Lahjoitusprofessuuri voi avata uuden tutkimusalan

Helsingin yliopistossa työskentelee lahjoitusvaroihin kokonaan tai osittain perustuvissa tehtävissä yli 100 professoria, tutkijaa ja muuta asiantuntijaa. Professuurin lahjoittaminen on investointi tärkeän tutkimusalueen edelläkävijyyteen tai uuden tutkimusalan synnyttämiseksi. Kiitos lahjoittajat ja yhteistyökumppanit!

Osa tehtävistä on pysyviä, osa määräaikaisia. Lahjoitusvarat ovat vaikuttava väylä, sillä useita alunperin lahjoitusvaroilla rahoitettuja tehtäviä rahoitetaan nykyään myös yliopiston perusrahoituksella. 

Tälle sivulle on kerätty uutisia professoreista ja muista asiantuntijoista, joiden työtä rahoitetaan kokonaan tai osin lahjoitusvaroihin. Tutustu professoreiden ja muiden asiantuntijoiden mielenkiintoiseen, vaikuttavaan ja tärkeään työhön!  

Katso kaikki lahjoitusprofessuurit

Itämeritutkimuksen professuuri, professori Alf Norkko
Walter och Andrée de Nottbecks stiftelse, Suomen ympäristökeskus

Itämeren toiminnallisen biodiversiteetin apulaisprofessuuri, apulaisprofessori Aleksandra Lewandowska
Walter och Andrée de Nottbecks stiftelse

Kaupunkiekosysteemitutkimuksen professuuri, professori Ian MacGregor-Forss
Lahden kaupunki

Kalastusbiologian professuuri, professori Sakari Kuikka
Kotkan kaupunki, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Ympäristötutkimuksen professuuri, professori Kimmo Kahilainen
Hämeenlinnan kaupunki, Hämeen maakuntaliitto ja Vanajavesisäätiö

Professor i hållbar utveckling, professor Kristina Lindström
Tulevaisuusrahaston tuotto

Maitohygienian ja nautaterveydenhuollon professuuri, professori Päivi Rajala-Schultz
Maidon teollisen hygienian professuuri, professori Miia Lindström
Walter Ehrströmin säätiö

Professur i husdjursvälfärd, svenskspråkig, professori Anna Valros
Anna och Karl Eklunds stiftelse, Finlands veterinärmedicinska stiftelse, Konstsamfundet, Stiftelsen Finlandsvenska Jordfonden, Stödstiftelsen för veterinärmedicinsk forskning, Sparbankstiftelsen, Svenska kulturfonden, Svenska Lantbruksproducenters Centralförbund, Vetcare Oy, Universitets apoteket samt Walter Ehrströms stiftelse

Eläinlääketieteellisen anestesian ja kivunhoidon professuuri (professuuri on tällä hetkellä täyttämättä)
Yliopiston Apteekki, Vetcare Oy, Eläinlääketieteellisen tutkimuksen tukisäätiö, Suomen eläinlääketieteen säätiö

Kliininen erikoistuva eläinlääkäri, (hevoset ja kirurgia, ECVS)
Bartlomiej Obrochta 2022-2025
Tulevaisuusrahaston tuotto

Erikoistuva eläinlääkäri (lisääntymistiede, ECAR)
Maria Nystén 2023-2026
Vetcare Oy

Erikoistuva eläinlääkäri (patologia, ECVP)
Hanna-Maaria Javela 2024-2026
Orion Oyj

Kliininen erikoistuva eläinlääkäri (pieneläinten sisätaudit, ECVIM-CA)
Henriikka Neittaanmäki 2024-2026
Hill's Pet Nutrition Inc.

Kestävän farmasian professuuri, varadekaani Mia Sivén 
Useita lahjoittajia

Ihmisten ja eläinten lääkitysturvallisuuden ja hoidon vaikuttavuuden apulaisprofessuuri, apulaisprofessori Anna-Riia Holmström
Yliopiston Apteekki 

Sosiaalifarmasian professuuri, professori Marja Airaksinen
Yliopiston Apteekki 

Ruotsinkielinen farmaseuttinen biologia, professori Päivi Tammela
Tulevaisuusrahaston tuotto

Yhdysvaltain tutkimuksen professuuri, professori Mikko Saikku

McDonnell Douglas Aerospace

Tietokirjallisuuden ja -kirjoittamisen professuuri, professori Pirjo Hiidenmaa

Tietokirjallisuuden edistämiskeskus, Tieteen tiedotus ry ja Lauri Jäntin säätiö, Tulevaisuusrahaston tuotto

