, tuletko hyväksytyksi toiseen koulutusohjelmaan. Jos otat vastaan uuden tutkinnonsuoritusoikeuden, luovut samalla vanhasta oikeudestasi.  Lisätietoa siirtymisestä löytyy Flammasta.