Näin lahjoitat yliopistolle

Lahjoittamalla tieteelle autat Helsingin yliopistoa rakentamaan tulevaisuutta koulutuksella ja tutkimuksella. Jokainen lahjoitus on tärkeä tuki tutkijoille ja opiskelijoille.

Lahjoituksen voit tehdä helposti verkossa tai tilisiirtona yliopiston rahastojen tilille. Tutustu tällä sivulla asioihin, jotka auttavat lahjoituksen tekemisessä. Autamme myös mielellämme.
Tee lahjoitus

Valitse haluamasi rahasto ja maksa lahjoitus suojatusti ja turvallisesti verkkomaksupalvelun kautta. Lahjoitus onnistuu kaikissa suomalaisissa verkkopankeissa sekä useimmilla luottokorteilla verkossa. Voit tehdä lahjoituksen yliopiston rahastoihin ja muihin keräyskohteisiin.  

Verkossa voit tehdä enintään 20 000 euron suuruisia lahjoituksia. 

850 euroa ja sitä suuremmista lahjoituksista pyydämme täyttämään myös lahjakirjan. Löydät lahjakirjan tältä sivulta kohdasta lahjakirjat. 

Tee lahjoitus suoraan jonkin hankkeen tueksi tai yliopiston rahastoihin maksamalla lahjoitus yliopiston rahastojen tilille. Helsingin yliopiston rahastot hallinnoi lahjoitusvaroja ja ohjaa ne lahjoittajan tarkoittamaan kohteeseen.  

Tilinumero: Nordea: IBAN = FI15 1660 3001 0767 70, BIC = NDEAFIHH 
Saaja: Helsingin yliopiston rahastot 
Viestiksi: Rahaston nimi tai lahjoituksen tarkoitus, lahjoittajan nimi ja yhteystiedot.  

850 euroa ja sitä suuremmista lahjoituksista pyydämme täyttämään myös lahjakirjan. 

Voit tukea sinulle tärkeää tieteenalaa myös kuukausilahjoittajana. Kuukausilahjoittaminen on vaivaton tapa tukea tutkimusta ja opetusta pitkäjänteisesti.

Näin ryhdyt kuukausilahjoittajaksi helposti verkossa

  1. Siirry verkkolomakkeelle.
  2. Valitse kohde, jota haluat tukea.
  3. Valitse lahjoitussumma ja ”Lahjoita kerran kuukaudessa”.
  4. Täytä tietosi ja siirry kassalle.

 

”On helppoa, kun on valinnut sen itselle tärkeän kohteen. Summa menee tililtä aina kuukausittain ilman, että tarvitsee koko ajan miettiä, mitä haluaisi tukea.”

Vähintään 850 euron lahjoituksista tarvitsemme myös lahjakirjan. Voit täyttää lahjakirjat verkossa ja tulostaa, tai tulostaa lahjakirjan ja täyttää sen käsin.

Lataa lahjakirja.

Täytetty lahjakirja palautetaan osoitteeseen:  

Lahjoittajasuhteet 
PL 53 (Fabianinkatu 32) 
00014 Helsingin yliopisto 

Voimme lähettää lahjakirjan allekirjoitettavaksi myös sähköisesti UniSign-allekirjoitusjärjestelmän kautta. Jos haluat lahjakirjan allekirjoitettavaksi UniSignin kautta, pyydämme ilmoittamaan siitä meille osoitteeseen lahjoittajasuhteet@helsinki.fi tai puhelimitse 029 41 21650.

Yksityishenkilöillä ja yhteisöillä on verovähennysoikeus alkaen 850 euron vuosilahjoituksista.  

Lah­joi­tuk­set al­kaen 850 eu­roa ovat ve­ro­vä­hen­nys­kel­poi­sia tu­lo­ve­ro­tuk­ses­sa 

Yksityishenkilöt ja kuolinpesät saavat verovähennysoikeuden yliopistoille tehdyistä vähintään 850 ja enintään 500 000 euron suuruisista (kalenterivuosi)lahjoituksista.  