Yrityshistorian professuuri, professori Niklas Jensen-Eriksen

Professuuri perustuu Casimir Ehrnroothin merkkipäivän kunniaksi tehtyihin lahjoituksiin

Meriarkeologian ruotsinkielinen apulaisprofessuuri (tenure track), apulaisprofessori Kristin Ilves

Tulevaisuusrahaston tuotto

Alkuperäiskansatutkimuksen apulaisprofessuuri (tenure track), apulaisprofessori Pirjo Kristiina Virtanen

Helsingin yliopiston 375-Tulevaisuusrahasto

Venäjän turvallisuuspolitiikan apulaisprofessuuri (tenure track), apulaisprofessori Katri Pynnöniemi

Helsingin yliopiston 375-Tulevaisuusrahasto

Ruokakulttuurin professuuri, professori Johanna Mäkelä (tiedekunnan dekaani 2022-2025), sijainen professori Taru Lindblom

Useita lahjoittajia sekä Tulevaisuusrahaston tuotto

Ruotsinkielinen varhaiskasvatuksen professuuri, professori Mirjam Kalland

Teknologiakasvatuksen apulaisprofessuuri, Kaiju Kangas

Ruotsinkielinen pedagogiikan apulaisprofessuuri, apulaisprofessori Sonja Kosunen

Ruotsinkielinen opettajankoulutuksen professuuri, professori Erika Löfström

Helsingin yliopiston 375-Tulevaisuusrahasto ja sen alarahastot

Ruotsinkielinen erityispedagogiikan lehtoraatti, yliopistonlehtori Raisa Ahtikainen

375-Tulevaisuusrahaston tuotto

Farmakogenetiikan professuuri, professori Mikko Niemi
Yliopiston Apteekki  

Ruotsinkielinen lääketieteellisen genetiikan professuuri, professori Anna-Elina Lehesjoki 
Folkhälsan

Nuorisopsykiatrian professuuri*, professori Anu Raevuo
Yrjö ja Tuulikki Ilvosen rahasto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos  

Päihdelääketieteen työelämäprofessuuri*, apulaisprofessori (assistant professori) Jonna Levola
Alko

Kuntoutuksen professuuri, professori Marja Mikkelson
Reumatologian professuuri
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä
 

Sosiaalisten ja terveyserojen kaventamisen professuuri, apulaisprofessori Joni Lindbohm
Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö

Urologian professuuri, professori Kari Tikkinen
Kardiologian professuuri, profesosri Timo Mäkikallio
EKSOTE, Viipurin tuberkuloosisäätiö

Yksilöllisen syöpälääketieteen professuuri, professori Kimmo Porkka
Roche, Novartis ja Bayer

Vanhuspsykiatrian professuuri, professori Hannu Koponen
Ruotsinkielinen farmalogian professuuri, professori Jyrki Kukkonen
Akuutin kivun hoidon professuuri, apulaisprofessori (associate) Vesa Kontinen
Kliinisen farmakologian ja yksilöllisen lääketieteen professuuri*, professori Janne Backman
Liikennelääketieteen professuuri *, professori Timo Tervon jäätyä eläkkeelle tehtävähaku työn alla
Kliinisen neuroimmunologian professuuri*, professori Pentti Tienari
Neurologisen kuntoutuksen professuuri*, tehtävän täyttö on käynnissä
Perinnöllisyyslääketieteen professuuri*, professori Minna Pöyhönen 
Teholääketieteen professuuri*, professori Ville Pettilä
Hyytymissairauksien professuuri*, professori Riitta Lassila
Palliatiivisen lääketieteen professuuri*, professori Tiina Saarto
Fysiatrian professuuri*, professori Jari Arokoski
Akuuttilääketieteen professuuri*, professori Maaret Castren
Muistisairauksien professuuri, professori Anne Koivisto 
Yliopiston peruspääoman tulevaisuusrahaston tuottoa käytetään näiden professuurien rahoitukseen. Tulevaisuusrahasto perustuu vuosina 2010-2012 tehtyihin lahjoituksiin sekä valtion vastinrahasijoitukseen.

