Helsingin yliopiston entinen tai nykyinen opiskelija (päähaku ja maisterihaut)

Jos olet parhaillaan tai olet aikaisemmin ollut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana, huomioi tällä sivulla esitetyt säännöt hakiessasi uutta tutkinnonsuoritusoikeutta.

Helsingin yliopiston uusien 1.8.2017 tai sen jälkeen alkavien kandi- ja maisteriohjelmien osalta tutkinnonsuoritusoikeutta on rajattu rehtorin päätöksellä siten, että opiskelijalla voi olla Helsingin yliopistossa samanaikaisesti

1.  vain yksi samaan tutkintonimeen (esim. humanististen tieteiden kandidaatti) johtava alemman korkeakoulututkinnon tutkinnonsuoritusoikeus

Mikäli haet uutta tutkinnonsuoritusoikeutta, joka johtaa samaan alemman korkeakoulututkinnon tutkintonimeen kuin aiempi tutkinnonsuoritusoikeutesi, sinun tulee valmistua viimeistään 31.7. (ennen uuden tutkinnonsuoritusoikeuden alkua 1.8.) tai luopua aiemmasta oikeudestasi. Aiemmasta opiskeluoikeudesta ei tarvitse luopua ennen kuin sinulla on tieto siitä, tuletko hyväksytyksi toiseen koulutusohjelmaan. Jos otat vastaan uuden tutkinnonsuoritusoikeuden, luovut samalla vanhasta oikeudestasi.  

2. vain yksi tutkinnonsuoritusoikeus samassa koulutusohjelmassa

Mikäli haet uutta tutkinnonsuoritusoikeutta samaan koulutusohjelmaan (esimerkiksi ohjelmaan, jossa on useita tavoitetutkintoja), jossa jo opiskelet, sinun tulee valmistua viimeistään 31.7. (ennen uuden tutkinnonsuoritusoikeuden alkua 1.8.) tai luopua aiemmasta oikeudestasi. Aiemmasta opiskeluoikeudesta ei tarvitse luopua ennen kuin sinulla on tieto siitä, tarjotaanko sinulle uutta tutkinnonsuoritusoikeutta.  Jos otat vastaan uuden tutkinnonsuoritusoikeuden, luovut samalla vanhasta oikeudestasi samassa koulutusohjelmassa.

Ensimmäinen rajoitus koskee uusia, 1.8.2017 tai sen jälkeen alkavia kandiohjelmia ja toinen rajoitus sekä kandi- että maisteriohjelmia.  Huomaathan, että jos sinulle on myönnetty tutkinnonsuoritusoikeus ennen 1.8.2017, mutta olet siirtynyt uudenmalliseen koulutusohjelmaan, yllä olevat rajoitukset koskevat myös siirrettyä tutkinnonsuoritusoikeuttasi.

Lääketieteiden (lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmat) alalla opiskelijalla voi olla Helsingin yliopistossa samanaikaisesti vain yksi ylempään korkeakoulututkintoon (lääketieteen tai hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto) johtava tutkinnonsuoritusoikeus.

Huomioithan, että joitain tutkintonimikkeitä voidaan myöntää useammasta eri tiedekunnasta ja näin ollen rajoitus yhdestä samaan tutkintonimikkeeseen johtavasta alemman korkeakoulututkinnon tutkinnonsuoritusoikeudesta voi ylittää tiedekuntarajat.  Tällaisia tutkintonimikkeitä ovat:

 • luonnontieteiden kandidaatti (bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta ja matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta)
 • humanististen tieteiden kandidaatti (humanistinen tiedekunta ja lääketieteellinen tiedekunta)

Huomioithan lisäksi, että myös palautettavissa olevat opinto-oikeudet katsotaan voimassa oleviksi tutkinnonsuoritusoikeuksiksi.  Voit tarvittaessa hakea opinto-oikeuden palautusta tiedekunnaltasi.  Et voi saada lisäaikaa umpeutumassa olevaan tutkinnonsuoritusoikeuteesi hakemalla uudelleen samaa oikeutta.  Sinun tulee hakea lisäaikaa erikseen tiedekunnaltasi.