Vähennysoikeus on voimassa 1.1.2016 alkaen ja se koskee ansiotuloja.  

Lahjoitusvähennyksestä säädetään TVL 98 a §:ssä, ja se koskee rahalahjoituksia, jotka on on tehty tiedettä tai taidetta edistävään tarkoitukseen. Edellytyksenä on, että lahjoitus on tehty Euroopan talousalueella olevalle julkista rahoitusta saavalle yliopistolle tai korkeakoululle taikka näiden yhteydessä olevalle yliopistorahastolle.  

Yliopisto toimittaa tiedot lahjoituksista veroviranomaiselle kunkin verovuoden päätyttyä. Yliopisto tarvitsee lahjoituksista lahjakirjan, joka sisältää myös henkilötunnuksen. 

Yh­tei­söjen ve­ro­vä­hen­ny­soi­keus 

Yhteisöt saavat vähentää verotuksessa vähintään 850 euron ja enintään 250 000 euron suuruisen rahalahjoituksen, joka on tehty tiedettä, taidetta tai suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttämistä edistävään tarkoitukseen Euroopan talousalueeseen kuuluvalle valtiolle tai Euroopan talousalueella olevalle julkista rahoitusta saavalle yliopistolle tai korkeakoululle taikka näiden yhteydessä olevalle yliopistorahastolle. Yhteisöiksi luetaan osakeyhtiöt, yhdistykset ja säätiöt. 

Helsingin yliopisto tekee yhteistyötä Myriad USA:n kanssa. Jos asut Yhdysvalloissa, voit lahjoittaa Helsingin yliopistolle Myriad USA:n kautta. Lahjoitus oikeuttaa sinut verovähennykseen USA:ssa. 

(Myriad USA on Internal Revenue Coden 501(c)(3):n ja 509(a)(1):n mukainen public charity.)

Tee lahjoitus Myriad USA:n kautta valitsemalla Helsingin yliopisto lahjoituskohteeksi. 

Helsingin yliopiston lahjoittajasuhteet auttaa sinua mielellään lahjoittamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Kerromme lahjoitusten vaikuttavuudesta ja lahjoittamiseen sekä yliopistoon liittyvistä ajankohtaisista aiheista Thinkletter-uutiskirjeessämme lahjoittajille kahdeksan kertaa vuodessa. Lähetämme uutiskirjeen kaikille lahjoittajille, jotka ovat jättäneet sähköpostiosoitteensa verkkolahjoituslomakkeelle tai lahjakirjaan. Lähetämme uutiskirjeen mielellämme myös muille lahjoittamisesta kiinnostuneille. 

Lahjoittajille kerromme lisäksi muutaman kerran vuodessa ajankohtaisista lahjoittamiseen liittyvistä asioista sähköpostitse.  Lähetämme lahjoittajille myös kutsuja yliopiston tapahtumiin joitakin kertoja vuodessa. 

Voit erota uutiskirjeen ja/tai muun viestinnän postituslistalta klikkaamalla uutiskirjeessä olevaa linkkiä tai lähettämällä sähköpostia tai puhelimitse. 

Uutiskirjeen voi tilata tai peruttaa osoitteesta lahjoittajasuhteet(a)helsinki.fi. Lisätietoa Helsingin yliopiston lahjoittajasuhteet p. 029 41 21650. 

Helsingin yliopistolla on Poliisihallituksen 18.06.2020 myöntämä rahankeräyslupa RA/2020/737, joka on voimassa koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Kerätyt varat käytetään yliopistolain (558/2009) 2 §:ssa tarkoitettuihin tehtäviin. Helsingin yliopisto toteuttaa keräyksen itse. 

