Suomalais-ugrilaisten sekä pohjoismaisten kielten ja kulttuurien tutkimus

Tutkimuksen painoaloja suomalais-ugrilaisella sekä pohjoismaisten kielten ja kulttuurien suunnalla ovat:

– vuorovaikutuksen tutkimus
– kognitiivinen kielentutkimus ja konstruktiokielioppi
– kielikontaktit, muutos ja vaihtelu
– toisen ja vieraan kielen käytön ja oppimisen tutkimus
– tekstit ja yhteiskunta
– modernismin genret ja maailmat.