Ensihoitolääketieteen professuuri, professori Markus Skrifvars*
Solu- ja verensiirtohoidon professuuri, professori Kim Vettenranta
Sikiölääketieteen professuuri*, professori Juha Räsänen
Terveydenhuollon tuotantotalouden professuuri, apulaisprofessori Paulus Torkki
Glaukoomatutkimuksen professuuri, apulaisprofessori Mika Harju
Kliinisen metabologian professuuri, professori Kirsi Pietiläinen
Neuropatologian apulaisprofessuuri, apulaisprofessori Liisa Myllykangas
Liikennelääketieteen professuuri, tehtävän täyttö on kesken
Suu- ja leukakirurgian professuuri,apulaisprofessori Johanna Snäll
Akuuttilääketieteen kliininen opettaja*, Jukka Kopra
Kudosteknologiahoitojen turvallisuuden tutkimus, useita tutkijoita, v. 2023 Md Mahamudul Alam ja Virinder Sarhadi
Helsingin yliopiston 375-Tulevaisuusrahasto ja sen alarahastot

Lisäksi Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa työskentelee kolme säätiöiden kansallisen tason kilpailun kautta rahoittamaa lahjoitusprofessoria:
Lasten endokrinologian professuuri, professori Outi Mäkitie
Perustieteiden Juselius-professuuri, professori Sakari Vanharanta
Sigrid Juséliuksen säätiö
Translationaalisen lastentautiopin Niilo Hallman -professuuri, professori Taneli Raivio
Lastentautien tutkimussäätiö  

Geoinformatiikan professuuri, professori Markus Holopainen
Maanmittauslaitoksen paikkatietokeskus, Metsähallitus

Itämeren suojelun ekonomian professuuri, professori Kari Hyytiäinen
Helsingin kaupunki

Kotieläinten jalostustieteen professuuri, professori Pekka Uimari
Metsien ja ilmakehän vuorovaikutuksen professuuri*, professori Jaana Bäck
Ruotsinkielinen maatalousekonomian lehtoraatti, yliopistonlehtori Stefan Bäckman
Tulevaisuusrahaston tuotto

Kansainvälisen metsäpolitiikan professuuri, professori Maria Brockhaus
Agroteknologian apulaisprofessorin tehtävä, apulaisprofessori Antti Lajunen
Maaperä- ja ympäristötieteen apulaisprofessorin tehtävä, professori Mari Pihlatie
Maatalousekonomian ruotsinkielinen tohtorikoulutettava
Helsingin yliopiston 375-Tulevaisuusrahasto

Maatalouden ruokaketjun liiketoiminnan ja johtamisen työelämäprofessuuri, työelämäprofessori Ilmo Aronen
Keskitien Tukisäätiö, Lantmännens Forskningsstiftelse, Elintarvikkeiden Tutkimussäätiö, Thorén-Talvela Säätiö ja Agronomiliitto ry

Metsäteknologian ja puunhankinnan logistiikan professuuri, professori Jori Uusitalo
(lahjoitusvaroin vuodet 2020-2022, useita lahjoittajia)


Kiertotalouden kemian professuuri, apulaisprofessori Timo Leskinen.
Borealis Polymers Oy, Neste Oyj, UPM Oyj, Metsäliitto osuuskunta, Jenny ja Antti Wihurin rahasto

Tutkimusjohtaja, Kemian opettajankoulutusyksikkö, kemian laitos*, tutkimusjohtaja Maija Aksela
Borealis Polymers Oy, Oy EKOKEM Ab, Kemira Oyj, Kemira GrowHow Oyj, Neste Oil Oyj ja Kemianteollisuus ry

Maantieteen ruotsinkielinen apulaisprofessuuri (tenure track)
Tutkameteorologian apulaisprofessuuri (tenure track)*, apulaisprofessori Dmitry Moisseev
Tulevaisuusrahaston tuotto

Datatieteen professuuri, professori Pan Hui
Professor i Datavetenskap, apulaisprofessori Linda Mannila
Datakuraattori, Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS
Helsingin yliopiston 375-Tulevaisuusrahasto ja sen alarahastot

Vakuutusmatematiikan työelämäprofessuuri, työelämäprofessori Mikko Kuusela
Useita lahjoittajia, mm. LähiTapiola ja Aktuaarien kehittämissäätiö