Helsingin yliopiston lahjoitusrahastojen varat ovat osa Helsingin yliopiston rahastojen – yliopiston omien varojen – kokonaisuutta. Lahjoitusvaroja sijoitetaan kokonaisuutena, joten Helsingin yliopisto voi taata rahastojen pääomille vakaan tuoton. Päätökset lahjoitusvarojen jakamisesta tekee kunkin rahaston hoitokunta. Myös yliopiston peruspääomassa on lahjoitusvarojen kokonaisuus, jonka tuoton käytöstä päättää rehtori.

Sijoitustoimintaa ohjaavat yliopiston hallituksen 12.6.2019 hyväksymät vastuullisen sijoitustoiminnan periaatteet. Yliopisto julkaisi ensimmäisen vastuullisen sijoitustoiminnan raporttinsa 28.4.2020. 

Olemme pitkäjänteinen sijoittaja, jonka tavoitteena on varmistaa sijoituskohteidensa hyvä tuotto ja arvonkehitys pitkällä aikavälillä. Uskomme, että yritys, joka huomioi ympäristönäkökulman sekä sosiaaliset ja hyvään hallintotapaan liittyvät näkökulmat toiminnassaan, on kannattavampi sijoituskohde pitkällä aikajänteellä. 

Helsingin yliopiston toiminta perustuu yliopiston arvoihin – totuuteen, vapauteen, sivistykseen ja yhteisöllisyyteen –, yliopiston ja yliopiston rahastojen johtosääntöihin, strategiaan, toimintaohjeisiin ja eettisiin ohjeisiin sekä voimassa olevaan lainsäädäntöön. Helsingin yliopiston varainhankinnan ja lahjoittajasuhteiden eettisiä periaatteita noudatetaan kaikessa yliopiston varainhankinnassa ja lahjoittajasuhteiden hoitamisessa lahjoittajia kunnioittaen.

Lisätietoja lahjoittajan henkilötietojen käsittelystä löydät yhteiskuntasuhteiden tietosuojaselosteesta. 

Löydä myös muita tapoja tukea tutkimusta
Suoraa tukea opiskelijoille – lahjoita kurssikirja

Kirja on sivistyksen käyttöliittymä. Me Helsingin yliopistossa haluamme antaa opiskelijoille parhaan mahdollisen oppimisympäristön. Tieteenteon ja opiskelun edellytys on mutkaton pääsy uusimpaan tieteelliseen tietoon. Jo 50 eurolla pystymme hankkimaan kurssikirjan, joka siivittää ison joukon opiskelijoita tieteen kärkeen.

Voit tukea Helsingin yliopiston kirjaston e-aineisto-, lehti- tai kurssikirjahankintoja lahjoittamalla.

Merkkipäivälahjoituksista lahja tieteelle

Syntymäpäivästä, valmistumisesta tai eläkkeelle lähtemisestä voi tehdä ikimuistoisen ohjaamalla merkkipäivämuistamiset Helsingin yliopiston rahastoille. Merkkipäivälahjoittamisella jätät pysyvän merkin panoksesta akateemisen osaamisen kehittämiseen.

Onnittelijoiden huomionosoitukset osoitetaan sinulle tärkeän tieteenalan tutkimuksen edistämiseksi tai opiskelijoiden tukemiseksi. Tuotto voidaan ohjata suoraan jonkin kohteen tueksi tai sillä voidaan perustaa lahjoittajan toivomaa nimeä kantava rahasto, joka tukee lahjoittajalle tärkeää tieteenalaa.

Merkkipäiväkeräyksen perustajana olet myös tervetullut lahjoittajayhteisöömme Kirahviklubiin.

Autamme sinua suunnittelemaan näköisesi viestin ja tavan juhlistaa merkkipäiväsi.

Aineistolahjoitus – esine- tai kokoelmalahja

Aineistolahjoituksilla on tärkeä sija kirjastojen ja museoiden kokoelmia kartutettaessa. Yksityishenkilöiden, yritysten ja yhteisöjen aineistolahjoitukset täydentävät hienolla tavalla yliopiston kokoelmia, tukevat tutkimusta ja opetusta sekä edistävät näyttelytoimintaa.  

