Testamenttilahjoittaminen

Tieteen avulla on mahdollista löytää ratkaisuja suuriin globaaleihin haasteisiin. Testamenttilahjoitus on mahdollisuus tehdä jälkeen jäävällä omaisuudellasi jotain todella merkittävää tulevaisuuden tieteen,  tulevien sukupolvien ja koko yhteiskunnan hyväksi. 
Pidämme huolta perinnöstäsi

Helsingin yliopisto on luotettava ja vakavarainen testamenttivarallisuuden vastaanottaja ja sijoittaja. Yliopisto vastaanottaa vuosittain useita testamentteja eri tieteenaloille ja yliopistolla on useita kymmeniä historiallisia testamentteihin perustuvia rahastoja. Vanhin perustuu luutnantti Erik Ekestubben testamenttiin vuodelta 1745. 

Näin teet testamentin

Testamentin tekijä määrää testamentissaan varojen käytöstä. Perintö tai osa siitä voidaan testamentata suoraan jonkin tieteenalan käyttöön tai Helsingin yliopistolle yleisesti.  

Yliopisto sitoutuu noudattamaan lahjoittajan testamentissaan määrittelemää tahtoa vastaanottaessaan lahjoituksen perunkirjoituksen jälkeen toteuttaen lahjoittajan tahtoa ajassa kestävällä tavalla. 

Testamentin tekemisessä voi auttaa oma uskottu henkilö, asianajaja tai muu vastaava. Yliopisto voi auttaa varojen kohdentamiseen ja muissa lahjoittamiseen liittyvissä sanamuotoiluissa, mikäli testamentin tekijä näin toivoo.

Kerro meille, että muistat Helsingin yliopistoa testamentissasi - kerromme lahjoitusvarojen vaikutuksesta ja halutessasi sinua kiinnostavista aiheista.

Miten voin kohdentaa testamenttini?

Varat voidaan testamentata suoraan tietyn tieteenalan käyttöön tiedekunnan päättämällä tavalla tai varat voidaan rahastoida lahjoittajan nimeä kantavaksi rahastoksi, jolle laaditaan säännöt testamentin jälkisäädösten perusteella.

Nimikkorahastot perustetaan osaksi tiettyä tieteenalarahastoa. Rahasto voidaan perustaa myös testamentin tekijän elinaikana.

Yliopiston lahjoittajasuhteet laatii rahaston säännöt ja neuvoo rahaston perustamiseen liittyvissä kysymyksissä. Rahasto perustetaan yliopiston talousjohtajana päätöksellä osaksi yliopiston rahastojen kokonaisuutta.

Tutustu kaikkiin lahjoituskohteisiin.