Asianajo-oikeuden työelämäprofessori*, työelämäprofessori Tuomas Lehtinen

Suomen asianajajaliitto

Suomen asianajajaliiton säätiö

Osuuskuntaoikeuden professuuri, professori Jukka Mähönen

Helsingin yliopiston 375-Tulevaisuusrahasto ja sen alarahastot

Työ- ja sosiaalioikeuden apulaisprofessuuri, apulaisprofessori Jari Murto

Helsingin yliopiston 375-Tulevaisuusrahasto ja sen alarahastot

Urheiluoikeuden professuuri, professori Antti Aine

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Vertailevan vero-oikeuden Vesa Vainio -professuuri, professori Marjaana Helminen-Kossila

Nordea Bank Ab

Vesa Vainion professuurirahasto

Arvopaperimarkkinaoikeuden professuuri, professori Mårten Knuts (työstävapaa) / Rahoitusoikeuden apulaisprofessuuri, apulaisprofessori Heikki Marjosola

Tekijänoikeuden professuuri, professori Taina Pihlajarinne

Pohjoismaisen oikeuden professuuri, professori Johan Bärlund

Vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuden professuuri, apulaisprofessori Olli Norros

Viestintäoikeuden professuuri, professori Päivi Korpisaari

Ympäristöoikeuden professuuri, professori Kai Kokko

Tulevaisuusrahasto

Energiaoikeuden professuuri*, professori Kim Talus

Helsingin yliopiston 375-tulevaisuusrahasto ja sen alarahastot

Vaasan kaupunki

Vaasan sähkö

Ruotsinkielinen oikeustieteiden yleisten opintojen lehtoraatti, yliopistonlehtori Kristiina Äimä

Ruotsinkielinen yksityisoikeuden lehtoraatti, yliopistonlehtori Anette Alen-Savikko

Edward Anderssons fond för svenskspråkig juridisk undervisning

Ruotsinkielinen julkisoikeuden lehtoraatti, yliopistonlehtori Hannele Tolonen

Helsingin yliopiston 375-tulevaisuusrahasto ja sen alarahastot

Pohjanmaan liitto

Oikeustieteen professuuri, professori Petra Sund-Norrgård

Vaasan kaupunki, Mustasaaren kunta, Harry Schaumans Stiftelse, Svensk-Österbottniska Samfundet,  375-Tulevaisuusrahasto ja sen alarahastot

Kolme oikeustieteen ruotsinkielistä tohtorikoulutettavaa, Teemu Matikainen, Alicia Nylund, Annina Wahlbeck

Helsingin yliopiston 375-Tulevaisuusrahasto ja sen alarahastot

Kaksi prosessioikeuden tohtorikoulutettavaa, Jenni Hakkarainen, Ville Saarinen

Aili ja Brynolf Honkasalon rahastoRikosoikeuden tohtorikoulutettava, Esko Yli-Hemminki

Kansleri Antti Tulenheimon muistorahasto

Median ja viestinnän apulaisprofessuuri, Mats Bergman

Tulevaisuusrahasto

Työelämäsuunnittelija, suunnittelija Timo Åvist

Suomen evankelis-luterilainen kirkko

Sosiaaligerontologian professuuri, professori Ilkka Pietilä

Lahden kaupunki

Sosiaalityön, erityisesti sosiaalityön käytäntötutkimuksen professuuri, apulaisprofessori Maija Jäppinen  

Vantaan, Espoon ja Kauniaisten kaupungit, Opetus- ja kulttuuriministeriö

Sosiaalityön käytäntötutkimuksen yliopistonlehtoraatti, yliopistolehtori Aino Kääriäinen

Vantaan, Espoon ja Kauniaisten kaupungit

Sosiaalityön käytäntötutkimuksen professuuri, professori Ilse Julkunen

Taloustieteen professuuri, professori Mika Meitz

Ikääntymisen tutkimuksen apulaisprofessuuri,  apulaisprofessori Kathrin Komp-Leukkunen

Tulevaisuusrahaston tuottoTaloustieteen apulaisprofessuuri, apulaisprofessori Matti Mitrunen

Yrjö Jahnssonin säätiö

Makrotaloustieteen professuuri, professori Niku Määttänen

Suomen PankkiKansantaloustieteen ruotsinkielinen apulaisprofessuuri, Torsten Santavirta

375-Tulevaisuusrahasto

Jane ja Aatos Erkon ajankohtaisen yhteiskuntatutkimuksen professuuri, professori Molly Andrews 2019–2020, professori Karen Knop 2020–2021

Jane ja Aatos Erkon säätiö