Kansalliskirjasto ja museot vastaanottavat mielellään niiden toimintaan liittyviä kirja-, aineisto- ja kokoelmalahjoituksia. Pienetkin lahjoitukset voivat olla yliopistohistoriallisesti tai kokoelmien kartuttamisen näkökulmasta mittaamattoman arvokkaita.  

Esimerkiksi Luomuksen Muutosta ilmassa -näyttelyn mammuttiperhe on saatu lahjoituksena Jääkausi-yhdistykseltä, joka on valmistanut aidonkokoiset rekonstruktiot mammuttien lisäksi muun muassa villasarvikuonosta ja jättiläishirvestä. Eläinmallit on tehty Helsingin yliopiston asiantuntijoiden ohjauksessa. 

Haluaisitko tehdä meille aineistolahjoituksen? Ota meihin yhteyttä!

Lahjoitusprofessuuri voi avata uuden tutkimusalan

3,4 miljoonan euron sijoitus lahjoitusprofessuuriin voi avata uuden tutkimusalan. Professuurin lahjoittaminen on investointi tärkeän tutkimusalueen edelläkävijyyteen tai uuden tutkimusalan synnyttämiseksi.  

Pysyvän ja lahjoittajan kanssa yhdessä nimetyn professuurin voi perustaa 3,4 miljoonan euron lahjoituksella. Professuurin palkka- ja muita kuluja katetaan tuotolla, jota yliopisto vuosittain maksaa professuurirahastolle.  

Viideksi vuodeksi professuurin voi perustaa 600 000 euron lahjoituksella. 

Lahjoittaja ja yliopisto määrittelevät yhdessä professuurin alan. Yliopisto valitsee professorin. 

Nimikkorahastolla nimi historiaan

Perustamalla nimikkorahaston voit tukea itselle tärkeää asiaa pysyvästi.

Nimikkorahastoja voivat perustaa yksityishenkilöt ja yhteisöt, ja niitä voi perustaa itsenäisinä tai tieteenala- tai muun yhdistelmärahaston yhteyteen. Itsenäisen nimikkorahaston pääoma on vähintään 200 000 euroa. Tieteenalarahaston yhteyteen perustettavan nimikkorahaston alkupääomaksi voi tehdä lahjoituksia 2 000 eurosta alkaen.

Haluaisitko perustaa oman nimikkorahaston? Ota meihin yhteyttä!

Nimikkorahaston tuotto ja tarkoitus

Lahjoittajan toiveen mukaan nimettävälle rahastolle maksetaan kiinteää vuosituottoa. Rahastolle maksetaan 4 % vuosituotto, mutta jakokelpoinen tuotto on 3 %, koska osa tuotosta jätetään rahastoon säilyttämään rahaston reaaliarvo. 

Rahaston tarkoitus määrätään säännöissä, jotka laaditaan yhdessä. Rahaston tuoton käytöstä päättää yliopiston kvestori ja apurahojen osalta sen rahaston hoitokunta, johon nimikkorahasto kuuluu.

Helsingin yliopistolla on yhteensä lähes 300 rahastoa, ja niiden historiaa tunnetaan lähes 300 vuoden ajalta.

Testamentilla lahjaksi elämäntyö

Testamenttilahjoitus on mahdollisuus tehdä jälkeenjäävällä omaisuudellasi jotain todella merkittävää. Vastaanottaessaan testamenttilahjoituksen yliopisto sitoutuu noudattamaan testamentissa määrittelemääsi tahtoa. Varat rahastoidaan toivomaasi nimeä kantavaksi rahastoksi, jolle laaditaan säännöt testamentin jälkisäädösten perusteella. Yliopiston asiantuntijoiden osaaminen on käytettävissäsi testamenttikohdetta määriteltäessä.

Tutustu testamenttilahjoittamiseen.