Mikäli sinulla on kysyttävää omasta tilanteestasi, ole hyvä ja ota yhteyttä hakuneuvontaan ennen kuin haet.

Mikäli haet myös siirtohaussa, katso sitä koskevat tarkemmat ohjeet täältä.

Seuraavassa on esitelty yleisimpiä esimerkkejä päätöksen soveltamisesta. 

Kandiohjelmat

 1. Sinut on hyväksytty vuonna 2017 tai sen jälkeen uudenmukaiseen filosofian kandiohjelmaan tavoitteenasi valtiotieteiden kandidaatin tutkinto (VTK) tai olet siirtänyt aikaisemman käytännöllisen filosofian tutkinnonsuoritusoikeutesi uuteen koulutusohjelmaan. Haet politiikan ja viestinnän kandiohjelmaan tavoitteenasi valtiotieteiden kandidaatin tutkinto (VTK). Voit tulla hyväksytyksi ohjelmaan, mutta sinun tulee valmistua tai luopua aikaisemmasta oikeudestasi.
 2. Sinulla on ennen 1.8.2017 alkanut tutkinnonsuoritusoikeus lastentarhanopettajan koulutukseen tavoitteenasi kasvatustieteen kandidaatin tutkinto (KK), etkä ole siirtänyt sitä uudenmalliseen koulutusohjelmaan. Haet kasvatustieteiden kandiohjelmaan luokanopettajan opintosuuntaan tavoitteenasi kasvatustieteen kandidaatin tutkinto (KK). Voit tulla hyväksytyksi ohjelmaan ja säilyttää myös aikaisemman tutkinnonsuoritusoikeutesi.
 3. Sinut on hyväksytty vuonna 2017 tai sen jälkeen uudenmukaiseen kasvatustieteiden kandiohjelmaan lastentarhanopettajan opintosuuntaan tavoitteenasi kasvatustieteen kandidaatin tutkinto (KK) tai olet siirtänyt aiemmin lastentarhanopettajan koulutukseen saamasi vastaavan tutkinnonsuoritusoikeuden uuteen kasvatustieteiden kandiohjelmaan (lastentarhanopettajan opintosuunta). Haet uutta tutkinnonsuoritusoikeutta kasvatustieteiden kandiohjelmaan luokanopettajan opintosuuntaan tavoitteenasi kasvatustieteen kandidaatin (KK) ja maisterin tutkinnot (KM). Voit tulla hyväksytyksi kasvatustieteiden kandiohjelmaan luokanopettajan opintosuuntaan, mutta sinun tulee valmistua tai luopua aikaisemmasta lastentarhanopettajan opintosuunnan tutkinnonsuoritusoikeudestasi.  Huomioithan kuitenkin, että mikäli luovut aikaisemmasta lastentarhanopettajan opintosuunnan tutkinnonsuoritusoikeudestasi valmistumatta siitä kasvatustieteen kandidaatiksi, et voi enää saada lastentarhanopettajan pätevyyttä, ellet hae ja tule uudelleen valituksi kasvatustieteiden kandiohjelmaan lastentarhanopettajan opintosuuntaan. Kelpoisuusvaatimuksena lastentarhanopettajan tehtäviin on vähintään yliopistollinen kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus = lastentarhanopettajan opintosuunnassa suoritettu kasvatustieteen kandidaatin tutkinto.
 4. Sinulla on ennen 1.8.2017 alkanut tutkinnonsuoritusoikeus humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon suorittamiseen (HuK), pääaineenasi germaaninen filologia, etkä ole siirtänyt sitä uudenmalliseen koulutusohjelmaan. Haet historian kandiohjelmaan tavoitteenasi humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK). Voit tulla hyväksytyksi ohjelmaan ja säilyttää myös aikaisemman tutkinnonsuoritusoikeutesi.
 5. Sinut on hyväksytty vuonna 2017 tai sen jälkeen uudenmukaiseen historian kandiohjelmaan tavoitteenasi humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) tai olet siirtänyt aikaisemman yleisen historian tutkinnonsuoritusoikeutesi uudenmalliseen koulutusohjelmaan. Haet kielten kandiohjelmaan tavoitteenasi humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK). Voit tulla hyväksytyksi ohjelmaan, mutta sinun tulee valmistua tai luopua aikaisemmasta oikeudestasi.  
 6. Sinut on hyväksytty vuonna 2017 tai sen jälkeen ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelmaan tavoitteenasi maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin (MMK) tutkinto tai olet siirtänyt aikaisemman elintarvike-ekonomian tutkinnonsuoritusoikeutesi uudenmalliseen koulutusohjelmaan. Haet ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelmaan tavoitteenasi elintarviketieteiden kandidaatin tutkinto (ETK). Voit tulla hyväksytyksi ohjelmaan, mutta sinun tulee valmistua tai luopua aikaisemmasta oikeudestasi.
 7. Sinulla on tutkinnonsuoritusoikeus hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittamiseen. Haet oikeutta lääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittamiseen. Voit tulla hyväksytyksi ohjelmaan, mutta sinun tulee valmistua tai luopua aikaisemmasta oikeudestasi.
 8. Sinulla on ennen 1.8.2017 alkanut tutkinnonsuoritusoikeus metsäekonomian kandidaattiopintoihin etkä ole siirtänyt sitä uudenmalliseen koulutusohjelmaan. Haet vastaavaan metsätieteiden kandiohjelmaan. Et voi tulla hyväksytyksi ohjelmaan uutena opiskelijana, koska sinulla on mahdollisuus jatkaa entisellä tutkinnonsuoritusoikeudellasi. Hakemustasi ei käsitellä. Mikäli epäilet, että olemassa oleva tutkinnonsuoritusoikeutesi saattaisi vastata hakukohdettasi, ole hyvä ja ota yhteyttä hakuneuvontaan.
 9. Sinut on hyväksytty vuonna 2017 opiskelemaan biologian kandiohjelmaan tai olet siirtänyt aikaisemman biologian tutkinnonsuoritusoikeutesi uudenmalliseen koulutusohjelmaan ja haet uudelleen biologian kandiohjelmaan, et voi tulla hyväksytyksi ohjelmaan uutena opiskelijana, koska sinulla on mahdollisuus jatkaa entisellä tutkinnonsuoritusoikeudellasi. Hakemustasi ei käsitellä. 

 

Maisteriohjelmat

 1. Sinulla on ennen 1.8.2017 alkanut tutkinnonsuoritusoikeus metsäekonomian maisteriopintoihin. Haet maisterihaussa oikeutta vastaavaan metsätieteiden maisteriohjelmaan. Et voi tulla hyväksytyksi ohjelmaan uutena opiskelijana, koska sinulla on mahdollisuus jatkaa entisellä tutkinnonsuoritusoikeudellasi. Hakemustasi ei käsitellä. Mikäli epäilet, että olemassa oleva tutkinnonsuoritusoikeutesi saattaisi vastata hakukohdettasi, ole hyvä ja ota yhteyttä hakuneuvontaan.
 2. Sinut on hyväksytty vuonna 2017 opiskelemaan matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelmaan tai olet siirtänyt aikaisemman matematiikan tutkinnonsuoritusoikeutesi uudenmalliseen koulutusohjelmaan ja haet matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelmaan, et voi tulla hyväksytyksi ohjelmaan uutena opiskelijana, koska sinulla on mahdollisuus jatkaa entisellä tutkinnonsuoritusoikeudellasi. Hakemustasi ei käsitellä.   
 3. Sinut on hyväksytty vuonna 2017 tai sen jälkeen kaupunkitutkimuksen maisteriohjelmaan tavoitteenasi valtiotieteiden maisterin (VTM) tutkinto. Haet maisterihaussa kaupunkitutkimuksen maisteriohjelmaan tavoitteenasi filosofian maisterin tutkinto (FM). Voit tulla hyväksytyksi ohjelmaan, mutta sinun tulee valmistua tai luopua aikaisemmasta oikeudestasi.